VPA esanti mama susirgo: kas turėtų prižiūrėti vaiką?

Mama karščiuoja, serga ir laiko ant rankų kūdikį Lenar Nigmatullin | Shutterstock.com

Kartais „nutinka gyvenimas“ ir motinystės ar vaiko priežiūros atostogose (VPA) esant mama suserga arba patiria didesnę traumą. Tad kyla klausimas, ar kitas šeimos narys gali imti nedarbingumą sveiko vaiko priežiūrai, kai VPA esanti mama pati negali jo prižiūrėti? Ar galimybę imti nedarbingumą turi ir kiti šeimos nariai: ne tik vaiko tėtis, bet ir, pavyzdžiui, vaiko seneliai? Ir kieno šeimos gydytojas turi išduoti pažymėjimą?

Ar VPA esančios mamos pareigas gali perimti kitas asmuo?

Teisės aktuose numatyta, kad jei vaiką prižiūrinti mama (ar tėtis) susirgo, tuomet vadinamąjį „biuletenį“ galima gauti ir sveiko vaiko priežiūrai.

Numatyta, kad kai suserga vaiką iki 3 metų prižiūrintis asmuo, šiuo metu esantis motinystės atostogose ar VPA, nedarbingumo pažymėjimas negali būti išduodamas ilgesniam nei 14 dienų laikotarpiui.

„Sodros“ pateikiamas pavyzdys:
Mama, esanti 2 vaikų priežiūros atostogose, stacionare slaugo vieną iš vaikų ir dėl to negali prižiūrėti kito vaiko. Tokiu atveju nedarbingumo pažymėjimas sveiko vaiko priežiūrai gali būti išduodamas ir ligos išmoka skiriama vaiko tėčiui ar vienam iš senelių, jei jie turi teisę šią išmoką gauti (t. y. yra drausti ligos socialiniu draudimu).

Kam gali būti mokama išmoka, kai VPA esanti mama negali pati prižiūrėti vaiko?

Išmoka, jei asmuo yra draustas, gali būti mokama vaiko mamai arba tėčiui (t. y. tam, kuris šiuo metu nėra VPA), įmotei, įtėviui, vienam iš vaiko senelių, globėjui, budinčiam globotojui, rūpintojui ar vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui, kai vaikui nustatyta laikinoji priežiūra pas fizinius asmenis ar jis yra laikinai pas juos apgyvendinamas.

Kokio dydžio išmoka mokama laikinai vaiką prižiūrinčiam asmeniui?

Namuose sveiką vaiką prižiūrinčiam tėčiui arba mamai nuo pat pirmosios nedarbingumo pažymėjimo galiojimo dienos mokama 65,94 proc. gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka.

Išmokos mokėjimo dieną iš priskaičiuotos ligos išmokos sumos dar bus išskaičiuojama 21 proc. suma: gyventojų pajamų mokestis (15 proc.) bei privalomojo sveikatos draudimo įmoka (6 proc.), todėl faktinė išmoka gerokai sumažėja.

Ligos išmoka mokama tik už darbo dienas pagal kalendorių (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

Beje, šiai išmokai, kaip ir daugeliui kitų, taikomos tam tikros „lubos“ ir „grindys“. Ligos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesio darbo užmokesčio ir negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki išduodant nedarbingumą.

Minimali išmoka už vieną dieną asmeniui, pakeitusiam VPA esančią mamą (2023 m. IV ketvirčio duomenys) – 11,07 Eur, o maksimali – 125,43 Eur.

Kam gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas?

Pavyzdžiui, jeigu susirgo VPA esanti mama, jai elektroninis nedarbingumo pažymėjimas neišduodamas.

Tačiau mamą gydantis gydytojas turi teisę nedarbingumo pažymėjimą išduoti kitam šeimos nariui, faktiškai mamai sergant prižiūrinčiam vaiką.

Šeimos gydytojas turi pasirinkti nedarbingumo priežastį, nurodydamas punktą „Sveiko vaiko priežiūra“.

Svarbu žinoti, kad ligos išmoka už sveiko vaiko priežiūrą negali būti mokama ilgiau nei 90 dienų per kalendorinius metus nepaisant to, kuriam iš apdraustųjų (vaiko tėčiui ar seneliams) išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Taigi, maksimaliai bet kuris iš šeimos narių prižiūrėti vaiką, kai mama serga ir už tai gauti išmokas, gali ne ilgiau nei 3 mėn. per 12 mėn.

Daugiau informacijos galite rasti „Sodros“ interneto svetainėje: www.sodra.lt

Susiję straipsniai

Tėvas nemoka alimentų: kaip gauti vaiko išlaikymo išmoką?

Jeigu vaiko tėvas arba motina nevykdo įsipareigojimų ir nemoka teismo nustatytų alimentų, galite kreiptis dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo.

Išmokos savarankiškai dirbantiems tėvams 2024 metais

Su individualios veiklos pažyma dirbantys, mažųjų bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai ir kt. turi teisę gauti išmokas.

Išmokos nėščiosioms ir vaikus auginantiems tėvams (suvestinė)

Išmokų, mokamų gimus vaikui, nėštumo ir gimdymo periodu, vaiko priežiūros atostogų metu, įsivaikinus arba globojant vaiką nuo 2024 metų, sąrašas.