Nėštumo ir gimdymo atostogos (dekretinės) ir motinystės išmokų mokėjimo tvarka 2020 metais

Dekretinės atostogos 2020 m. Ae Cherayut| Shutterstock.com

Nėštumo ir gimdymo atostogos (NGA), populiariai dar vadinamos dekretinėmis ,  yra 126 kalendorinių dienų atostogos, į kurias galite išeiti, kuomet nėštumui sueina pilnos 30 savaičių – tai yra 70 dienų iki numatomos gimdymo datos ir 56 dienos po jos.

Į nėštumo ir gimdymo atostogas galima išeiti ir vėliau (tarkime, 32 ar 35 nėštumo savaitę), tačiau jei to nepadarysite iki gimdymo, po gimdymo Jums bus suteiktos tik 56 NGA atostogų dienos. Šių atostogų negalite imti dalimis (su pertraukomis).

Atostogų galite ir neimti, tačiau pagal naują Darbo kodeksą, jeigu darbuotoja nesinaudoja teise išeiti nėštumo ir gimdymo atostogoms, darbdavys privalo suteikti 14 dienų atostogų dalį iš karto po gimdymo, nepriklausomai nuo to, yra darbuotoja pateikusi NGA atostogų prašymą ar ne.

Už nėštumo ir gimdymo atostogas mokama motinystės išmoka, o jei pastaroji nepriklauso, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Ar jums bus mokama motinystės išmoka?

Tam, kad jums SODRA skirtų motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, gydytojas turi išduoti nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą.

Nors šis pažymėjimas išduodamas visoms nėščiosioms, teisę gauti motinystės išmoką turėsite tuo atveju:

 • Jei dirbate samdomą darbą, išeisite NGA (atleistoms iš darbo ar dirbančioms savarankiškai, ši sąlyga neaktuali).
 • Turėsite reikiamą motinystės socialinio draudimo stažą (dažnai vadinamas tiesiog darbo stažu).

PASTABA! nuo 2019.10.30 įsigaliojus įstatymo pakeitimui teisę į išmoką prarado moterys, turėjusios reikiamą darbo stažą, bet nėštumo metu nedirbusios. Pagal 2019.12.17 dienos įstatymo pataisas, ši nuostata panaikinta, teisė gauti išmoką atkurta (taip pat ir moterims, netekusioms teisės į išmoką pataisos galiojimo periodu). Svarbu pažymėti, kad išmokos dydžiui įtakos turi prieš NGA gautos pajamos, o ne iki atleidimo turėtas atlyginimas (apie išmokų apskaičiavimą skaitykite žemiau). Plačiau apie tai diskutuojama čia:  Motinystės išmoka stovint darbo biržoje - kas pasikeitė po 2019.10.30?

Motinystės socialinio draudimo stažas – kaip apskaičiuojamas?

Tam, kad įgytumėte teisę gauti SODROS mokamą motinystės išmoką, per 24 mėnesius iki pirmosios NGA dienos turite būti sukaupusi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą.

Į socialinio draudimo stažą įskaičiuojami laikotarpiai, kai dirbote, gavote ligos, motinystės (tėvystės), vaiko priežiūros, nedarbo ar kitas SODROS mokamas išmokas.

Dirbant savarankiškai laikoma, kad vieno mėnesio stažas įgyjamas sumokėjus motinystės draudimo įmoką nuo minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos (MMA 2019 m. - 555 Eur, 2020 m. - 607 Eur).

Jei stažo skaičiavimo laikotarpiu jums buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui, kurio priežiūrai apdraustajam asmeniui suteiktos atostogos, sukako dveji metai.

Ką daryti, jei neturite teisės gauti motinystės išmokos?

Nėščiai moteriai, neturinčiai teisės gauti motinystės išmokos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos (tai yra, kai nėštumui sueina 30 nėštumo savaičių), skiriama vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Už kokį periodą mokama motinystės išmoka?

Jei jūs turite teisę gauti motinystės išmoką NGA metu, ji bus išmokama:

 • už 126 kalendorinių dienų periodą, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau ir į dekretą būsite išėjusi iki gimdymo.
 • už 56 kalendorinių dienų periodą po gimdymo, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau, bet į dekretą iki gimdymo nebūsite išėjusi.
 • už 28 kalendorines dienas po gimdymo, jei pagimdysite 22-30 nėštumo savaitę. Jei kūdikis išgyvens bent 28 paras, bus skiriama papildoma išmoka už 98 kalendorines dienas.
 • už 14 kalendorinių dienų po gimdymo, jei NGA bus suteiktos pagal Darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalį, kai NGA darbdavio suteikiamos privaloma tvarka be darbuotojos NGA atostogų prašymo.

Visais šiais atvejais dar už 14 kalendorinių dienų bus mokama papildomai, jei gimdymas buvo komplikuotas arba gimus daugiau nei vienam vaikui.

Pavyzdys

Numatoma gimdymo data yra 2020.09.03, tuomet į NGA (nėštumo ir gimdymo atostogas) anksčiausiai galite išeiti nuo 2020.06.25. Nepriklausomai nuo to, kurią būtent dieną Jūs pagimdysite, atostogos baigsis 2020.10.29. Jei gimdymas bus komplikuotas, atostogos ir išmokos mokėjimas bus pratęstas iki 2020.11.12.

Ar bus mokama motinystės išmoka, jei gaunu vaiko priežiūros išmoką?

Jei esate vaiko priežiūros atostogose (VPA) bei gaunate vaiko priežiūros išmoką, o Jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos (NGA) laukiantis kito vaiko, Jums bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 77.58 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.

Ką daryti norint gauti motinystės išmoką?

Motinystės išmoka už nėštumo ir gimdymo atostogas nėra išmokama automatiškai. Kad ji būtų išmokėta, privalote susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą SODRAI:

 1. Su Jus prižiūrinčiu gydytoju aptarkite, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite atostogų pradžios datą.
 2. Gydytojas Jums suformuos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 pilnų nėštumo savaičių.
 3. Kai elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas bus išduotas, pranešimą apie jį darbdavys turėtų gauti automatiškai, tačiau dėl visa ko informuokite jį ir pati, ypač jei nuspręsite šių atostogų neimti ar išeiti į jas vėliau. Bet kokiu atveju, turėsite parašyti prašymą išleisti nėštumo ir gimdymo atostogų.
 4. Darbdavys parengs reikiamus dokumentus dėl Jūsų atostogų ir pateiks SODRAI pranešimą dėl išmokos skyrimo NP-SD.
 5. Jei norite gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogas, SODROS teritoriniam skyriui turite pateikti prašymą dėl motinystės išmokos skyrimo ir prašymą dėl NPD (neapmokestinamo pajamų dydžio) taikymo.

Taip pat skaitykite:

Kada reikia pateikti prašymą motinystės išmokai gauti?

Prašymą skirti motinystės išmoką privalote pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Motinystės išmokos dydis

Motinystės išmokos dydis priklauso nuo asmens kompensuojamojo uždarbio dydžio. Išmokų lubos motinystės išmokoms nuo 2017 m. nebetaikomos.

Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė už 6 bazines socialines išmokas (nuo 2020.01.01 tai 39 Eur * 6 = 234 Eur).

Kaip apskaičiuojama motinystės išmoka?

Išmokos gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas (algą, atostoginius, iš SODROS gautas išmokas, individualios veikos pajamas, autorinius atlyginimus ir t.t.), gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Svarbu pažymėti, kad dėl mokesčių reformos nuo 2019 m. keitėsi atlyginimo apskaitos ir mokesčių mokėjimo tvarka, dėl to keičiasi ir išmokų, tarp jų ir motinystės išmokų, mokėjimo tvarka.

Kaip bus perskaičiuotas jūsų atlyginimas ir mokami mokesčiai, galite pasiskaičiuoti čia: http://kiek.lt.

Tuo atveju, jei į išmokų dydžio skaičiavimus patenka iki 2019 metų mokėti atlyginimai, jų sumą „ant popieriaus“ reikia indeksuoti dauginat iš 1.289.

Pavyzdys

Jei teisė į išmoką atsiranda 2020 m. rugsėjo mėnesį, kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, gautas nuo 2019-08-01 iki 2020-07-31.

Dažniausias yra atvejis, kai būsima mama gauna vienos rūšies pajamas – fiksuotą mėnesinį darbo užmokestį. Jo dydis ir lemia motinystės išmokos dydį – žinoma, jei atlyginimas nebuvo mokamas „vokelyje“ ir nuo jo buvo sumokėti SODROS mokesčiai.

Paprastai kalbant, SODRA apskaičiuoja, kiek gavote pajamų per tuos 12 mėnesių, kiek juose buvo darbo dienų ir padalinusi vieną iš kito gauna vidutinį darbo dienos atlygį prieš sumokant mokesčius („ant popieriaus“).

Jeigu į tą 12 mėnesių periodą patenka nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogos, mama gali pateikti prašymą naują motinystės išmoką apskaičiuoti iš kompensuojamojo uždarbio, pagal kurį buvo apskaičiuota motinystės išmoka už prieš tai gimusį vaiką.

Pavyzdys

Vertinamu periodu viso buvo 252 darbo dienos, jūs į rankas gaunate apie 1000 Eur, taigi prieš mokesčius („ant popieriaus“) uždirbate po 1695 Eur per mėnesį (jei į skaičiavimus patenka iki 2019 metų buvę mėnesiai, tais mėnesiais „ant popieriaus“ priskaičiuotą atlyginimą reikia dauginti iš 1.289). Tokiu atveju, viso per 12 mėn. bus priskaičiuota 20'340 Eur „ant popieriaus“, o Jūsų dienos kompensuojamasis užmokesčio vidurkis yra 20'340 Eur : 252 = 80.71 Eur.

Tuomet įvertinama, už kokį periodą bus mokama motinystės išmoka ir kiek darbo dienų įeina į jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodą. Darbo dienų skaičius dauginamas iš dienos kompensuojamojo užmokesčio vidurkio.

Pavyzdys

Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodas yra 126 kalendorinės dienos, iš kurių 88 yra darbo dienos. Tokiu atveju Jūsų motinystės išmoka už VISĄ nėštumo ir gimdymo atostogų periodą bus 80.71 Eur *88 = 7'102.48 Eur.

Kadangi tai yra suma „ant popieriaus“, „į rankas“ gausite mažesnę sumą, nes iš jos, įvertinus NPD (neapmokestinamų pajamų dydį), dar bus išskaičiuoti SODROS ir gyventojų pajamų mokesčiai, taip pat pensijų kaupimui skirtos sumos (jei kaupiate).

Tikslius skaičiavimus kiekvienu atveju Jums pateiks SODRA, bet apytiksliai jums bus išmokėta kiek didesnė nei 4 mėnesių atlyginimų „į rankas“ suma. 

Motinystės išmokų mokėjimas turint kitų pajamų

Jei nėštumo ir gimdymo atostogų metu turėsite darbinių ir jų esmę atitinkančių pajamų ar išmokų, motinystės išmoka bus atitinkamai sumažinta. Išmoka mažinama nepriklausomai nuo to, mokamos nuo šių pajamų SODROS įmokos ar ne bei nepriklausomai nuo to, gautos jos Lietuvoje ar užsienyje. Išimtis taikoma tik darbdavio mokamoms vienkartinėms išmokoms (kompensacijoms, premijoms).

Tik ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, įgijusiems teisę gauti motinystės išmoką, motinystės išmoka mokama neatsižvelgiant į pajamas.

Jei dėl kokių nors priežasčių paaiškėtų, kad jums buvo išmokėta didesnė nei priklauso išmoka (pavyzdžiui, dėl nėštumo ir gimdymo metu gautų pajamų), permoką privalėsite grąžinti. Permokos negrąžinus, ji išieškoma įstatymų numatyta tvarka.

Kaip ir kada išmokama motinystės išmoka?

Visa motinystės išmokos suma už nėštumo ir gimdymo atostogas išmokama iš karto, išskyrus atvejus, kai dekretinės atostogos pereina iš vienų kalendorinių metų į kitus, o išmokos gavėja prašyme dėl NPD taikymo nurodė, kad norėtų išmoką gauti dalimis.

Išmoką SODRA išmoka per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo. Taigi, kuo anksčiau pateiksite prašymą, tuo anksčiau gausite išmokėjimą.

Išmoka pervedama į prašyme nurodytą gavėjo asmeninę banko sąskaitą. Jei banko sąskaitos neturite, išmoką galite atsiimti AB „Lietuvos pašto” skyriuje (jį turite nurodyti prašyme).

Svarbu

Jei susitvarkysite dokumentus ir išmoką gausite vos prasidėjus dekretinėms atostogoms, turėkite omenyje, kad tai išmoka už kiek daugiau nei keturis mėnesius, o kitą išmoką (už vaiko priežiūros atostogas) gausite tik po apytiksliai penkių mėnesių.

Jei neužpildėte prašymo taikyti NPD, bus apmokestinta visa gaunamos išmokos suma ir mokesčių permoką galėsite susigrąžinti tik po metinės pajamų deklaracijos pateikimo.

Taip pat skaitykite: