Kūčios (Kucios)

Sapno reikšmė:


Kūčios (Kucios) - Sapnuoti arba valgyti - didelį džiaugsmą; dalinti kūčių plotkeles - meilę ir nepaprastą džiaugsmą draugijoje; matyti kūčių eglaitės žvakutes - tavo viltis nueis niekais; sapnuoti kūčių eglaitę visokiais papuošalais papuoštą - apsišvietimą; matyti eglaitės žvakutes gęstant - aukštą išsilavinimą; prie degančių kūčių eglaitės vaikus matyti - garbingą ir naudingą gyvenimą; kūčias bendrai valgyti - reiškia didelį ir naudingą bendrą darbą; kūčių dieną šokti - netikėtą malonumą; kūčių vakare giedoti - gerą ir linksmą gyvenimą; kūčias valgyti su kunigais - gerą ir naudingą sumanymą; per Kūčias būti girtam - nelaimę.

Ieškoti sapno pagal abėcėlę