Motinystės išmokos: ką apie jas būtina žinoti 2022 metais?

Nėščia moteris ant kelių laiko kiaulę taupyklę Maridav | Shutterstock.com

Lietuvoje vaiko priežiūros atostogos yra vienos ilgiausių. Tiesa, valstybės išmokos, prižiūrint vaiką ir nedirbant rekomenduojamus dvejus metus, yra nedidelės. Todėl dažnus tėvus kamuoja klausimas: ką daryti?

Likti su vaiku metus ir gauti visą atlyginimą, auginti vaiką dvejus metus ir tenkintis daug mažesnėmis pajamomis, ar atsidėti motinystei visus trejus metus, tačiau iš valstybės negauti jokios paramos.

Viskas apie motinystės atostogų išmokas ir kiti naudingi išmokų straipsniai:

Vaiko priežiūros išmoka: kam ji skiriama

Ši išmoka yra skiriama vienam iš tėvų, prižiūrinčiam vaiką, įtėviui, globėjui ar dirbusiam seneliui, iki kol vaikui sukanka vieneri arba dveji metai. Svarbu paminėti, kad visą šį laikotarpį minėti asmenys gali dalytis vaiko priežiūrą, pavyzdžiui, pusę metų išmokas gali gauti mama, o kitus pusę metų – tėtis.

Kokius kriterijus turi atitikti mama, norėdama gauti vaiko priežiūros išmoką

 • Ji turi būti apdrausta motinystės socialiniu draudimu.
 • Dirbdama ji turėjo mokėti įmokas, o iki pirmos nėštumo ir gimdymo atostogų dienos yra sukaupusi ne mažesnį nei 12 mėn. motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius.
 • Jai turi būti suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos.

Kokius kriterijus turi atitikti tėtis ar įtėvis, norėdamas gauti vaiko priežiūros išmoką

 • Jis turi būti apdraustas motinystės socialiniu draudimu.
 • Dirbdamas jis turėjo mokėti įmokas, o iki pirmos tėvystės atostogų dienos yra sukaupęs ne mažesnį nei 12 mėn. motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius.
 • Gimus vaikui, jam turi būti suteiktos 30 kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos (tikslų atostogų laiką jis gali rinktis, bet apmokamos jos bus tik, iki kol vaikui sukaks vieneri metai).

Kokius kriterijus turi atitikti seneliai, norėdami gauti vaiko priežiūros išmoką

 • Pretenduoti į vaiko priežiūros išmoką jie gali tik tuo atveju, jei teisę gauti šią išmoką už tą patį vaiką turi bent vienas iš jo tėvų ar įtėvių.
 • Išmoka gali būti skiriama asmeniui, kuris yra draustas motinystės socialiniu draudimu.
 • Dirbdamas jis turėjo mokėti įmokas, o iki pirmos vaiko priežiūros atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį nei 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius.
 • Gimus vaikui, pasirenka jį prižiūrėti iki vaikui sueis vieneri arba dveji metai.

Savarankiškai dirbančių šeimų situacija

Visi savarankiškai dirbantys žmonės (išskyrus asmenis, dirbančius pagal verslo liudijimą) yra draudžiami motinystės socialiniu draudimu. O tai reiškia, kad jie taip pat gali gauti motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas, kurios skaičiuojamos tuo pačiu principu, kaip ir samdomiems darbuotojams. Išmoka šiems asmenims skaičiuojama nuo draudžiamųjų gyventojo pajamų, nuo kurių yra sumokėtos socialinio draudimo įmokos.

Kokio dydžio išmokos priklauso

 • Jei asmuo prižiūri kūdikį iki 12 mėnesių − mokama 77,58 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka.
 • Jei asmuo prižiūri vaiką iki 24 mėnesių pirmuosius metus mokama 54,31 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, antraisiais – 31,03 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka.

Kaip skaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis

Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatoma vaiko priežiūros išmokos suma, yra skaičiuojamas pagal apdrausto asmens draudžiamąsias pajamas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį.

Pavyzdžiui, jei vaiko priežiūros atostogos prasideda 2022 m. birželio mėn., bus vertinamos 2021 m. gegužės–2022 m. gegužės mėn. draudžiamosios pajamos.

Ką svarbu žinoti

 • Minimali vaiko priežiūros išmoka turi būti lygi arba didesnė už 6 bazines socialines išmokas, t. y. 252 eurus.
 • Maksimalus kompensuojamasis uždarbis negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių už praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, dydžio.
 • Nurodytos sumos yra prieš mokesčius, t. y. „ant popieriaus“.
 • Toje pačioje šeimoje esant keliems prižiūrimiems vaikams, vaiko priežiūros išmokas už skirtingus vaikus gali gauti keli suaugusieji, jei jie atitinka kriterijus.
 • Įvaikinus bet kurio amžiaus vaiką iki 18 m., jo priežiūros išmoka mokama metus arba dvejus pasirinktinai.

Apskaičiuoti preliminarią savo vaiko priežiūros išmoką galima „Sodros“ skaičiuoklėje čia.

Ar galima ir dirbti, ir gauti išmoką

Nemažai mamų nėštumo arba vaiko priežiūros atostogų metu mielai papildomai prisidurtų.

Gera žinia – ta, kad tai leidžiama. Bloga žinia (na, jeigu visgi svarbus tas išmokų dydis) – kad būti mama darbštuole nėštumo ir gimdymo atostogų metu arba vaiko priežiūros atostogų metu pirmaisiais metais neapsimoka, nes tokiu atveju bus mažinama gaunamos išmokos suma. Bet jei moteris norės dirbti antraisiais vaiko priežiūros atostogų metais, išmoka mažinama nebus.

Jei, pasirinkusi dvejų metų vaiko priežiūros išmoką, po pirmų metų mama nuspręstų grįžti į darbą, išmoka ir toliau jai būtų mokama. Bet jei ji, pasirinkusi vienerių metų išmoką, nuspręstų tais pačiais metais grįžti į darbą, išmoka nebūtų mokama.

Kaip padidinti šeimos biudžetą

Nemaža dalis moterų antruosius motinystės atostogų metus formaliai perrašo vyrams. Tai itin paranku toms šeimoms, kuriose, palyginti su mamos, tėčio atlyginimas yra didesnis. Matematika paprasta: kuo didesnis vieno iš tėvų atlyginimas − tuo didesnis ir išmokos dydis.