Populiariausios išmokos Lietuvoje kūdikio susilaukusiems tėvams ir vaikams iki 18 m.

Tėvai bučiuoja kūdikį denira | Shutterstock.com

1. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

Kam skiriama? Vienkartinė nėščiosios išmoka skiriama moterims, kurios pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės išmokos.

Kada mokama? Iki numatytos gimdymo dienos likus 70 kalendorinių dienų.

Kokio dydžio išmoka mokama? Išmokos dydis – 270,06 Eur (atitinkamai 6,43 bazinės socialinės išmokos (BSI), 1 BSI – 42 Eur).

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti išmoką reikia kreiptis į savivaldybę, kurioje nėščioji yra deklaravusi gyvenamąją vietą. Taip pat prašymą galima užpildyti ir internetu.

Reikiami dokumentai:

 • pažyma apie nesuteiktą motinystės išmoką, patvirtinta „Sodros“;
 • asmens tapatybės dokumentas;
 • prašymas skirti išmoką;
 • pažyma apie nėštumą (ją išduoda sveikatos priežiūros įstaigos).

Daugiau informacijos apie vienkartinę išmoką nėščiai moteriai:

2. Motinystės išmoka

Kam skiriama? Nėščiosioms nuo 30 nėštumo savaitės ir 56 dienas po numatomos gimdymo datos. Išskyrus kelias išimtis, daugeliu atvejų norinti gauti išmoką nėščioji turi būti sukaupusi ne mažesnį nei 12 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėn.

Kada mokama? Išmoka išmokama per 15 darbo dienų pateikus prašymą ir „Sodrai“ gavus visus reikiamus dokumentus. Taigi, kuo greičiau pateikiamas prašymas, tuo greičiau pervedama išmoka.

Kokio dydžio išmoka mokama? Už kiekvieną mėnesį mokama 77,58 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio motinystės išmoka. Apytiksliai išmokama maždaug 4 mėnesių atlyginimų „į rankas“ suma. Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 252 Eur (2022 m.).

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti šią išmoką reikia kreiptis į nėštumą prižiūrintį gydytoją, darbdavį ir pateikti prašymą „Sodrai“.

Reikiami dokumentai:

 • elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas, kurį suformuoja nėštumą prižiūrintis gydytojas;
 • prašymas darbovietėje išleisti nėštumo ir gimdymo atostogų, jei dirbate pagal darbo sutartį;
 • darbdavio teikiamas dokumentas NP-SD dėl išmokos skyrimo;
 • prašymas „Sodrai“ skirti motinystės išmoką ir prašymas dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo.

Daugiau informacijos apie motinystės išmokas:

3. Tėvystės išmoka

Kam skiriama? Kūdikio susilaukusiems tėčiams 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Tėvystės atostogų galima išeiti bet kada iki kol vaikui sueina 1 metai. Išmokos gali prašyti visi tėvai, sukaupę ne mažesnį nei 12 mėn. ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą per paskutinius 24 mėn.

Kada mokama? Sprendimas priimamas per 10 d. d. pateikus prašymą „Sodrai“ ir jai gavus visus reikiamus dokumentus. Išmoka į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą pervedama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tėvystės atostogų pabaigos.

Kokio dydžio išmoka mokama? Tėvystės išmoka už tėvystės atostogų mėnesį yra 77,58 % kompensuojamojo uždarbio, bet ne mažesnė nei 252 ir ne didesnė nei 2 460,84 Eur per mėn. iki mokesčių.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti šią išmoką reikia kreiptis į darbdavį ir pateikti prašymą „Sodrai“.

Reikiami dokumentai:

 • prašymas darbdaviui suteikti tėvystės atostogas;
 • vaiko gimimą patvirtinantis dokumentas, kurį vaiko tėtis turi pateikti darbdaviui;
 • prašymas „Sodros“ teritoriniam skyriui skirti tėvystės išmoką (forma GPS3);
 • dokumentai „Sodrai“, kuriuos pateiks pats darbdavys.

Daugiau informacijos apie tėvystės išmokas:

4. Vaiko priežiūros išmoka

Kam skiriama? Vaiko priežiūros išmoka gali būti skiriama ne tik vienam iš tėvų (įtėvių), bet ir vienam iš vaiko senelių, tačiau ji skiriama, jei bent vienas iš tėvų yra sukaupęs būtinąjį stažą išmokai gauti. Taip pat dalį išmokos per metus arba dvejus gali gauti tiek vaiko tėvas, tiek mama: išeiti vaiko priežiūros atostogų ir išmoką gauti jie gali pakaitomis. Vaiko priežiūros atostogų bet kuris iš tėvų (senelių) gali išeiti 3 m., tačiau trečiaisiais metais nėra galimybės gauti išmokų.

Kada mokama? Vaiko priežiūros išmoka mokama, iki kol vaikui sueis 1 arba 2 m. Šį pasirinkimą reikia nurodyti pildant prašymą, vėliau pakeisti sprendimo nebus galima. Išmoka mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos.

Kokio dydžio išmoka mokama? Vaiko priežiūros išmokos dydis – 77,58 proc., jei pasirenkama išmoką gauti per vienus metus, o jei per dvejus – pirmaisiais metais mokama 54,31 proc., o antraisiais – 31,03 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio. Taip pat numatytos tam tikros vaiko priežiūros išmokų „grindys“ ir „lubos“.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti vaiko priežiūros išmoką reikia kreiptis į „Sodrą“ pateikiant:

 • prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką;
 • prašymą dėl neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) taikymo.

Kreipiantis dėl išmokos gali prireikti ir papildomų dokumentų.

Daugiau informacijos apie vaiko priežiūros išmokas:

5. Vienkartinė išmoka gimus vaikui

Kam skiriama? Kiekvienam Lietuvoje gimusiam arba įvaikintam vaikui mokama vienkartinė 462 Eur dydžio išmoka. Išmoką gauna vienas iš vaiko tėvų, įtėvių arba vaiko globėjas. Taikomas reikalavimas – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti Lietuvoje.

Kada mokama? Dėl išmokos reikia kreiptis per 12 mėn. nuo vaiko gimimo dienos. Paprastai į nurodytą banko sąskaitą išmoka pervedama per 10 d. d. nuo prašymo ir reikiamų dokumentų pateikimo.

Kokio dydžio išmoka mokama? Išmokos dydis – 11 BSI, arba atitinkamai 462 Eur.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Dėl išmokos kreipiamasi į savivaldybės, kurios teritorijoje šeima yra deklaravusi gyvenamąją vietą, socialinių išmokų skyrių. Norint gauti išmoką, paraišką galima pateikti ir internetu per Elektroninius valdžios vartus.

Pateikiami šie dokumentai:

 • vaiko gimimo liudijimas (elektroninis variantas);
 • prašymas;
 • vieno iš tėvų asmens tapatybės dokumentas.

Daugiau informacijos apie vienkartinę išmoką gimus vaikui:

6. Išmokos vaikui („vaiko pinigai“)

Kam skiriama? Išmoka skiriama visiems vaikams nuo pat gimimo iki 18 m. (arba iki 23 m., jei jaunuolis mokosi / studijuoja pagal bendrojo ugdymo programą).

Kada mokama? Išmoka mokama kiekvieno mėnesio 10 dieną.

Kokio dydžio išmoka mokama? Šeimoms, auginančioms 1–2 vaikus, mokama 73,5 Eur dydžio mėnesinė išmoka. Auginančios (globojančios) 3 ir daugiau vaikų, neįgalų vaiką (vaikus) šeimos bei šeimos, kurių vienam nariui tenkančios pajamos – mažesnės nei 258 Eur, nevertinant pajamų, papildomai gauna 43,26 Eur (papildomą išmoką vaikui). Taigi iš viso mokama 116,76 Eur.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti „vaiko pinigus“, reikia kreiptis į savivaldybės, kurioje vaiko tėvai yra deklaravę gyvenamąją vietą, socialinių išmokų skyrių, taip pat prašymą dėl išmokos galima pateikti ir elektroniniu būdu per spis.lt sistemą.

Reikiami dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • prašymas išmokai gauti.

Išskirtiniais atvejais gali prireikti ir papildomų dokumentų.

Daugiau informacijos apie išmokas vaikui:

7. Išmoka gimus daugiau nei vienam vaikui

Kam skiriama? Vienam iš vaiko tėvų vienu metu gimus dviem ir daugiau vaikų.

Kada mokama? Išmoka pradedama mokėti pateikus prašymą, ji mokama kiekvieną mėnesį nuo pat gimimo dienos iki kol vaikams sueina 2 metai.

Kokio dydžio išmoka mokama? Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 BSI (168 Eur dydžio) mėnesinė išmoka. Jeigu susilaukiama daugiau vaikų, už kiekvieną jų papildomai mokama 168 Eur dydžio išmoka.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti išmoką, reikia kreiptis į vietos seniūnijos Socialinės paramos skyrių, taip pat prašymą galima užpildyti internetu per spis.lt sistemą.

Dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • prašymas skirti išmoką;
 • dokumentai, patvirtinantys daugiau nei vieno vaiko gimimo faktą.

Daugiau informacijos apie išmokas gimus daugiau nei vienam vaikui:

8. Vaiko išlaikymo išmoka

Kam skiriama? Išmoka skiriama nepilnamečiam vaikui arba neįgaliam vyresniam nei 18 m. asmeniui, negaunančiam viso ar dalies teismo priteisto išlaikymo iš vieno arba abiejų tėvų.

Kada mokama? Sprendimas priimamas per 10 d. d. nuo visų dokumentų gavimo dienos. Išmoka paprastai išmokama po kiekvieno mėn. 23 dienos iki mėnesio paskutinės dienos.

Kokio dydžio išmoka mokama? Vaiko išlaikymo išmoka per mėnesį negali būti didesnė nei 75,6 Eur, t. y. 1,8 BSI dydžio.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Šių išmokų mokėjimą administruoja „Sodra“, todėl reikia kreiptis į bet kurį „Sodros“ teritorinį skyrių arba prašymą pateikti per „Sodros“ gyventojų paskyrą.

Dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba leidimas gyventi ES;
 • prašymas skirti vaiko išlaikymo išmoką.

Daugiau informacijos apie vaiko išlaikymo išmoką:

9. Išmoka įvaikinus vaiką

Kam skiriama? Vienam iš vaiko įtėvių 24 mėn. nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos.

Kada mokama? Išmoka mokama ne ilgiau nei vaikui sukanka 18 metų, išskyrus atvejus, numatytus Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme.

Kokio dydžio išmoka mokama? Kiekvieną mėnesį mokama 8 BSI dydžio (336 Eur) dydžio išmoka.

Kur kreiptis norint gauti šią išmoką ir kokius dokumentus reikia pateikti?

Norint gauti išmoką įvaikinus vaiką, reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba prašymą pateikti internetu per spis.lt sistemą.

Dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • prašymas skirti išmoką;
 • vaiko gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
 • teismo sprendimas įvaikinti.

Daugiau informacijos apie išmoką įvaikinus vaiką:

Susiję straipsniai

Tėvas nemoka alimentų: kaip gauti vaiko išlaikymo išmoką?

Jeigu vaiko tėvas arba motina nevykdo įsipareigojimų ir nemoka teismo nustatytų alimentų, galite kreiptis dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo.

Išmokos savarankiškai dirbantiems tėvams 2024 metais

Su individualios veiklos pažyma dirbantys, mažųjų bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai ir kt. turi teisę gauti išmokas.

Išmokos nėščiosioms ir vaikus auginantiems tėvams (suvestinė)

Išmokų, mokamų gimus vaikui, nėštumo ir gimdymo periodu, vaiko priežiūros atostogų metu, įsivaikinus arba globojant vaiką nuo 2024 metų, sąrašas.