Tėvystės pripažinimas civilinėje metrikacijoje

Tėvystės pripažinimas civilinėje metrikacijoje Africa Studio | Shutterstock.com

Vaikui gimus ne santuokoje ir kai kuriais kitais atvejais reikėjo kreiptis į notarą arba teismą, siekiant pripažinti tėvystę. Ši galimybė išlieka, tačiau nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo supaprastinta tvarka, kuomet tėvystę galima pripažinti pateikiant prašymą civilinės metrikacijos įstaigai. Tokį prašymą galima pateikti ir internetu.

Kokiais atvejais tėvystė nustatoma „automatiškai“?

Vaikui gimus santuokoje arba kai kuriais kitais atvejais tėvystės nereikia pripažinti, nes ji nustatoma „automatiškai“, t.y. tėvu laikomas vaiko motinos sutuoktinis.

 • Vaikui gimus santuokoje tėvu yra laikomas vaiko motinos sutuoktinis.
 • Jeigu vaikas gimsta po skyrybų nepraėjus 300 dienų, vaiko tėvu yra laikomas buvęs motinos sutuoktinis.
 • Jeigu vaikas gimsta po įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl separacijos (sutuoktinių gyvenimo atskirai) nepraėjus 300 dienų, vaiko tėvu yra laikomas buvęs motinos sutuoktinis.
 • Jeigu vaikas gimsta našlei po jos vyro mirties nepraėjus 300 dienų, vaiko tėvu yra laikomas miręs motinos sutuoktinis.
 • Jeigu po skyrybų ar sutuoktinio mirties nepraėjo 300 dienų, tačiau moteris sudarė naują santuoką ir susilaukė vaiko, vaiko tėvu laikomas naujasis moters sutuoktinis.

Jeigu „automatiškai“ įrašytas vyras nėra tikrasis vaiko tėvas, reikėtų kreiptis į teismą dėl duomenų apie tėvą nuginčijimą. Jeigu visi trys asmenys, t.y. vaiko motina, „automatiškai“ įrašytas tėvas ir tikrasis vaiko tėvas sutaria ir pateikia bendrą pareiškimą, teismo procesas nėra sudėtingas ir ilgai netrunka.

Supaprastintas tėvystės pripažinimas civilinės metrikacijos įstaigoje

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimai, nustatantys naują, supaprastintą tėvystės pripažinimo tvarką.

Remiantis naująja tvarka nebėra būtina dėl tėvystės pripažinimo kreiptis į notarą arba į teismą, t.y. galima kreiptis į civilinės metrikacijos įstaigą.

Civilinės metrikacijos įstaigai pakanka pateikti prašymą įregistruoti tėvystės pripažinimą. Prašyme vaiko tėvas pripažįsta tėvystę, o vaiko motina sutinka su tėvystės pripažinimu.

Prašymą galima pateikti tiek vaikui gimus, tiek ir negimusio vaiko atžvilgiu (t.y. jeigu moteris yra nėščia).

Kaip pateikti prašymą dėl tėvystės pripažinimo civilinei metrikacijai?

Prašymą galima pateikti tiesiogiai nuvykus į civilinės metrikacijos įstaigą.

Prašymą galima pateikti internetu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą (MGVDIS), t.y. internetiniame puslapyje www.registrucentras.lt:

 • Prisijunkite Registrų centro savitarnos sistemos: www.registrucentras.lt/savitarna/.
 • Pasirinkite skiltį Gyventojų registras.
 • Pasirinkite skiltį Gimė vaikas ir Tėvystės pripažinimo registravimas bei užpildykite reikiamus duomenis.

Keli svarbūs aspektai:

 • Jeigu vienu metu tiek registruojamas vaiko gimimas, tiek ir siekiama pripažinti tėvystę, reikia pateikti du atskirus prašymus, t.y. Prašymą įregistruoti vaiko gimimą ir Prašymą dėl tėvystės pripažinimo.
 • Jeigu tėvystę siekiama nustatyti dar negimusio vaiko atžvilgiu (t.y. jeigu moteris yra nėščia). Reikės pateikti medicinos įstaigos pažymą apie nėštumą.
 • Jeigu vaikui yra daugiau kaip dešimt metų, turi būti pateikiamas vaiko rašytinis sutikimas dėl tėvystės pripažinimo. Vaiko rašytinis sutikimas gali būti pateikiamas tik tiesiogiai nuvykus į įstaigą, t.y. jeigu vaikui daugiau kaip dešimt metų prašymo dėl tėvystės pripažinimo negalima pateikti internetu.
 • Jeigu vaiko tėvas ir/arba motina yra nepilnamečiai, prašymą turi pasirašyti ir bent vienas iš jų tėvų (globėjų ar rūpintojų). Nepilnamečių tėvai (globėjai ar rūpintojai) taip pat turi pateikti atskirus rašytinius sutikimus.

Kiek kainuoja prašymas civilinei metrikacijai dėl tėvystės pripažinimo?

Jeigu tėvystės pripažinimo prašymas registruojamas kartu su vaiko gimimu arba jeigu prašymas registruojamas pradėto, bet dar negimusio vaiko atžvilgiu (t.y. jeigu moteris yra nėščia), tuomet nieko nereikia mokėti.

Jeigu iš pradžių yra registruojamas vaiko gimimas, o prašymas dėl tėvystės pripažinimo pateikiamas vėliau, tuomet jo pateikimas kainuoja 10 eurų.

Kokiais atvejais dėl tėvystės pripažinimo reikia kreiptis į notarą?

Į notarą dėl tėvystės pripažinimo reikėtų kreiptis, jeigu:

 • Vaiko tėvai arba vienas iš tėvų pageidauja išsamesnės teisinės konsultacijos arba kyla įvairių nesutarimų.
 • Prašymas tėvystei registruoti bus teikiamas užsienio valstybėje.
 • Vaikui yra daugiau kaip dešimt metų, tačiau jis nepateikia rašytinio sutikimo dėl tėvystės pripažinimo.
 • Vaiko motina yra mirusi arba neveiksni, o vaiko tėvas pateikia biologinius tėvystės ryšius įrodančių tyrimų išvadas.
 • Pageidaujama, kad notaras atvyktų į namus arba į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (Civilinės metrikacijos įstaigos darbuotojai nevyksta į pareiškėjų pageidaujamą vietą).
 • Vaiko tėvas ir/arba motina yra nepilnamečiai, jų tėvai (globėjai ar rūpintojai), savo ruožtu, turi pateikti sutikimus. Jeigu tėvai (globėjai ar rūpintojai) kartu neatvyksta į civilinės metrikacijos įstaigą, sutikimai turi būti patvirtinti notaro.

Plačiau skaitykite:

Kokiais atvejais dėl tėvystės pripažinimo reikia kreiptis į teismą?

Kai kuriais atvejais vaiko tėvystės nepavyksta pripažinti nei civilinėje metrikacijoje, nei notaro biure bei tenka kreiptis į teismą.

Į teismą reikia kreiptis, jeigu:

 • Siekiama nuginčyti vaiko gimimo dokumentuose jau įrašytus duomenis apie tėvą ir/arba motiną.
 • Nėra pateikiamas tėvystės pripažinimo pareiškimas ir vaikas gimė nesusituokusiai motinai, t.y. jeigu nėra nustatyta vaiko tėvystė ir norima ją nustatyti.
 • Kyla klausimų dėl atliktų tėvystės ryšius įrodančių tyrimų išvadų ir siekiama, kad ekspertizę paskirtų teismas.
 • Spėjamas tėvas atsisako teismo paskirtos ekspertizės.
 • Tiek vaiko motina, tiek tėvas atsisako teismo siūlomos ekspertizės. Tokiu atveju, teismas gali vertinti kitus įrodomuosius faktus (pavyzdžiui, bendrą tėvų ir vaiko gyvenimą, išlaikymą ir kt.).
 • Vaiko motina yra mirusi arba neveiksni, o vaiko tėvas nepateikia biologinių tėvystės ryšius įrodančių tyrimų išvadų.
 • Vaiko tėvas yra nepilnametis, o jo tėvai (globėjai arba rūpintojai) nesutinka pasirašyti sutikimo dėl tėvystės pripažinimo.
 • Vaiko tėvas yra neveiksnus, o jo tėvai (globėjai arba rūpintojai) nesutinka pasirašyti sutikimo dėl tėvystės pripažinimo.

Susiję straipsniai

Tėvystės pripažinimas pas notarą

Vaikui gimus ne santuokoje ir kai kuriais kitais atvejais gali tekti kreiptis į notarą arba teismą, siekiant pripažinti tėvystę.

Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė – pirmą kartą mama: „Kaltindavau save, kad esu netikėlė“

Mis Lietuva Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė-Pitkauskienė sako, kad tapus mama pirmą kartą, neturi jokio supratimo, kaip viskas bus.

Kaip pagerinti santykius su vaiku? 5 aktualūs tėvystės konsultantų patarimai

Jei domitės sąmoninga tėvyste, esate teisingame kelyje ir dėl savo vaikų darote daugiau nei standartiniai tėvai.