Railaitė D.

Įstaigos, kuriose dirba:
Kauno klinikos (LSMU ligoninė)
Eivenių g. 2, LT-50009, Kaunas
Skyrius: Mikroinvazinės ir plastinės ginekologijos sektorius
Užimamos pareigos: vadovė