Nėštumo ir gimdymo atostogos (dekretinės) ir motinystės išmokos 2023 metais

Mama pasiguldžiusi kūdikį ant kelių myluoja Minnikova Mariia | Shutterstock.com

Nėštumo ir gimdymo atostogos (NGA), populiariai dar vadinamos dekretinėmis ,  yra 126 kalendorinių dienų atostogos, į kurias galite išeiti, kai nėštumui sueina 30 savaičių – tai yra 70 dienų iki numatomos gimdymo datos ir 56 dienos po jos.

Į nėštumo ir gimdymo atostogas galima išeiti ir vėliau (pavyzdžiui, 32 ar 35 nėštumo savaitę), tačiau jei to nepadarysite iki gimdymo, po gimdymo jums bus suteiktos tik 56 NGA atostogų dienos.

Šių atostogų negalite imti dalimis (su pertraukomis).

Atostogų galite ir neimti, tačiau pagal naują Darbo kodeksą, jeigu darbuotoja nesinaudoja teise išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų, darbdavys privalo suteikti 14 dienų atostogų dalį iš karto po gimdymo, nepriklausomai nuo to, yra darbuotoja pateikusi NGA atostogų prašymą, ar – ne.

Už nėštumo ir gimdymo atostogas mokama motinystės išmoka, o jei pastaroji nepriklauso, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Ar jums bus mokama motinystės išmoka?

Tam, kad „Sodra“ skirtų motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, gydytojas turi išduoti nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą.

Nors šis pažymėjimas išduodamas visoms nėščiosioms, teisę gauti motinystės išmoką turėsite tuo atveju:

 • jei dirbate samdomą darbą ir išeisite NGA (atleistoms iš darbo ar dirbančioms savarankiškai ši sąlyga neaktuali);
 • turėsite reikiamą motinystės socialinio draudimo stažą (dažnai vadinamas tiesiog darbo stažu).

Kaip apskaičiuojamas motinystės socialinio draudimo stažas?

Tam, kad įgytumėte teisę gauti „Sodros“ mokamą motinystės išmoką, per 24 mėnesius iki pirmosios NGA dienos turite būti sukaupusi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą.

Į socialinio draudimo stažą įskaičiuojami laikotarpiai, kai dirbote, gavote ligos, motinystės (tėvystės), vaiko priežiūros, nedarbo ar kitas „Sodros“ mokamas išmokas.

Dirbant savarankiškai laikoma, kad vieno mėnesio stažas įgyjamas sumokėjus motinystės draudimo įmoką nuo minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos (MMA 2023 m. – 840 Eur, 2022 m. – 730 Eur).

Jei stažo skaičiavimo laikotarpiu jums buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks dveji metai.

Ką daryti, jei neturite teisės gauti motinystės išmokos?

Nėščiai moteriai, neturinčiai teisės gauti motinystės išmokos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos (t. y. kai nėštumui sueina 30 nėštumo savaičių) skiriama vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Už kokį periodą mokama motinystės išmoka?

Jei jūs turite teisę gauti motinystės išmoką NGA metu, ji bus išmokama:

 • už 126 kalendorinių dienų periodą, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau ir į dekretą būsite išėjusi iki gimdymo;
 • už 56 kalendorinių dienų periodą po gimdymo, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau, bet į dekretą iki gimdymo nebūsite išėjusi;
 • už 28 kalendorines dienas po gimdymo, jei pagimdysite 22–30 nėštumo savaitę. Jei kūdikis išgyvens bent 28 paras, bus skiriama papildoma išmoka už 98 kalendorines dienas;
 • už 14 kalendorinių dienų po gimdymo, jei NGA bus suteiktos pagal Darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalį, kai NGA darbdavio suteikiamos privaloma tvarka be darbuotojos NGA atostogų prašymo.

Visais šiais atvejais dar už 14 kalendorinių dienų bus mokama papildomai, jei gimdymas buvo komplikuotas arba gimė daugiau nei vienas vaikas.

Pavyzdys:

Numatoma gimdymo data yra 2023 03 28, tuomet į NGA (nėštumo ir gimdymo atostogas) anksčiausiai galite išeiti 2023 01 18. Nepriklausomai nuo to, kurią būtent dieną pagimdysite, atostogos baigsis po 126 kalendorinių dienų, t. y. 2023 05 24. Jei gimdymas bus komplikuotas, atostogos ir išmokos mokėjimas bus pratęstas iki 2023 06 07.

Ar bus mokama motinystės išmoka, jei gaunu vaiko priežiūros išmoką?

Jei esate vaiko priežiūros atostogose (VPA) bei gaunate vaiko priežiūros išmoką, o jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos (NGA) laukiantis kito vaiko, jums bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 77,58 proc. kompensuojamojo uždarbio.

Ką daryti norint gauti motinystės išmoką?

Motinystės išmoka už nėštumo ir gimdymo atostogas nėra išmokama automatiškai. Kad ji būtų išmokėta, privalote susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą „Sodrai“.

 1. Su prižiūrinčiu gydytoju aptarkite, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite atostogų pradžios datą.
 2. Gydytojas jums suformuos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau, kaip suėjus 30 pilnų nėštumo savaičių.
 3. Kai elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas bus išduotas, pranešimą apie jį darbdavys turėtų gauti automatiškai, tačiau dėl visa ko informuokite jį ir pati, ypač jei nuspręsite šių atostogų neimti ar išeiti į jas vėliau. Bet kokiu atveju turėsite parašyti prašymą išleisti nėštumo ir gimdymo atostogų.
 4. Darbdavys parengs reikiamus dokumentus dėl jūsų atostogų ir pateiks „Sodrai“ pranešimą dėl išmokos skyrimo NP-SD.
 5. Jei norite gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogas, „Sodros“ teritoriniam skyriui turite pateikti prašymą dėl motinystės išmokos skyrimo ir prašymą dėl NPD (neapmokestinamo pajamų dydžio) taikymo.

Taip pat skaitykite:

Kada reikia pateikti prašymą motinystės išmokai gauti?

Prašymą skirti motinystės išmoką privalote pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Motinystės išmokos dydis

Motinystės išmokos dydis priklauso nuo asmens kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Motinystės išmoka yra 77,58 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio. Išmokų lubos motinystės išmokoms netaikomos.

Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė už 6 bazines socialines išmokas (BSI), galiojusias praeitą ketvirtį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, t. y.:

 • nuo 2023 sausio 1 d. BSI yra 49 Eur, tad 49 Eur x 6 = 294 Eur.
 • nuo 2022 sausio 1 d BSI yra 42 Eur, tad 42 Eur x 6 = 252 Eur.

Kaip apskaičiuojama motinystės išmoka?

Išmokos gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas (algą, atostoginius, iš „Sodros“ gautas išmokas, individualios veikos pajamas, autorinius atlyginimus ir t. t.), gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Motinystės išmoka yra mokama tik už darbo dienas (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

Pavyzdys

Jei teisė į išmoką atsiranda 2023 m. rugsėjo mėnesį, kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, gautas nuo 2022 08 01 iki 2023 07 31.

Dažniausias atvejis – kai būsima mama gauna vienos rūšies pajamas – fiksuotą mėnesinį darbo užmokestį. Jo dydis ir lemia motinystės išmokos dydį – žinoma, jei atlyginimas nebuvo mokamas „vokelyje“ ir nuo jo buvo sumokėti „Sodros“ mokesčiai. Paprastai kalbant, „Sodra“ apskaičiuoja, kiek gavote pajamų per tuos 12 mėnesių, kiek juose buvo darbo dienų ir padalijusi vieną iš kito gauna vidutinį darbo dienos atlygį prieš sumokant mokesčius („ant popieriaus“).

Jeigu į tą 12 mėnesių periodą patenka nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogos, mama gali pateikti prašymą naują motinystės išmoką apskaičiuoti iš kompensuojamojo uždarbio, pagal kurį buvo apskaičiuota motinystės išmoka už prieš tai gimusį vaiką.

Pavyzdys

Vertinamu periodu iš viso buvo 252 darbo dienos, jūs į rankas gaunate apie 1 000 Eur, taigi prieš mokesčius („ant popieriaus“) uždirbate po 1 600 Eur per mėnesį. Tokiu atveju iš viso per 12 mėn. bus priskaičiuota 19 200 Eur „ant popieriaus“, o jūsų dienos kompensuojamasis užmokesčio vidurkis yra 19 200 Eur : 252 = 76,19 Eur.

Tuomet įvertinama, už kokį periodą bus mokama motinystės išmoka ir kiek darbo dienų įeina į jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodą. Darbo dienų skaičius dauginamas iš dienos kompensuojamojo užmokesčio vidurkio.

Pavyzdys:

Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodas yra 126 kalendorinės dienos, iš kurių 88 yra darbo dienos. Tokiu atveju jūsų motinystės išmoka už VISĄ nėštumo ir gimdymo atostogų periodą bus 76,19 Eur x 88 = 6 704,76 Eur.

Kadangi tai yra suma „ant popieriaus“, „į rankas“ gausite mažesnę sumą, nes iš jos, įvertinus NPD (neapmokestinamų pajamų dydį), dar bus išskaičiuoti PSD ir gyventojų pajamų mokesčiai, taip pat pensijų kaupimui skirtos sumos (jei kaupiate).

Tikslius skaičiavimus kiekvienu atveju jums pateiks „Sodra“, bet apytiksliai jums gali būti išmokėta maždaug iki 4 mėnesių atlyginimų „į rankas“ suma.

Motinystės išmokų mokėjimas turint kitų pajamų

Jei nėštumo ir gimdymo atostogų metu turėsite darbinių ir jų esmę atitinkančių pajamų ar išmokų, motinystės išmoka bus atitinkamai sumažinta.

Išmoka mažinama nepriklausomai nuo to, ar nuo šių pajamų mokamos „Sodros“ įmokos, ar – ne, ir nepriklausomai nuo to, ar jos gautos Lietuvoje, ar – užsienyje. Išimtis taikoma tik darbdavio mokamoms vienkartinėms išmokoms (kompensacijoms, premijoms).

Išimtys:

Nuo 2021 m. individualią veiklą vykdantiems asmenims išmoka mokama neatsižvelgiant į jų pajamas, gautas iš savarankiškos veiklos. Taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

Ankstesniais metais išmoka, neatsižvelgiant į gautas pajamas, buvo mokama tik ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų bei tikrųjų ūkinių bendrijų nariams.

Jei dėl kokių nors priežasčių paaiškėtų, kad jums buvo išmokėta didesnė nei priklauso išmoka (pavyzdžiui, dėl nėštumo ir gimdymo metu gautų pajamų), permoką privalėsite grąžinti. Permokos negrąžinus, ji išieškoma įstatymų numatyta tvarka.

Kaip ir kada išmokama motinystės išmoka?

Visa motinystės išmokos suma už nėštumo ir gimdymo atostogas išmokama iš karto, išskyrus atvejus, kai dekretinės atostogos tęsiasi pereinant iš vienų kalendorinių metų į kitus, o išmokos gavėja prašyme dėl NPD taikymo nurodė, kad norėtų išmoką gauti dalimis.

Išmoką „Sodra“ išmoka per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo. Taigi kuo anksčiau pateiksite prašymą, tuo anksčiau gausite mokėjimą.

Išmoka pervedama į prašyme nurodytą gavėjo asmeninę banko sąskaitą. Jei banko sąskaitos neturite, išmoką galite atsiimti AB Lietuvos paštas skyriuje (jį turite nurodyti prašyme).

Svarbu:

Jei susitvarkysite dokumentus ir išmoką gausite vos prasidėjus dekretinėms atostogoms, turėkite omenyje, kad tai išmoka už kiek daugiau nei keturis mėnesius, o kitą išmoką (už vaiko priežiūros atostogas) gausite tik po apytiksliai penkių mėnesių.

Jei neužpildėte prašymo taikyti NPD, bus apmokestinta visa gaunamos išmokos suma ir mokesčių permoką galėsite susigrąžinti tik po metinės pajamų deklaracijos pateikimo.

Taip pat skaitykite:

Susiję straipsniai

Tėvas nemoka alimentų: kaip gauti vaiko išlaikymo išmoką?

Jeigu vaiko tėvas arba motina nevykdo įsipareigojimų ir nemoka teismo nustatytų alimentų, galite kreiptis dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo.

Išmokos savarankiškai dirbantiems tėvams 2024 metais

Su individualios veiklos pažyma dirbantys, mažųjų bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai ir kt. turi teisę gauti išmokas.

Išmokos nėščiosioms ir vaikus auginantiems tėvams (suvestinė)

Išmokų, mokamų gimus vaikui, nėštumo ir gimdymo periodu, vaiko priežiūros atostogų metu, įsivaikinus arba globojant vaiką nuo 2024 metų, sąrašas.

Skelbimai

4,50 €
86 | 15-24 mėn.
20,00 €