Deksnienė Dalia

Įstaigos, kuriose dirba:
Šiaurės šeimos klinika
, ,
Užimamos pareigos: Akušerė ginekologė