Vaiko išlaikymo priteisimas (alimentai) 2023 metais: visa aktualiausia informacija (141)

Mama su sūnumi žiūri į dokumentą Inside Creative House | Shutterstock.com

Vaiko išlaikymo išmoka, arba alimentai – pinigai, kuriuos sutuoktinis po skyrybų privalo mokėti nepilnamečio biologinio vaiko išlaikymui. Išlaikymo lėšos naudojamos vaiko poreikiams patenkinti.

Alimentus moka tas tėvas, kuris gyvena atskirai nuo šeimos. Išmokos gali būti priteisiamos ir aukštojoje mokykloje studijuojančiam, bet ne vyresniam nei 24 m. jaunuoliui.

Dažniausiai vaikai po tėvų skyrybų lieka gyventi su mama, tad alimentus moka vaikų tėtis. 

Alimentų priteisimo tvarka: kur kreiptis?

Dėl vaiko išlaikymo priteisimo reikia kreiptis į teismą arba teisines paslaugas teikiančius asmenis. Kreiptis į teismą gali vienas iš vaiko tėvų arba globėjų, o tam tikrais atvejais – ir vaiko teisių apsaugos institucijos.

Taip pat padėti prisiteisti alimentus gali ir tokią veiklą vykdančios įmonės. Daugelis dokumentų sutvarkomi internetu, tad patiems tėvams nereikia dalyvauti teismo posėdžiuose, samdyti advokatų ir pan.

Kokius dokumentus reikia pateikti kreipiantis dėl vaiko išlaikymo?

Kreipiantis į teismą dėl vaiko išlaikymo reikia pateikti:

 • besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumentą;
 • vaiko (-ų) gimimo liudijimą;
 • pažymą apie vaiko (-ų) ir vieno iš tėvų (su kuriuo vaikas gyvena) deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • pažymą iš mokyklos ar darželio (jei vaikas (-ai) lanko ugdymo įstaigą);
 • pažymos apie lankomus neformaliojo ugdymo užsiėmimus (jei vaikas juos lanko);
 • pažymos apie besikreipiančiam tėvui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, darbo užmokestį bei kitas išmokas.

Nuo ko priklauso alimentų dydis?

Vaiko išlaikymo tvarka ir forma nustatomos bendru tėvų susitarimu. Išmokos gali būti ne vien periodinės, bet ir vienkartinės (kai iš karto sumokama numatyta suma), vaikui vietoje išmokų tėvas gali perrašyti tam tikrą turtą, galimas ir mišrus modelis.

Jeigu tėvai nesusitaria ir vienas iš tėvų nemoka alimentų, kreipiamasi į teismą, kuris nustato išlaikymo formą bei alimentų dydį, priklausiantį nuo vaiko poreikių bei tėvų turtinės padėties.

Dažniausiai nustatant alimentus remiamasi:

 • tėvų gaunamomis pajamomis;
 • turimu turtu;
 • sveiktos būkle;
 • kitų išlaikomų vaikų skaičiumi ir kt.

Paprastai priimant sprendimą dėl alimentų dydžio remiamasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo pateikta rekomendacija, kad minimalus alimentų dydis vienam vaikui, gaunamas iš abiejų tėvų, turėtų prilygti minimaliai mėnesinei algai (MMA). 2023 m. MMA „į rankas“ – apie 633 Eur, taigi už kiekvieną vaiką kiekvienas iš tėvų turi mokėti po ~317 Eur (633 Eur / 2). Iki 2022 12 31 MMA „į rankas“ buvo 533 Eur.

Jei vaikas turi specialiųjų poreikių (pavyzdžiui, vartoja nekompensuojamuosius vaistus, vaikui reikia brangių procedūrų ir panašiais atvejais), galima prašyti didesnės sumos jo išlaikymui.

Pakitus vaiko poreikiams ar alimentus mokančio tėvo turtinei padėčiai, galima kreiptis į teismą prašant vaiko išlaikymo sumą padidinti arba sumažinti.

Vaiko išlaikymo dydžio ir formos peržiūrėjimas (indeksavimas)

Periodinėmis išmokomis priteistos išlaikymo sumos yra indeksuojamos siekiant alimentų gavėjus dalinai ar visiškai apsaugoti nuo infliacijos. Paprastai indeksuojamos tos išmokos, kurios nebuvo peržiūrėtos ir perskaičiuotos per pastaruosius 1-erius metus. Indeksavimas dažniausiai atliekamas nuo einamųjų metų vasario mėn.

Alimentų indeksavimu dažniausiai tenka rūpintis patiems alimentų mokėtojams: teisės aktuose numatyta, kad išmokas indeksuoja jas mokantis asmuo. Tačiau praktikoje tokie atvejai reti, tad periodines išmokas dažniau indeksuoja antstolis (ir tuomet, kai išmokos iš nemokaus tėvo yra išieškomos).

Ką daryti, jeigu vaiko tėvas nemoka alimentų?

Vengimas mokėti vaiko išlaikymo pinigus – ne tokia ir reta situacija. Alimentus tėvai nustoja mokėti dėl pačių įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui, praradę darbą, dėl sunkios materialinės padėties, negalios ir t. t. Tačiau pasitaiko atvejų, kad vaiko išlaikymo išmoka nemokama piktybiškai: tėvas slapstosi, dirba nelegaliai, išvyksta gyventi į užsienį ir t. t.

Taigi jei vaiko tėvas nemoka alimentų, reikėtų nedelsti ir kreiptis į teisininkus arba skolų išieškotojus. Geriausia nedelsti, ypač jei alimentų nemokantis asmuo turi ir kitų skolų, nes pradėjus išieškojimo procesą didžioji dalis išieškoto turto gali būti skirta kitoms skoloms padengti, o vaiko išlaikymui gauta suma – neproporcingai maža.

Taip pat alimentų nemokantis asmuo gali tapti valstybės skolininku. Skolos administravimo (taip pat ir išieškojimo) funkcijas yra perėmusi „Sodra“.

Vaiko išlaikymo priteisimas gali užtrukti, tad dėl laikino materialinio išlaikymo vaikui priteisimo galima kreiptis į „Sodrą“. Kreipiamasi antstoliui pradėjus vykdomąją bylą dėl vaiko išlaikymo priverstinio išieškojimo arba atsisakius ją pradėti, kai išieškojimas nevyksta dėl to, kad skolininkas gyvena užsienyje ir vaikas ilgiau negauna alimentų ar gauna tik dalį jų.

Vaikų išlaikymo išmoka vienam vaikui per mėnesį negali viršyti 1,8 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio, galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka. BSI nuo 2023 01 01 – 49 Eur, iki 2022 12 31 – 42 Eur. Taigi maksimali vaiko išlaikymo išmoka – 88,2 Eur.

Plačiau skaitykite:

Svarbu

Alimentai gali būti priteisiami ir atgaline data, tačiau tik už pastaruosius 3 metus.

Alimentų išieškojimo procedūros Lietuvoje ir užsienyje

Jei alimentų nemokantis tėvas gyvena Lietuvoje, prisiteisti vaiko išlaikymo išmoką bus kur kas paprasčiau.

Tačiau nereikėtų nuleisti rankų, jei vaiko tėvas gyvena užsienyje: nemažai atvejų skolas pavyksta išieškoti ir tokiu atveju. Tiesa, greitesnio ir sėkmingesnio proceso tikėtis galima, jei tėvas gyvena vienoje iš ES šalių, tačiau alimentai sėkmingai gali būti priteisiami ir iš asmenų, gyvenančių trečiosiose šalyse.

Naujausi komentarai

 1. User has not uploaded an avatar
  Xxx30 prieš 5 d.

  Marija331 parašė:
  Supratau ačiū. Bet ta kuri sumą susikaupusi per metus negrąžinama? Juokinga sumą elementų gal žinote apytiksliai?

  Valstybė moka 88€

 2. ciurka
  ciurka prieš 5 d.

  Sveikos gal kas susidūrėte su tuo kad vaiko tėvas nori teisiškai nustatyti vaiko bendravimo tvarka nors aš leidžiu matysis kas antrą savaitgalį per mėnnesi atostogų leidu imtis kaledomis kitomis šventėmis mainomės, o jam vis bogai

 3. User has not uploaded an avatar
  Laura86S prieš 4 d.

  ciurka parašė:
  Sveikos gal kas susidūrėte su tuo kad vaiko tėvas nori teisiškai nustatyti vaiko bendravimo tvarka nors aš leidžiu matysis kas antrą savaitgalį per mėnnesi atosto…

  Tai tegul ir nusistato

 4. justemur
  justemur prieš 4 d.

  ciurka parašė:
  Sveikos gal kas susidūrėte su tuo kad vaiko tėvas nori teisiškai nustatyti vaiko bendravimo tvarka nors aš leidžiu matysis kas antrą savaitgalį per mėnnesi atosto…

  Tai labai puikus tėvo noras

 5. ciurka
  ciurka prieš 4 d.

  justemur parašė:
  Tai labai puikus tėvo noras

  Labai puikus nors, matysim kaip geriau jam ten padarys jai ir tai viskas leidžiama mediacijos buvo taip sutarta dabar nebepatinka