Konkurso „Aktyvi vasara su AHA“ taisyklės

1. UAB All Media Digital (juridinio asmens kodas: 304903117; registruotos buveinės adresas: P. Lukšio g. 23, Vilnius, el. paštas: [email protected]) (toliau – Organizatorius) organizuoja žaidimą „Aktyvi vasara su AHA“ (toliau – Žaidimas).

2. Žaidimo rėmėjas – UAB „Daisena“, Sandraugos g. 23, 52102 Kaunas (toliau – Rėmėjas).

3. Dalyviai registruotis dalyvauti Žaidime gali internetu adresu https://www.tevu-darzelis.lt/konkursas/aktyvi-vasara-su-aha iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Dalyvauti Žaidime galite įkeldami savo nuotrauką nurodytame specialiame Žaidimo polapyje laikantis Žaidimo taisyklių.

4. Žaidimo dalyvis, registruodamasis į Žaidimą, privalo pateikti registracijos anketoje nurodytus asmens duomenis (vardas, elektroninis paštas), nes jie būtini Žaidimo organizavimui, vykdymui, Žaidimo rezultatų ir laimėtojų paskelbimui. Nepateikdamas nurodytų asmens duomenų, Žaidimo Dalyvis negalės būti Organizatoriaus identifikuotas ir negalės dalyvauti Žaidime varžantis dėl Žaidimo prizo.

5. Dalyvių amžius neribojamas. Nepilnametis asmuo, dalyvaudamas Žaidime, apie dalyvavimą privalo informuoti tėvus (įtėvius, globėjus) ir juos supažindinti su Žaidimo taisyklėmis bei gauti jų sutikimą dalyvauti Žaidime.

6. Dalyvio pateikiamoje nuotraukoje turi aiškiai matytis, kaip aktyviai leidžiate laiką su šeima. Galite fotografuoti vaikus, visą šeimą, galite daryti asmenukes, net – prašyti, kad nufotografuotų kiti šeimos nariai. Vienintelė taisyklė – nuotrauka turi rodyti aktyvumą. Pasitelkite kūrybiškumą, gerą nuotaiką, pozuokite, fiksuokite, kaip leidžiate aktyvų laisvalaikį. Tinka viskas: svarbu, kad būtų smagu! Atsakome: taip, kūdikis, vežamas vežimėlyje, taip pat leidžia laiką aktyviai. Laukiamos visos nuotraukos! ;)

7. Atsiųsdamas nuotraukas ir pateikdamas kitus prašomus duomenis, Žaidimo dalyvis patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad jo asmens duomenys (vardas, elektroninio pašto adresas, atvaizdas) būtų Organizatoriaus kaip duomenų valdytojo, tvarkomi Žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslu Žaidimo vykdymo metu ir viešai skelbiami www.tevu-darzelis.lt tinklalapyje specialiame Žaidimo polapyje bei „Tėvų darželis“ Facebook paskyroje kartu su atsiųstomis nuotraukomis. Nurodyti duomenys yra saugomi tol, kol tęsiasi Žaidimas ir 1 mėnesį po visų Žaidimo prizų laimėtojų paskelbimo dienos. Žaidimo dalyvis Organizatoriui suteikia teisę skelbiant nuotraukas nenurodyti nuotraukos autoriaus vardo.

8. Atsiųsdamas nuotraukas, Žaidimo dalyvis patvirtina, kad nuotraukose yra jo atvaizdas, jis turi teisę suteikti Organizatoriui šiose taisyklėse nurodytas teises į nuotrauką ir atvaizdą. Jei nuotraukoje yra trečiųjų asmenų, Žaidimo dalyvis patvirtina, kad visi tretieji asmenys yra pilnamečiai, arba dalyvis turi nepilnamečių asmenų atstovų sutikimą dėl nepilnamečių atvaizdų naudojimo, dalyvis turi teisę suteikti Taisyklėse nurodytas teises į trečiųjų asmenų atvaizdus ir jas suteikia Organizatoriui. Jei bet kokie tretieji asmenys dėl nuotraukos ir/ar atvaizdo panaudojimo Organizatoriui pareikš pretenzijas, dalyvis įsipareigoja teisės aktų leidžiamais atvejais prisiimti šias pretenzijas vietoj Organizatoriaus ir atlyginti visą dėl to Organizatoriaus patirtą žalą.

9. Nuotraukas kelti, už jas balsuoti ir dalytis galima iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

10. Už konkurse dalyvaujančią nuotrauką galima balsuoti spaudžiant balsavimo mygtuką. Balsų skaičius yra ribojamas. Iš vieno IP adreso leidžiama balsuoti vieną kartą per parą.

11. Apdovanosime net 20 laimėtojų:

   a) 3 atiteks vaikučių ypač pamėgti ir nuo laisvalaikio neatsiejami laikrodžiai „Gudrutis“;
   b) 3 –kvietimai visai šeimai į vandens parką + AHA pončas + AHA balionai;
   c) 14-a laimėtojų gaus po dėžę (kiekvienoje – po 24 vnt.) puikiai vasarą gaivinančių ir nuo aktyvaus laisvalaikio neatsiejamų atsinaujinusių AHA gėrimų kartu su AHA balionais.

12. Laimėtojai bus išrinkti rugsėjo 1 d. Vienas dalyvis gali laimėti tik vieną prizą arba prizų rinkinį. Prizų laimėtojai renkami tokiu principu:

   a) 1 vaikiško laikrodžio „Gudrutis“ ir 1 kvietimo visai šeimai į vandens parką + AHA pončo + AHA balionų laimėtojus renka konkurso organizatorius,
   b) 1 vaikiško laikrodžio „Gudrutis“ ir 1 kvietimo visai šeimai į vandens parką + AHA pončo + AHA balionų laimėtojus renka „Tėvų darželio“ redakcija,
   c) 1 vaikiško laikrodžio „Gudrutis“ ir 1 kvietimo visai šeimai į vandens parką + AHA pončo + AHA balionų laimėtojai atrenkami iš 100 daugiausia balsų surinkusių nuotraukų atsitiktine tvarka,
   d) 14 AHA gėrimų dėžių (po 24 vnt.) + AHA balionų laimėtojai atrenkami iš visų konkurse užregistruotų nuotraukų atsitiktine tvarka.

13. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą ar kitus daiktus nekeičiami.

14. Su Žaidimo laimėtojais Organizatorius susisieks asmeniškai bei suderins prizo atsiėmimo sąlygas.

15. Žaidimo dalyviai, laimėję Žaidimą, kurie pageidauja, kad Žaidimo prizas būtų pristatytas, turės pateikti savo adresą Organizatoriui Žaidimo prizo pristatymo tikslais. Tuo atveju jei Dalyvis nesutiks nurodyti savo adreso, jis prizą iš Organizatoriaus turės atsiimti pats su Organizatoriumi suderintu būdu.

16. Jei prizo laimėtojas neatsiliepia ar nesureaguoja į gautą informaciją apie prizo atsiėmimo sąlygas per 36 val. po laimėjimo paskelbimo, laimėtojas praranda teisę į prizą.

17. Visi Žaidimo dalyviai, dalyvaudami Žaidime sutinka, kad laimėjimo atveju jų kaip Žaidimo laimėtojų vardai bus skelbiami www.tevu-darzelis.lt.