Spermograma: kaip įvertinti spermos tyrimo rezultatus? (1401)

Shidlovski | Shutterstock.com

svajoniuvaikas.lt Aušra Blažėnienė HCPC (UK) licenzijuota vyr. klinikinė embriologė, puslapio
www.svajoniuvaikas.lt autorė.

Gavus spermos (sėklinio skysčio) tyrimų rezultatus iškyla begalė klausimų: ką jie reiškia ir kaip juos vertinti?

Kas yra spermograma?

Pagrindiniai vyro vaisingumą įvertinantys tyrimai yra diagnostinis spermos tyrimas ir spermograma.

Diagnostinis spermos tyrimas atliekamas mikroskopu. Vertinami keturi pagrindiniai parametrai: bendras spermatozoidų skaičius, spermatozoidų koncentracija, spermatozoidų judrumas ir bendroji spermatozoidų morfologija.

Spermograma yra gerokai išsamesnis, išplėstinis, daugiau informacijos suteikiantis tyrimas, jam atlikti naudojamas mikroskopas ir įvairūs testai.

Vertinami tie patys pagrindiniai parametrai, kaip ir diagnostinio tyrimo atveju, tačiau taip pat ir daugelis kitų:

 • Spermatozoidų gyvybingumas tikrinamas testais, kuomet nustatoma, kad daug arba visi spermatozoidai nejuda.
 • Imunologinis MAR testas atliekamas, kai pastebimas specifinis spermatozoidų sukibimas (agliutinacija). Jis padeda įvertinti imuninio nevaisingumo priežastį ir yra svarbus, jeigu stebimas uždegimas.
 • Biocheminis fruktozės testas reikalingas, nustatant azospermijos (visiško spermatozoidų nebuvimo sėkliniame skystyje) priežastis.
 • Apvaliųjų ląstelių diferencijavimo testas arba leukocitų atpažinimo testas. Testo pagalba apvaliosios ląstelės išskirstomos į jaunas spermiogenines ląsteles (iš jų vėliau išsivysto spermatozoidai) ir leukocitus bei įvertinama jų koncentracija.
 • Detali morfologija. Tyrimo metu detaliau įvertinama spermatozoidų struktūra, forma, išskiriami formos defektai (pavyzdžiui, galvutės, kaklelio, uodegėlės ir kt. pakitimai).

Atsižvelgus į konkrečią situaciją ir laboratorijos galimybes, spermograma gali būti dar išsamesnė, t.y. gali būti atliekama dar daugiau įvairių testų, pavyzdžiui: tiriama spermatozoidų DNR, sėklinio skysčio mikrobiologija, atliekamas ROS (reaktyviųjų deguonies dalelių), spermatozoidų praplovimo ir kiti testai.

Daugiau apie spermos tyrimus skaitykite:

Kaip pateikiami spermogramos rezultatai?

Pacientui spermogramos rezultatai įprastai pateikiami lentelėje.

Standartinėje lentelėje, kairėje pusėje yra surašomi spermos (sėklinio skysčio) rodikliai, kurie buvo tirti. Pavyzdžiui: spalva, drumstumas, suskystėjimo laikas, tąsumas, pH, spermatozoidų skaičius, jų judrumas ir kt.

Lentelės viduryje yra nurodomos šių rodiklių normos, o dešinėje - ištirtos spermos rodiklių rezultatai.

Lentelės apačioje yra nurodomos išvados, t.y. naudojant specialią terminologiją apibendrinami gauti rezultatai, pateikiamos pastabos, komentarai (pavyzdžiui, rekomendacija dėl tolimesnių tyrimų) bei užrašoma tyrimą atlikusio specialisto vardas ir pavardė.

Ką reiškia spermogramos išvados?

Išvadoms užrašyti yra naudojama speciali, tyrimų rezultatus subendrinanti terminologija tam, kad rezultatai būtų suprantami tarptautiniu mastu.

Pagrindiniai keturi rodikliai apibūdinantys tyrimo rezultatus pagal rekomenduojamą nomenklatūrą yra šie:

 • Spermatozoidų koncentracija 1 mililitre.
 • Spermatozoidų bendras skaičius visame išsiskyrusiame sėklinio skysčio kiekyje tuo metu.
 • Spermatozoidų judrumas.
 • Spermatozoidų morfologija (forma).

Pagal sutartą terminologiją rekomenduojama naudoti žodį – zoospermija. Žodžio dalis spermia reiškia sėklinį skystį, o junginys su zoo - spermatozoidą. Atsižvelgus į rezultatus pagal keturis pagrindinius rodiklius, užrašomos išvados, pavyzdžiui, normozoospermija, oligozoospermija ir kt.

Kas yra normozoospermija?

Normozoospermija reiškia, kad keturi pagrindiniai rodikliai (spermatozoidų koncentracija, jų skaičius, judrumas ir forma) sutampa su parametrais rekomenduojamais gairėse.

Žodžio dalis norma, atrodytų, reiškia normalius, vidutinius rodiklius, tačiau gairėse yra naudojamas išsireiškimas „mažiausia rekomenduojama reikšmė“, t.y. normozoospermija parodo, kad keturi pagrindiniai rodikliai atitinka arba yra aukštesni už rekomenduojamą minimumą.

Mažiausios rekomenduojamos keturių pagrindinių rodiklių reikšmės, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) gairėmis:

 • Spermatozoidų koncentracija: ≥ 15 milijonų 1 mililitre.
 • Spermatozoidų bendras skaičius visame tuo metu išsiskyrusiame sėklinio skysčio kiekyje: ≥ 39 milijonai visame kiekyje.
 • Spermatozoidų judrumas: ≥ 32 % Progresyvių spermatozoidų.
 • Spermatozoidų morfologija (forma): ≥ 4% Normalių formų.

Labai svarbu suprasti, kad normozoospermija neparodo, kad vyras neturi vaisingumo problemų. Normozoospermija apibūdina tik keturis rodiklius, tačiau reikia atsižvelgti į bendrą sėklinio skysčio (spermos) „vaizdą“ ir įvertinti pH, klampumą, apvaliųjų ląstelių kiekį, leukocitus ir t.t. Šių papildomų rodiklių rezultatai yra aptariami spermogramos pastabose, komentaruose.

Kas yra oligozoospermija?

Oligozoospermija - spermoje yra per mažai spermatozoidų.

Oligozoospermija reiškia, kad spermatozoidų koncentracija 1 mililitre arba bendras spermatozoidų skaičius visame išsiskyrusiame spermos kiekyje yra mažesnis, nei „mažiausia rekomenduojama reikšmė“.

Oligozoospermija nustatoma, kai:

 • Spermatozoidų koncentracija yra mažesnė, nei 15 milijonų 1 mililitre.
 • Spermatozoidų bendras skaičius visame tuo metu išsiskyrusiame sėklinio skysčio kiekyje yra mažesnis, nei 39 milijonai visame kiekyje.

Gairės rekomenduoja labiau atsižvelgti į bendrą spermatozoidų skaičių visame išsiskyrusiame spermos kiekyje.

Kas yra astenozoospermija?

Astenozoospermija - sutrikęs spermatozoidų judrumas.

Astenozoospermija reiškia, kad pagal galiojančias gaires progresyvių spermatozoidų judrumas yra sumažėjęs.

Astenozoospermija nustatoma, kai progresyvių spermatozoidų yra mažiau, nei 32%.

Spermatozoidų judrumas, yra skirstomas į tris kategorijas:

 • PR - progresyvūs spermatozoidai juda tolygiai, tikslingai, kryptingai. Anksčiau jie buvo skirstomi į A ir B grupes, tačiau naujausiose gairėse jie sumuojami ir bendrai vadinami progresyviais spermatozoidais.
 • Non PR – neprogresyvūs spermatozoidai yra gyvybingi, tačiau juda netaisyklingai, pavyzdžiui, vienoje vietoje arba sukasi aplink savo ašį.
 • IMM – immotile, t.y. nejudrūs spermatozoidai.

Vertinant rezultatus svarbu atsižvelgti į papildomas pastabas, įvertinančias spermatozoidų judrumą. Pavyzdžiui, progresyvių spermatozoidų kiekis gali būti normalus, tačiau šalia gali būti prierašas padrikas judėjimas, t.y. spermijai juda tiesiai bet netvarkingai, nepastoviai, skirtingomis kryptimis, „pasišokinėdami“. Pavyzdžiui, prierašas lėtas judėjimas rodo, kad spermijai juda kryptingai tačiau lėtai, tarsi apsnūdę.

Kas yra teratozoospermija?

Teratozoospermija - spermatozoidų morfologijos (formos) pokyčiai, daug nenormalios formos spermatozoidų.

Teratozoospermija reiškia, kad sėkliniame skystyje (spermoje) esančių normalių formų spermatozoidų kiekis yra mažesnis negu nustatyta gairėse.

Teratozoospermija nustatoma, kai normalių formų spermatozoidų yra mažiau, nei 4%.

Tyrime gali būti vertinama bendra morfologija, kuomet analizuojamas tik normalių ir nenormalių formų spermatozoidų santykis. Arba išplėstinė morfologija, kuomet vertinami atskirų spermatozoido dalių (galvutės, kaklelio, uodegėlės ir t.t.) defektai.

Kas yra oligoastenozoospermija, oligoastenoteratozoospermija ir kt.?

Labai dažnai spermos tyrime aptinkami keli pakitimai vienu metu, tuo atveju yra naudojamos prieš tai minėtų nomenklatūrinių terminų kombinacijos.

Pavyzdžiui, oligoastenozoospermija reiškia, kad yra sumažėjęs spermatozoidų kiekis ir jų judrumas. Oligoastenoteratozoospermija reiškia, kad nustatytas visų keturių parametrų sumažėjimas.

Kiti terminai, kurie gali būti įrašyti spermogramos rezultatuose

Aukščiau išvardinti pagrindiniai terminai apibrėžia keturis pagrindinius rodiklius, tačiau spermograma yra išplėstinis tyrimas, todėl gali būti vertinami ir kiti rodikliai, kuriuos apibūdina kiti terminai:

 • Aspermija - sėklinio skysčio nebuvimas.
 • Azoospermija - spermatozoidų nebuvimas sėkliniame skystyje.
 • Kriptozoospermija - kai šviežiame sėkliniame skystyje spermatozoidų neaptinkama, tačiau spermatozoidai aptinkami centrifuguoto sėklinio skysčio nuosėdose. Tai reiškia, kad spermatozoidų sėkliniame skystyje yra labai mažai, jie pavieniai.
 • Hematospermija - eritrocitų aptikimas spermoje.
 • Leukospermija - spermoje leukocitų aptinkama daugiau, nei nurodo gairės, t.y. daugiau nei 1 milijonas leukocitų 1 mililitre spermos. Jeigu laboratorija neišsikiria leukocitų ir visos apvaliosios ląstelės yra tiriamos bendrai, jų skaičius neturėtų viršyti 5 milijonų 1 mililitre spermos, tačiau nustatytas apvaliųjų ląstelių padidėjimas negali būti vadinamas leukospermija.  
 • Nekrozoospermija - gyvų, judrių spermatozoidų nėra arba jų yra labai mažai.
 • Globozoospermija - spermatozoidų galvutės pakitimas primenantis rutulį (gaublį). Tai genetiškai nulemtas defektas.

Kodėl rezultatus būtina aptarti su specialistu?

Kiekviename (o ypač išsamiame) spermos tyrimų rezultatų aprašyme galima aptikti ne vien tik nomenklatūrinius terminus, tad juos tinkamai išaiškinti turėtų specialistas.

Kuo išsamesnis spermos tyrimas, tuo lengviau vaisingumo specialistams numatyti būsimas tolimesnio ištyrimo ir gydymo strategijas, sudaryti būtent tai porai pritaikytą vaisingumo gydymo planą.

Reikia įsidėmėti, kad sėklinio skysčio (spermos) tyrimas iš esmės yra subjektyvus tyrimas. Visada rekomenduojama atlikti bent 2-3 tyrimus su trijų mėnesių intervalais tarp jų, kad būtų galima tiksliau įvertinti ir aprašyti rezultatus.

Sėklinio skysčio (spermos) tyrimo rezultatai gali svyruoti tarp atskirai atliktų tyrimų ir asmenų, kurių tyrimai vertinami, kuriant gaires, todėl nerekomenduojama remtis vien tik nomenklatūriniu ar vien tik skaičiais išreikštu rezultatu, vertinant poros vaisingumą. Tai yra tik gairės vyro vaisingumo įvertinimui.

Daugiau apie vyrų vaisingumo tyrimus skaitykite:

Pasitarkite!

Norėdami asmeniškai pasitarti su vyr. klinikine embriologe Aušra Blažėniene, apsilankykite puslapyje www.svajoniuvaikas.lt ir užsiregistruokite pokalbiui per „Skype“.

Su embriologe galite aptarti turimus tyrimų rezultatus, pasitarti dėl pagalbinio apvaisinimo procedūrų, embriologijos klausimais, taip pat po nepavykusios pagalbinio apvaisinimo procedūros.

Dėl nevaisingumo priežasčių nustatymo, gydymo, medikamentų skyrimo, reiktų kreiptis į atitinkamus ginekologijos, endokrinologijos bei urologijos specialistus, kurie ir priima galutinį sprendimą Jūsų vaisingumo lygio nustatymo ir gydymo kelyje.

Susiję straipsniai

Imuninis nevaisingumas: priežastys ir gydymo galimybės

Manoma, kad apie 20 proc. nevaisingumo atvejų susiję su imuninės sistemos funkcionavimu.

Varikocelė (kapšelio venų išsiplėtimas)

Jeigu vyras turi vaisingumo problemų, beveik 50 proc. tikimybė, kad vaisingumui neigiamą įtaką padarė būtent varikocelė.

Esu vieniša mama: susilaukti kūdikio nusprendžiau pasirinkusi spermos donorystę

Į tėvystę veda daug skirtingų kelių – nuo apvaisinimo mėgintuvėlyje (IVF) iki surogatinės motinystės. Ne kliūtis, kad moteris neturi antrosios pusės.

Naujausi komentarai

 1. Neegzistuojantis vartotojas
  prieš 2 mėn.

  Sveikos mamytes Turiu toki klausima, gal ne visai i tema, bet kazkuom susijes.., ir tikiuosi kad kazkas atsakys ir man Ir beja, is karto pasakysiu kad klausimas tiesiog is smalsumo nes jau esu nescia, pastojau per pirma musu karta Klausykit o nuo ko priklauso tos spermos spalva? visada buvo idomu zinau kad ta spalva turbut ne pats svarbiausias dalykas norint pastoti ten dar pilna visko turi buti ir be tyrimu to jau plika akimi nepamatysi ir pan Vat o man , labai jau smalsu pasidare ypac po siandieniniu musu zaidimu pas maniski ji gali buti tokia pilksvai balta net labiau pasakyciau isvis balta.. o pvz po savaites ar net daugiau gali buti visai tokia vandeninga ir permatoma nuo ko tas dalykas priklauso, nepykit uz toki klausima smalsumas siandien paeme savo neistveriau to nepaklausti

 2. User has not uploaded an avatar
  Zmogu prieš 5 d.

  esant prastastesnei spermos kokybei, ar galima eiti į baseinus ? Pirtis kubilus, žinom, kad negalima kur karštis. Kaip dėl baseinų ?

 3. Guru
  Guru prieš 4 d.

  Zmogu parašė:
  esant prastastesnei spermos kokybei, ar galima eiti į baseinus ? Pirtis kubilus, žinom, kad negalima kur karštis. Kaip dėl baseinų ?

  Manau viskas gerai, svarbu ne į karštį - pirtys ir pan

 4. User has not uploaded an avatar
  Tiuty prieš 4 d.

  Sveiki gal galėtumėte pagelbėti ir mums? Gavome atsakymus, tačiau dar neturėjome konsultacijos ir labai neramu, gal galėtumėte savo turimomis žiniomis pakomentuoti atsakymus?

 5. Guru
  Guru prieš 3 d.

  Tiuty parašė:
  Sveiki gal galėtumėte pagelbėti ir mums? Gavome atsakymus, tačiau dar neturėjome konsultacijos ir labai neramu, gal galėtumėte savo turimomis žiniomis pakomentuoti …

  Kokybe labai prasta nuotraukos, bet kiek matau ir susidūrėme kad svarbu ne tik judrumas bet ir potologija. Natūraliai ar pagalbiniu būdu apvaisina tik sveiki spermiai, jūsų atveju jų 2%