Lietuvių liaudies pasaka: Žvirblis ir katinas

Balandis su žvirbliu sutarė alų daryti. Neilgai laukus, alus ir gatavas – saldus, tirštas. Supuolė abudu gerti. Išmetė vieną stiklinę, išmetė antrą, po to dar trečią. Balandis, matai, didesnis paukštis, taip greitai nepasigėrė, o žvirblis, toksai spirgas, kaipmat įkaušo ir nugriuvo į žolę.

Balandis tupi ant stulpo ir ulduoja:

- Blogai bus! Blogai bus!

Žvirblis, žolėje drybsodamas, čiepsi:

- Nieko, nieko! Nieko, nieko!

Kur buvęs, kur nebuvęs, katinas prisėlino ir pačiupo žvirblį.

Balandis, matydamas draugo nelaimę, vėl savo varo:

- Blogai bus! Blogai bus!

Šitai išgirdęs, katinas ausis pastatė – kodėl jam blogai būsia?

Tuo laiku žvirblis atsitokėjo ir sako katinui:

- Kaipgi tu , tokio poniško kilimo, mane be druskos valgysi?

Katinas tuojau pasidėjo žvirblį ant žolės ir nubėgo druskos. O žvirblis gudruolis purpt ant tvoros ir prasidžiugęs šaukia:

- Nieko, nieko! Nieko, nieko!

Taip žvirblis ir išsigelbėjo iš katino nagų.

Susiję straipsniai

Graži istorija „Tėvas, sūnus ir žvirblis“

Ši pamokanti istorija primena, kad kantrybė ir meilė svarbi ne tik auginant vaikus, bet ir gyvenimo saulėlydyje lydint tėvus.

Graži istorija „Pakabinta kava“

Tai trumpa italų poeto Tonino Guerra aprašyta istorija apie Neapolyje atsiradusį caffè sospeso - pakabintos kavos paprotį.

Graži istorija „Skubantis pacientas“

Graži istorija apie visą gyvenimą nesibaigiančią meilę...