Terminų žodynėlis

IOM

The Institute of Medicine (IOM) (Medicinos institutas) yra nepriklausoma, nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija, kurios tikslas – pateikti nešališkus ir patikimus patarimus specialistams ir visuomenei.

Terminas "IOM" yra pavartotas šiuose puslapiuose bei straipsniuose.