Ališauskas Jonas

Įstaigos, kuriose dirba:
Medicinos diagnostikos centras
, , Vilnius
Užimamos pareigos: Akušerijos ir ginekologijos centro vadovas
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, Vilnius, LT-08661, Vilnius
Skyrius: Akušerijos ir ginekologijos centras
Užimamos pareigos: Vyriausiasis specialistas ginekologijai