Černeckienė Zinaida

Įstaigos, kuriose dirba:
Lazdijų ligoninė
Kauno g. 8, LT-97106, Lazdijai