Motinystės išmokos (pašalpos)

Vienkartinė išmoka gimus vaikui 2019 metais   (53)

Vienkartinės išmokos vaikui dydis yra 11 bazinių socialinių išmokų, ji išmokama vienam iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų.

Vaiko priežiūros atostogos ir išmokos 2019 metais   (535)

Vaiko priežiūros atostogos yra tikslinės atostogos, suteikiamos nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks 3 metai.

Išmokos vaikui (vaiko pinigai) 2019 metais   (286)

LR Seimas patvirtino išmokų vaikams įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2019 m. didinamos išmokos vaikams iki 50 Eur/ mėn.

Išmokos nėštumo metu ir gimus vaikui 2019 metais   (88)

Išmokos gimus vaikui, nėštumo ir gimdymo periodu bei vaiko priežiūros atostogų metu nuo 2019 metų.

Tėvystės atostogos ir išmokos 2019 metais   (55)

Tėvystės atostogos yra kūdikio tėvui suteikiamos 30 dienų trukmės atostogos, kurias galima išnaudoti nuo vaiko gimimo iki sukanka trys mėnesiai.

Tėvystės pripažinimas pas notarą   (127)

Notaro patvirtintas vaiko tėvystės pripažinimo pareiškimas reikalingas norint vyrą įrašyti kaip vaiko tėvą gimimo liudijime.

Kaip įregistruoti vaiko gimimą?   (42)

Vaiko gimimą turite įregistruoti per 3 mėnesius nuo vaiko gimimo. Patogiausia naujagimį įregistruoti internetu.

Nėštumo ir gimdymo atostogos (dekretinės) ir motinystės išmokų mokėjimo tvarka 2019 metais   (808)

Nėštumo ir gimdymo atostogos (NGA), populiariai dar vadinamos dekretinėmis, yra 126 kalendorinių dienų atostogos.

Išmokos įvaikintiems ar globojamiems vaikams

Išmoka įvaikinus vaiką skiriama vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti vaiką įsiteisėjimo.

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai   (48)

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai skiriama tuo atveju, jei nėščioji neturi teisės gauti motinystės išmokos.

Kaip pateikti prašymą SODRAI išmokoms gauti?   (44)

Tam, kad gautumėte SODROS mokamas motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas (pašalpas), turite pateikti prašymą SODRAI.

Vaiko pinigai: kur kreiptis?   (22)

Informacija, kaip pateikti prašymą savivaldybei norint gauti vaiko pinigus ir kitas savivaldybių mokamas socialines išmokas.

Nėštumo ir gimdymo atostogos (dekretinės) 2018 metais

Nėštumo ir gimdymo atostogos (liaudyje dar vadinamos dekretinėmis) yra 126 kalendorinių dienų atostogos nuo 31 sav.

Tėvystės atostogos ir išmokos 2018 metais   (283)

Tėvystės išmoka už tėvystės atostogas išmokama pateikus SODRAI prašymą per 5 dienas nuo atostogų pabaigos.

Vaiko priežiūros atostogos ir išmokos 2018 m.   (3790)

Vaiko priežiūros atostogų metu vienerius arba dvejus metus mokamos vaiko priežiūros išmokos.

Išmokos vaikui (vaiko pinigai) 2018 metais   (1607)

Išmokos vaikams (arba kitaip vaiko pinigai) yra savivaldybės mokamos socialinės išmokos vaikus auginančioms šeimoms.

Išmokos nėštumo metu ir gimus vaikui 2017-2018 metais

Išmokos gimus vaikui, nėštumo ir gimdymo periodu bei vaiko priežiūros atostogų metu nuo 2017 metų.