Populiariausios išmokos kūdikio susilaukusiems tėvams ir vaikams iki 18 m. 2023 m.

Tėvai žaidžia su sėdinčiu kūdikiu Monkey Business Images | Shutterstock.com

1. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

Kam skiriama? Vienkartinė nėščiosios išmoka skiriama moterims, kurios pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės išmokos.

Kada mokama? Iki numatytos gimdymo dienos likus 70 kalendorinių dienų.

Kokio dydžio išmoka mokama? Išmokos dydis – 315,07 Eur (atitinkamai 6,43 bazinės socialinės išmokos (BSI), 1 BSI – 49 Eur).

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti išmoką reikia kreiptis į savivaldybę, kurioje nėščioji yra deklaravusi gyvenamąją vietą. Taip pat prašymą galima užpildyti ir internetu.

Reikiami dokumentai:

 • pažyma apie nesuteiktą motinystės išmoką, patvirtinta „Sodros“;
 • asmens tapatybės dokumentas;
 • prašymas skirti išmoką;
 • pažyma apie nėštumą (ją išduoda sveikatos priežiūros įstaigos).

Daugiau informacijos apie vienkartinę išmoką nėščiai moteriai:

2. Motinystės išmoka

Kam skiriama? Nėščiosioms nuo 30 nėštumo savaitės ir 56 dienas po numatomos gimdymo datos. Norinti gauti išmoką nėščioji turi būti sukaupusi ne mažesnį nei 12 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėn.

Kada mokama? Išmoka išmokama per 15 darbo dienų pateikus prašymą ir „Sodrai“ gavus visus reikiamus dokumentus. 

Kokio dydžio išmoka mokama? Už kiekvieną mėnesį mokama 77,58 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio motinystės išmoka. Apytiksliai išmokama maždaug 4 mėnesių atlyginimų „į rankas“ suma. Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 294 Eur (2023 m. I ketv.) arba 14,07 Eur per dieną.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti šią išmoką reikia kreiptis į nėštumą prižiūrintį gydytoją, darbdavį ir pateikti prašymą „Sodrai“ skirti vaiko priežiūros išmoką ir prašymą dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo.

Daugiau informacijos apie motinystės išmokas:

3. Tėvystės išmoka

Kam skiriama? Kūdikio susilaukusiems tėčiams 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Tėvystės atostogų galima išeiti bet kada, iki kol vaikui sueina 1 metai. Teisę gauti išmoką turi visi tėvai, sukaupę ne mažesnį nei 6 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėn. (iki 2023 m. sausio 1 d. būtinas 12 mėn. stažas per 24 mėn.).

Kada mokama? Sprendimas priimamas per 10 d. d. pateikus prašymą „Sodrai“ ir jai gavus visus reikiamus dokumentus. Išmoka į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą pervedama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tėvystės atostogų pabaigos.

Kokio dydžio išmoka mokama? Tėvystės išmoka už tėvystės atostogų mėnesį yra 77,58 % kompensuojamojo uždarbio, bet ne mažesnė nei 294 ir ne didesnė nei 2 772,86 Eur per mėn.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti šią išmoką reikia pateikti prašymą „Sodrai“.

Daugiau informacijos apie tėvystės išmokas:

4. Vaiko priežiūros išmoka

Kam skiriama? Vaiko priežiūros išmoka gali būti skiriama ne tik vienam iš tėvų (įtėvių), bet ir vienam iš vaiko senelių, jei bent vienas iš jų yra sukaupęs būtinąjį stažą išmokai gauti. Taip pat dalį išmokos per 18 arba 24 mėn. trunkančias vaiko priežiūros atostogas gali gauti tiek vaiko tėvas, tiek mama. Vaiko priežiūros atostogų bet kuris iš tėvų (senelių) gali išeiti ir trečiuosius metus, tačiau trečiaisiais metais gauti išmokų nėra galimybės.

Kada mokama? Vaiko priežiūros išmoka mokama, iki kol vaikui sueis 18 arba 24 mėn. Šį pasirinkimą reikia nurodyti pildant prašymą. Išmoka mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos.

Kokio dydžio išmoka mokama? Vaiko priežiūros išmokos dydis – 77,34 proc. buvusio atlyginimo „į rankas“, jei pasirenkama išmoką gauti, iki kol vaikui sueis 18 mėn. Jei pasirenkamos 24 mėn. vaiko priežiūros atostogos, iki vaikui sueina 1 metai mokama 58 proc. dydžio atlyginimo „į rankas“ išmoka, antraisiais metais – 38,67 proc. atitinkama išmoka kiekvieną mėnesį. Taip pat numatytos tam tikros vaiko priežiūros išmokų „grindys“ ir „lubos“.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti vaiko priežiūros išmoką reikia kreiptis į „Sodrą“ pateikiant:

 • prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką;
 • prašymą dėl neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) taikymo.

Kreipiantis dėl išmokos gali prireikti ir papildomų dokumentų.

Daugiau informacijos apie vaiko priežiūros išmokas:

5. Vienkartinė išmoka gimus vaikui

Kam skiriama? Kiekvienam Lietuvoje gimusiam arba įvaikintam vaikui mokama vienkartinė 539 Eur dydžio išmoka. Išmoką gauna vienas iš vaiko tėvų, įtėvių arba vaiko globėjas. Taikomas reikalavimas – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti Lietuvoje.

Kada mokama? Dėl išmokos reikia kreiptis per 12 mėn. nuo vaiko gimimo dienos. Paprastai į nurodytą banko sąskaitą išmoka pervedama per 10 d. d. nuo prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimo.

Kokio dydžio išmoka mokama? Išmokos dydis – 11 BSI (BSI nuo 2023 m. – 49 Eur), arba atitinkamai 539 Eur.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Dėl išmokos kreipiamasi į savivaldybės, kurios teritorijoje šeima yra deklaravusi gyvenamąją vietą, socialinių išmokų skyrių. Norint gauti išmoką, paraišką galima pateikti ir internetu per Elektroninius valdžios vartus.

Pateikiami šie dokumentai:

 • vaiko gimimo liudijimas (elektroninis variantas);
 • prašymas;
 • vieno iš tėvų asmens tapatybės dokumentas arba jo kopija.

Daugiau informacijos apie vienkartinę išmoką gimus vaikui:

6. Išmokos vaikui (vaiko pinigai)

Kam skiriama? Išmoka skiriama visiems vaikams nuo pat gimimo iki 18 m. (arba iki 23 m., jei jaunuolis mokosi / studijuoja pagal bendrojo ugdymo programą).

Kada mokama? Išmoka mokama kiekvieno mėnesio 10 dieną.

Kokio dydžio išmoka mokama? Šeimoms, auginančioms 1–2 vaikus, nuo 2023 m. sausio 1 d. mokama 85,75 Eur dydžio mėnesinė išmoka. Auginančios (globojančios) 3 ir daugiau vaikų, neįgalų vaiką (vaikus) šeimos bei šeimos, kurių vienam nariui tenkančios pajamos – mažesnės nei 341 Eur, nevertinant pajamų, papildomai gauna 50,47 Eur (papildomą išmoką vaikui). Taigi iš viso mokama 136,22 Eur.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti vaiko pinigus, reikia kreiptis į savivaldybės, kurioje vaiko tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą, socialinių išmokų skyrių, taip pat prašymą dėl išmokos galima pateikti ir elektroniniu būdu per spis.lt sistemą.

Reikiami dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • prašymas išmokai gauti.

Išskirtiniais atvejais gali prireikti ir papildomų dokumentų.

Daugiau informacijos apie išmokas vaikui:

7. Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui

Kam skiriama? Vienam iš vaiko tėvų vienu metu gimus dviem ir daugiau vaikų.

Kada mokama? Išmoka pradedama mokėti pateikus prašymą, ji mokama kiekvieną mėnesį nuo pat gimimo dienos, iki kol vaikams sueina 2 metai.

Kokio dydžio išmoka mokama? Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 BSI (196 Eur dydžio) mėnesinė išmoka. Jeigu susilaukiama daugiau vaikų, už kiekvieną jų papildomai mokama 196 Eur dydžio išmoka.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti išmoką, reikia kreiptis į vietos seniūnijos Socialinės paramos skyrių, taip pat prašymą galima užpildyti internetu per spis.lt sistemą.

Dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • prašymas skirti išmoką;
 • dokumentai, patvirtinantys daugiau nei vieno vaiko gimimo faktą.

Daugiau informacijos apie išmokas, gimus daugiau nei vienam vaikui:

8. Vaiko išlaikymo išmoka

Kam skiriama? Išmoka skiriama nepilnamečiam vaikui arba neįgaliam vyresniam nei 18 m. asmeniui, negaunančiam viso ar dalies teismo priteisto išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų.

Kada mokama? Sprendimas priimamas per 10 d. d. nuo visų dokumentų gavimo dienos. Išmoka paprastai išmokama po kiekvieno mėn. 23 dienos iki mėnesio paskutinės dienos.

Kokio dydžio išmoka mokama? Vaiko išlaikymo išmoka per mėnesį negali būti didesnė nei 88,2 Eur, t. y. 1,8 BSI dydžio.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Šių išmokų mokėjimą administruoja „Sodra“, todėl reikia kreiptis į bet kurį „Sodros“ teritorinį skyrių arba prašymą pateikti per „Sodros“ gyventojų paskyrą.

Dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba leidimas gyventi ES;
 • prašymas skirti vaiko išlaikymo išmoką.

Daugiau informacijos apie vaiko išlaikymo išmoką:

9. Išmoka įvaikinus vaiką

Kam skiriama? Vienam iš vaiko įtėvių 24 mėn. nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos.

Kada mokama? Išmoka mokama ne ilgiau nei vaikui sukanka 18 metų, išskyrus atvejus, numatytus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme.

Kokio dydžio išmoka mokama? Kiekvieną mėnesį mokama 8 BSI dydžio (392 Eur) dydžio išmoka.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti išmoką įvaikinus vaiką, reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti internetu per spis.lt sistemą.

Dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • prašymas skirti išmoką;
 • vaiko gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 • teismo sprendimas įvaikinti.

Daugiau informacijos apie išmoką įvaikinus vaiką:

Susiję straipsniai

Tėvas nemoka alimentų: kaip gauti vaiko išlaikymo išmoką?

Jeigu vaiko tėvas arba motina nevykdo įsipareigojimų ir nemoka teismo nustatytų alimentų, galite kreiptis dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo.

Išmokos nėščiosioms ir vaikus auginantiems tėvams (suvestinė)

Išmokų, mokamų gimus vaikui, nėštumo ir gimdymo periodu, vaiko priežiūros atostogų metu, įsivaikinus arba globojant vaiką nuo 2024 metų, sąrašas.

Vaiko išlaikymo priteisimas (alimentai) 2024 metais

Vaiko išlaikymo išmoka, arba alimentai – pinigai, kuriuos sutuoktinis po skyrybų privalo mokėti nepilnamečio biologinio vaiko išlaikymui.