Markelienė Rūta

Įstaigos, kuriose dirba:
Marijampolės ligoninė
Palangos g. 1, LT-97106, Marijampolė
Skyrius: Akušerijos ginekologijos skyius
Užimamos pareigos: Vyresnioji slaugos administratorė