Vaiko priežiūros atostogos ir išmokos 2024 (2032)

Vaiko priežiūros atostogų išmokų tvarka 2024 m. Yuganov Konstantin | Shutterstock.com

Vaiko priežiūros atostogos yra tikslinės atostogos, suteikiamos nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks 3 metai (tai – maksimalus terminas, išmokos mokamos daugiausia, iki kol vaikui sueina 24 mėn.).

Jeigu vaikas įvaikinamas, vaiko priežiūros atostogos gali trukti 18 arba 24 mėn., nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, tačiau tik kol jam sueis 18 metų.

Vaiko priežiūros atostogų metu vaiką prižiūrinčiam asmeniui išmoka mokama iš „Sodros“ biudžeto. 

Vaiko priežiūros atostogų metu darbdavys įsipareigoja išsaugoti jūsų darbo vietą.

Daugiau apie tėvų teises darbe skaitykite:

Kas gali eiti vaiko priežiūros atostogų?

Vaiko priežiūros atostogų eiti ir išmokas gauti gali ne tik vaiko mama ar tėtis (įmotė, įtėvis ar globėjas), bet ir vaiko senelė arba senelis.

Savarankiškai dirbantieji (pavyzdžiui, dirbantys pagal individualios veiklos pažymą; autorines sutartis; individualią žemės ūkio veiklą vykdantys ir kt.) arba išimtiniais atvejais nedirbantys, bet draudžiami motinystės socialiniu draudimu (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos diplomatinėje įstaigoje užsienyje dirbančio tarnautojo sutuoktinis ir kt.) gali gauti vaiko priežiūros išmokas, nors vaiko priežiūros atostogos jiems nėra suteikiamos.

Kam mokamos vaiko priežiūros išmokos?

Kad ir kas eitų vaiko priežiūros atostogų, teisę gauti išmoką vaiką prižiūrintis asmuo turi, jei atitinka tokias sąlygas:

 • yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu;
 • yra vaiko iki 3 metų priežiūros atostogose;
 • asmuo yra atleistas iš darbo, bet turi būtinąjį draudimo stažą;
 • asmuo dirba savarankiškai (teisės į išmoką diena bus laikoma kita diena po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų paskutinės dienos);
 • per 24 mėnesius iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį kaip 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą;
 • kiti atvejai, numatyti „Sodros“.

Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė ir dydis

Vaiko priežiūros išmoka mokama nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sueis 18 arba 24 mėn. Vaiko priežiūros atostogos gali trukti ir trejus metus, tačiau trečiaisiais metais išmokos nėra mokamos.

Įvaikinimo atveju išmokama mokama 18 arba 24 mėnesius, bet ne ilgiau iki vaikui sukaks 18 metų.

Sprendimą dėl 18 arba 24 mėn. išmokų varianto priima tėvai. Priėmus sprendimą ir pateikus prašymą „Sodrai“ vėliau šio sprendimo nebus galima keisti, galės keistis tik išmokos gavėjas (pavyzdžiui, pasirinkus dvejų metų variantą, po vienerių metų mama galės „perleisti“ išmokas tėčiui, ir atvirkščiai).

 • 18 mėn. variantas: vaiko priežiūros išmokos dydis bus 60 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio (tai atitinka 77,34 proc. buvusio darbo užmokesčio „į rankas“).
 • 24 mėn. variantas: vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių bus 45 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio (58 proc. „į rankas“), o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio (38,67 proc. „į rankas“).

Kompensuojamasis uždarbio dydis yra apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 mėn. iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Draudžiamosios pajamos yra atlyginimas ir kitos pajamos, pavyzdžiui, individualios veiklos, nuo kurių mokamos „Sodros“ įmokos.

Jei vertinamu periodu nedirbote, turėjote neapmokamų atostogų, sirgote, draudžiamųjų pajamų vidurkis mažėja, tad atitinkamai mažėja ir išmokos.

Tikslius skaičiavimus kiekvienu atveju jums pateiks „Sodra“.

Vaiko priežiūros išmokos dydį galite apskaičiuoti pasinaudodami „Sodros“ Vaiko priežiūros išmokos skaičiuokle.

Vaiko priežiūros išmokos „grindys“ ir „lubos“

Vaiko priežiūros išmokos dydis yra apribotas „grindų ir lubų“. 

 • Vaiko priežiūros išmokos „lubos“: išmoka negali būti didesnė nei 2 šalies vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai (VMDU), galioję už praeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką atsiradimo dienos.
 • Vaiko priežiūros išmokų „grindys“: išmoka negali būti mažesnė nei 8 bazinės socialinės išmokos (2024 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 55 Eur).

Kas yra neperleidžiami vaiko priežiūros mėnesiai?

Nuo 2023 m. abu vaiko tėvai (arba įtėviai) bent po 2 mėnesius (60 dienų) turi prižiūrėti vaiką - tai vadinama neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais. Neperleidžiami vaiko priežiūros mėnesiai „galioja“ nepriklausomai nuo pasirinktos VPA trukmės.

Neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais tėvui arba mamai yra mokama 100 proc. atlyginimo „į rankas“ dydžio išmoka. Tačiau svarbu žinoti, kad ir šiuo atveju galioja išmokų lubos, t.y. išmoka negali būti  didesnė nei 2 vidutiniai darbo užmokesčiai.

Kuomet vienas iš tėvų naudojasi neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, kitas privalo tuo laikotarpiu informuoti savo darbdavį apie VPA nutraukimą ir grįžti į darbą.

Neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais abu tėvai negali naudotis vienu metu.

Vienam iš tėvų nusprendus nesinaudoti savo neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, nepriklausomai nuo VPA varianto, atitinkamai sutrumpėja išmokų gavimo trukmė, t.y. išmokos mokamos 16 arba 22 mėn. (vietoje 18 arba 24 mėn.).

Vienas vaiką auginantis tėvas turės teisę pats rinktis 2 neperleidžiamus VPA mėnesius, taip pat už papildomą VPA dalį gaus išmokas. Iš viso 4 mėn. jam bus mokama 100 proc. atlyginimo „į rankas“ dydžio išmoka.

Nors seneliai gali imti vaiko priežiūros atostogas ir gauti išmoką, tačiau jie negali pasinaudoti neperleidžiamais vaiko priežiūrios mėnesiais. T.y. Tiek mama (įmotė), tiek tėtis (įtėvis) turėtų vaiką vaiką prižiūrėti bet po 2 mėnesius ir šiuo laikotarpiu negali „perduoti“ vaiko priežiūros kitiems asmenims.

Pavyzdys:

Mama nusprendžia eiti vaiko priežiūros atostogų ir pasirenka 24 mėn. VPA variantą. Ji iškart pasinaudoja savo neperleidžiamais mėnesiais, t.y. 1 ir 2 mėn. Tėtis savo neperleidžiamais mėnesiais nusprendžia pasinaudoti mamos VPA jau einant į pabaigą, t.y. 23 ir 24 mėn. Tad mama gali anksčiau nutraukti VPA ir greičiau grįžti į darbą.

Pavyzdyje įvardintas neperleidžiamų vaiko priežiūros mėnesių variantas yra standartinis, tačiau neprivalomas. Neperleidžiamus mėnesius galima imti lanksčiai, t.y. bet kuriuo VPA laikotarpiu ir juos galima skaidyti dalimis. Pavyzdžiui, netrukus po vaiko gimimo pasiimti 40 dienų, o likusias 20 dienų išnaudoti vaikui paaugus.

Svarbiausia žinoti, kad kuomet vienas iš tėvų naudojasi neperleidžiamais mėnesiais, kitas negali tiesiog nedirbti, o privalo atšaukti VPA ir oficialiai grįžti į darbą. Žinoma, praktiškai tai gali būti sunkiai įgyvendinama, nes gali būti sudėtinga su pertrūkiais vis įsilieti į darbą, darbdaviui gali kilti keblumų perskirstant užduotis ir kt. Tokiu atveju, galima grįžti į darbą, tačiau dirbti nuotoliu, nepilnu etatu arba naudoti kasmetines ar neapmokamas atostogas.

Išmokos vienu metu auginant du vaikus iki dvejų metų amžiaus

Gimus dviem ar daugiau vaikų

Vaiko priežiūros išmoka didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Vaiko priežiūros išmoka (jos dalis) už tą patį vaiką (tuos pačius vaikus) gali būti mokama tik vienam iš tėvų (įtėvių), vaiko globėjui arba vienam iš vaiko senelių.

Vaiko priežiūros atostogos su pirmu vaiku bei nėštumo ir gimdymo atostogos su antru

Jeigu mama, gaunanti vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės išmoką dėl kito vaiko gimimo, jai mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuotos šios išmokos.

Pametinukų priežiūros atostogos

Jeigu vaiko priežiūros išmoką gaunanti mama arba tėtis įgyja teisę gauti vaiko priežiūros išmoką kitam vaikui, mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 78 % kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį apskaičiuotos šios išmokos.

Vaiko priežiūros išmokos mokamos neatsižvelgiant į tai, kurio vaiko priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos (t. y. pakanka būti išėjus į vieno vaiko priežiūros atostogas).

Tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos

Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės išmoką, vaiko priežiūros išmoka nėra mokama.

Ką daryti norint gauti vaiko priežiūros išmoką?

Norint gauti išmokas už vaiko priežiūros atostogas, privalote susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą „Sodrai“, t. y. išmokos nėra mokamos „automatiškai“:

 1. pateikite prašymą „Sodrai“ skirti vaiko priežiūros išmoką;
 2. pateikite prašymą dėl neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) taikymo.

Šiuos dokumentus galima pateikti internetu, paštu arba atvykus į „Sodros“ skyrių.

SVARBU

Jei vaiko mama nusprendžia grįžti į darbą praėjus keliems mėnesiams po gimdymo, o vaiko priežiūros atostogų išeina tėtis, mama turi „Sodrai“ pateikti prašymą dėl vaiko priežiūros atostogų išmokų mokėjimo nutraukimo, o tėtis – prašymą dėl vaiko priežiūros išmokų skyrimo.

Kada reikia pateikti prašymą išmokai gauti?

Prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką turite pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos.

Vaiko priežiūros išmokų mokėjimas turint kitų pajamų

Jeigu VPA metu turėsite darbinių ir jų esmę atitinkančių pajamų (pavyzdžiui, jeigu dirbsite pagal darbo sutartį ir gausite atlyginimą arba gausite ligos išmoką) išmoka nebus mažimama, bet ir tuo atveju, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršija 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo.

Jeigu jūsų pajamos drauge su išmoka viršys buvusį atlyginimą, išmoka atitinkamai bus mažinama.

Jeigu dirbsite neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, vaiko priežiūros išmoka bus mažinama. T. y. jeigu papildomai gautų pajamų dydis yra mažesnis už vaiko priežiūros išmoką, mokamas išmokos ir pajamų skirtumas, o jeigu pajamų dydis yra didesnis arba lygus išmokai, išmoka nemokama.

Nuo 2024 m. įsigalioja didesnes pajamas gaunantiems tėvams svarbi išimtis, susijusi su uždarbiu neperleidžiamų vaiko priežiūros mėnesių metu. Neperleidžiamų mėnesių metu mokama išmoka negali būti didesnė nei 2 vidutiniai darbo užmokesčiai. Maksimalią išmoką gaunantys tėvai galės turėti darbinių pajamų ir jos nesumažins išmokos su sąlyga, kad pajamų ir išmokos bendra suma neviršys 5 vidutinį darbo užmokesčių.   

Tais atvejais, kai vaiką augina vienas iš tėvų ir jis gauna vaiko priežiūros išmoką už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bei turi papildomų pajamų, vaiko priežiūros išmoka mokama neatsižvelgiant į tuo metu gautas papildomas pajamas.

Savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems vaiko priežiūros išmoką, jos dydis nemažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turi savarankiškos veiklos pajamų. T.y. galite uždirbti pinigus iš individualios veiklos ir išmoka nesumažės.

Jei dėl kokių nors priežasčių paaiškėtų, kad jums buvo išmokėta didesnė nei priklauso išmoka (pavyzdžiui, dėl papildomų pajamų), permoką privalėsite grąžinti.

Kokios išmokos mokamos neturintiems teisės gauti vaiko priežiūros išmokų?

Jei neturite teisės gauti „Sodros“ mokamų vaiko priežiūros išmokų, tam tikrais atvejais galite gauti savivaldybės mokamas išmokas, pavyzdžiui, išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.

Susiję straipsniai

Tėvas nemoka alimentų: kaip gauti vaiko išlaikymo išmoką?

Jeigu vaiko tėvas arba motina nevykdo įsipareigojimų ir nemoka teismo nustatytų alimentų, galite kreiptis dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo.

Išmokos savarankiškai dirbantiems tėvams 2024 metais

Su individualios veiklos pažyma dirbantys, mažųjų bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai ir kt. turi teisę gauti išmokas.

Išmokos nėščiosioms ir vaikus auginantiems tėvams (suvestinė)

Išmokų, mokamų gimus vaikui, nėštumo ir gimdymo periodu, vaiko priežiūros atostogų metu, įsivaikinus arba globojant vaiką nuo 2024 metų, sąrašas.

Naujausi komentarai

 1. sauluzytee
  sauluzytee prieš 1 d.

  ToJa parašė:
  Ar tikrai kai augini vaiką iki 8 metų? Man nes sodroje paskambinus negalėjo atsakyti ar reikės mokėti ar ne. Rekomendavo dar skambinti į ligonių kasą pasiiaiškinti …

  https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/naujienos/auginantiesiems-vaikus-sveikatos-draudimas-automatiskai-nesuteikiamas/

 2. User has not uploaded an avatar
  ToJa prieš 1 d.

  sauluzytee parašė:
  https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/naujienos/auginantiesiems-vaikus-sveikatos-draudimas-automatiskai-nesuteikiamas/

  Jei šeima augina du vaikus iki 18 metų (kai šeimoje 1 vaikas- iki 8 metų), vienas iš tėvų gali būti vaiko priežiūros atostogose ir sodroje gauti išmoką, o kitas iš tėvų turi teikti prašymą ligonių kasai dėl sveikatos draudimo valstybės lėšomis.

 3. vili
  vili prieš 8 val.

  ToJa parašė:
  Ar tikrai kai augini vaiką iki 8 metų? Man nes sodroje paskambinus negalėjo atsakyti ar reikės mokėti ar ne. Rekomendavo dar skambinti į ligonių kasą pasiiaiškinti …

  Tainligonių kasose pikdot prašymą, kad būtumėt drausta iki vaikui sueis 8m, jei daugiau nei vienas vaikas iki 18m.

 4. User has not uploaded an avatar
  ToJa prieš 8 val.

  vili parašė:
  Tainligonių kasose pikdot prašymą, kad būtumėt drausta iki vaikui sueis 8m, jei daugiau nei vienas vaikas iki 18m.

  Jau viską išsiaiškinau, ačiū.

 5. Cavy
  Cavy prieš 4 val.

  vili parašė:
  Tainligonių kasose pikdot prašymą, kad būtumėt drausta iki vaikui sueis 8m, jei daugiau nei vienas vaikas iki 18m.

  Aš tik vieną vaiką turėjau ir pildžiau