Nėštumo ir gimdymo atostogos (dekretinės) ir motinystės išmokos 2024 metais (4332)

Nėščia moteris, motinystės ir gimdymo atoststogos Natalia Deriabina | Shutterstock.com

Nėštumo ir gimdymo atostogos (NGA), populiariai dar vadinamos dekretinėmis ,  yra 126 kalendorinių dienų atostogos, į kurias galite išeiti, kai nėštumui sueina 30 savaičių – tai yra 70 dienų iki numatomos gimdymo datos ir 56 dienos po jos.

Jeigu gimsta du ar daugiau vaikų, gimdymas yra komplikuotas, atostogų dalis po gimdymo gali būti pratęsiama papildomai 14 d., t.y. vietoje 56 dienų po gimdymo, suteikiama 70 dienų gimdymo.

Į nėštumo ir gimdymo atostogas galima išeiti ir vėliau (pavyzdžiui, 32 ar 35 nėštumo savaitę), tačiau tokiu atveju atostogos „neprasitęs“, t.y. jos truks iki gimdymo ir 56 dienas (arba 70 dienų, jei gimdymas komplikuotas) po jo.

Šių atostogų negalite imti dalimis (su pertraukomis).

Atostogų galite ir neimti, tačiau pagal naują Darbo kodeksą, jeigu darbuotoja nesinaudoja teise išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų, darbdavys privalo suteikti 14 dienų atostogų dalį iš karto po gimdymo, nepriklausomai nuo to, yra darbuotoja pateikusi NGA atostogų prašymą, ar – ne.

Už nėštumo ir gimdymo atostogas mokama motinystės išmoka, o jei pastaroji nepriklauso, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Ar jums bus mokama motinystės išmoka?

Tam, kad „Sodra“ skirtų motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, gydytojas turi išduoti nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą, o darbdavys turi „Sodrai“ pateikti dokumentus. 

Teisę gauti motinystės išmoką turėsite tuo atveju:

 • jei turėsite reikiamą motinystės socialinio draudimo stažą, t.y. per paskutinius 24 mėnesius turite ne trumpesnį kaip 12 mėnesių stažą.
 • jeigu stažo neturite, nes prieš tai buvote vaiko priežiūros atostogose. Tokiu atveju, jūsų stažas skaičiuojamas pagal laikotarpį prieš vaiko priežiūros atostogas, t.y. iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

Kas yra draudžiami motinystės socialiniu draudimu (t.y. kokiais atvejais kaupiasi stažas)?

 • dirbate pagal darbo sutartį;
 • dirbate  valstybės tarnyboje;
 • dirbate pagal autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis;
 • vykdote individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą;
 • vykdote individualią žemės ūkio veiklą;
 • esate individualios įmonės savininkė;
 • esate mažosios ar ūkinės bendrijos tikroji narė;
 • esate šeimynos dalyvė;
 • esate privalomosios pradinės karo tarnybos karė ar atliekanti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;
 • esate krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos karė, taip pat karė savanorė.

Išskirtiniais atvejais stažas gali būti kaupiamas ir nedirbant, t.y. motinystės socialiniu draudimu draudžiamos šios nedirbančios moterys:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų tarnautojų ir deleguotų asmenų sutuoktinės kartu gyvenančios užsienyje;
 • karių, užsienyje atliekančių karo tarnybą Lietuvos restublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, sutuoktinės, kurios kartu gyvena užsienyje;
 • sportininkės, gaunančios valstybės stipendiją ir neturinčioms kitų draudžiamųjų pajamų;
 • turinčios meno kūrėjo statusą ir neturinčios kitų draudžiamųjų pajamų;
 • prezidento sutuoktinė.

Kaip apskaičiuojamas motinystės socialinio draudimo stažas?

Tam, kad įgytumėte teisę gauti „Sodros“ mokamą motinystės išmoką, per 24 mėnesius iki pirmosios NGA dienos turite būti sukaupusi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą.

Į socialinio draudimo stažą įskaičiuojami laikotarpiai, kai dirbote, gavote ligos, motinystės (tėvystės), vaiko priežiūros, nedarbo ar kitas „Sodros“ mokamas išmokas.

Dirbant savarankiškai laikoma, kad vieno mėnesio stažas įgyjamas sumokėjus motinystės draudimo įmoką nuo minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos (MMA 2024 m. - 924 Eur, 2023 m. – 840 Eur, 2022 m. – 730 Eur).

Jeigu dirbant savarankiškai įmokos mokamos nuo mažesnės sumos (pavyzdžiui, jei konkretų mėnesį uždirbote mažiau nei MMA), tuomet įskaitoma proporcingai mažesnė stažo dalis, t.y. reikiamą stažą sukaupti užtruks ilgiau.

Jei stažo skaičiavimo laikotarpiu jums buvo suteiktos vaiko priežiūros atostogos, stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks dveji metai.

Už kokį periodą mokama motinystės išmoka?

Jei jūs turite teisę gauti motinystės išmoką NGA metu, ji bus išmokama:

 • už 126 kalendorinių dienų periodą, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau ir į dekretą būsite išėjusi iki gimdymo;
 • už 56 kalendorinių dienų periodą po gimdymo, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau, bet į dekretą iki gimdymo nebūsite išėjusi;
 • už 28 kalendorines dienas po gimdymo, jei pagimdysite 22–30 nėštumo savaitę. Jei kūdikis išgyvens bent 28 paras, bus skiriama papildoma išmoka už 98 kalendorines dienas;
 • už 14 kalendorinių dienų po gimdymo, jei moteris nepasinaudojo teise išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų, t.y. nusprendė jų visai neimti. NGA bus suteiktos pagal Darbo kodekso 132 straipsnio 1 dalį, kai NGA darbdavio suteikiamos privaloma tvarka be darbuotojos NGA atostogų prašymo.

Visais šiais atvejais prisidės dar už 14 kalendorinių dienų ir už jas bus mokama papildomai, jei gimdymas buvo komplikuotas arba gimė daugiau nei vienas vaikas.

Pavyzdys:

Numatoma gimdymo data yra 2024 03 28, tuomet į NGA (nėštumo ir gimdymo atostogas) anksčiausiai galite išeiti 2024 01 18. Nepriklausomai nuo to, kurią būtent dieną pagimdysite, atostogos baigsis po 126 kalendorinių dienų, t. y. 2024 05 23. Jei gimdymas bus komplikuotas, atostogos ir išmokos mokėjimas bus pratęstas iki 2024 06 07.

Ką daryti norint gauti motinystės išmoką?

Motinystės išmoka už nėštumo ir gimdymo atostogas nėra išmokama automatiškai. Kad ji būtų išmokėta, privalote susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą „Sodrai“.

 1. Su prižiūrinčiu gydytoju aptarkite, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite atostogų pradžios datą.
 2. Gydytojas jums suformuos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau, kaip suėjus 30 pilnų nėštumo savaičių.
 3. Kai elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas bus išduotas, pranešimą apie jį darbdavys turėtų gauti automatiškai, tačiau dėl visa ko informuokite jį ir pati, ypač jei nuspręsite šių atostogų neimti ar išeiti į jas vėliau. Bet kokiu atveju turėsite parašyti prašymą išleisti nėštumo ir gimdymo atostogų.
 4. Darbdavys parengs reikiamus dokumentus dėl jūsų atostogų ir pateiks „Sodrai“ pranešimą dėl išmokos skyrimo.
 5. Jei norite gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogas, „Sodros“ teritoriniam skyriui turite pateikti prašymą dėl motinystės išmokos skyrimo ir prašymą dėl NPD (neapmokestinamo pajamų dydžio) taikymo.

Taip pat skaitykite:

Kada reikia pateikti prašymą motinystės išmokai gauti?

Prašymą skirti motinystės išmoką privalote pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Motinystės išmokos dydis

Motinystės išmokos dydis priklauso nuo asmens kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Motinystės išmoka yra 77,58 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio, t.y. 77,58 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė už 8 bazines socialines išmokas (BSI), galiojusias praeitą mėnesį iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, t. y.:

 • nuo 2024 m. BSI yra 55 Eur, tad 55 x 8 = 440 Eur
 • nuo 2023 m. BSI yra 49 Eur, tad 49 Eur x 8 = 392 Eur.

Kaip apskaičiuojama motinystės išmoka?

Išmokos gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas (algą, atostoginius, iš „Sodros“ gautas išmokas, individualios veikos pajamas, autorinius atlyginimus ir t. t.), gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Motinystės išmoka yra mokama tik už darbo dienas (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

Pavyzdys

Jei teisė į išmoką atsiranda 2024 m. rugsėjo mėnesį (t.y. jeigu rugsėjo mėnesį išeinate į dekretą) kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, gautas nuo 2023 09 01 iki 2024 08 31.

Dažniausias atvejis – kai būsima mama gauna vienos rūšies pajamas – fiksuotą mėnesinį darbo užmokestį. Jo dydis ir lemia motinystės išmokos dydį – žinoma, jei atlyginimas nebuvo mokamas „vokelyje“ ir nuo jo buvo sumokėti „Sodros“ mokesčiai. Paprastai kalbant, „Sodra“ apskaičiuoja, kiek gavote pajamų per tuos 12 mėnesių, kiek juose buvo darbo dienų ir padalijusi vieną iš kito gauna vidutinį darbo dienos atlygį prieš sumokant mokesčius („ant popieriaus“).

Pavyzdys

Vertinamu periodu iš viso buvo 252 darbo dienos, jūs į rankas gaunate apie 1500 Eur, taigi prieš mokesčius („ant popieriaus“) uždirbate apie 2500 Eur per mėnesį. Tokiu atveju iš viso per 12 mėn. bus priskaičiuota 30000 Eur „ant popieriaus“, o jūsų dienos kompensuojamasis užmokesčio vidurkis yra 19 200 Eur : 252 = 119,05 Eur.

Tuomet įvertinama, už kokį periodą bus mokama motinystės išmoka ir kiek darbo dienų įeina į jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodą. Darbo dienų skaičius dauginamas iš dienos kompensuojamojo užmokesčio vidurkio.

Pavyzdys:

Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodas yra 126 kalendorinės dienos, iš kurių 88 yra darbo dienos. Tokiu atveju jūsų motinystės išmoka už VISĄ nėštumo ir gimdymo atostogų periodą bus 119,05 Eur x 88 = 10 472 Eur.

Kadangi tai yra suma „ant popieriaus“, „į rankas“ gausite mažesnę sumą, nes iš jos, įvertinus NPD (neapmokestinamų pajamų dydį), dar bus išskaičiuoti PSD ir gyventojų pajamų mokesčiai, taip pat pensijų kaupimui skirtos sumos (jei kaupiate).

Tikslius skaičiavimus kiekvienu atveju jums pateiks „Sodra“, bet apytiksliai jums gali būti išmokėta maždaug iki 4 mėnesių atlyginimų „į rankas“ suma.

Motinystės išmokų mokėjimas turint kitų pajamų

Jei nėštumo ir gimdymo atostogų metu turėsite darbinių ir jų esmę atitinkančių pajamų (pavyzdžiui, jeigu dirbsite ir gausite atlyginimą arba gausite ligos išmoką), motinystės išmoka bus atitinkamai sumažinta.

Išmoka mažinama nepriklausomai nuo to, ar nuo šių pajamų mokamos „Sodros“ įmokos, ar – ne, ir nepriklausomai nuo to, ar jos gautos Lietuvoje, ar – užsienyje. Išimtis taikoma tik darbdavio mokamoms vienkartinėms išmokoms (kompensacijoms, premijoms).

Jei dėl kokių nors priežasčių paaiškėtų, kad jums buvo išmokėta didesnė nei priklauso išmoka (pavyzdžiui, dėl nėštumo ir gimdymo metu gautų pajamų), permoką privalėsite grąžinti. Permokos negrąžinus, ji išieškoma įstatymų numatyta tvarka.

Individualią veiklą vykdantiems ir kitiems savarankiškai dirbantiems asmenims išmoka mokama neatsižvelgiant į jų pajamas, gautas iš savarankiškos veiklos, t.y. nėštumo ir gimdymo atostogų metu galite uždirbti pinigus iš individualios veiklos ir išmoka nesumažės.

Kaip ir kada išmokama motinystės išmoka?

Visa motinystės išmokos suma už nėštumo ir gimdymo atostogas išmokama iš karto, išskyrus atvejus, kai dekretinės atostogos tęsiasi pereinant iš vienų kalendorinių metų į kitus, o išmokos gavėja prašyme dėl NPD taikymo nurodė, kad norėtų išmoką gauti dalimis.

Išmoką „Sodra“ išmoka per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo. Taigi kuo anksčiau pateiksite prašymą, tuo anksčiau gausite mokėjimą.

Išmoka pervedama į prašyme nurodytą gavėjo asmeninę banko sąskaitą. Jei banko sąskaitos neturite, išmoką galite atsiimti AB „Lietuvos paštas“ skyriuje (jį turite nurodyti prašyme).

Svarbu:

Jei susitvarkysite dokumentus ir išmoką gausite vos prasidėjus dekretinėms atostogoms, turėkite omenyje, kad tai išmoka už kiek daugiau nei keturis mėnesius, o kitą išmoką (už vaiko priežiūros atostogas) gausite tik po apytiksliai penkių mėnesių.

Jei neužpildėte prašymo taikyti NPD, bus apmokestinta visa gaunamos išmokos suma ir mokesčių permoką galėsite susigrąžinti tik po metinės pajamų deklaracijos pateikimo.

Ar bus mokama motinystės išmoka, jei gaunu vaiko priežiūros išmoką?

Jei esate vaiko priežiūros atostogose (VPA) bei gaunate vaiko priežiūros išmoką, o jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos (NGA) laukiantis kito vaiko, jums bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 77,58 proc. kompensuojamojo uždarbio.

Ką daryti, jei neturite teisės gauti motinystės išmokos?

Nėščiai moteriai, neturinčiai teisės gauti motinystės išmokos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos (t. y. kai nėštumui sueina 30 nėštumo savaičių) skiriama vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Susiję straipsniai

Nėštumo ir gimdymo atostogų pratęsimas dėl komplikuoto gimdymo

Jeigu gimdymas buvo komplikuotas, kiekvienai nėštumo ir gimdymo atostogos pailginamos 14 dienų.

Antibiotikai nėštumo metu: vartoti ar ne?

Nėštumo metu būsimosioms mamoms gali būti skiriama antibiotikų, nes tai efektyviausia priemonė kovoje su pavojingomis bakterinėmis infekcijomis.

Aspirinas nėštumo metu: ar šį vaistą saugu vartoti?

Nėštumo metu gydytojas taip pat gali paskirti vartoti aspiriną. Tad ar šis vaistas – tinkamas ir saugus vartoti, jeigu laukiatės?

Naujausi komentarai

 1. vili
  vili prieš 5 d.

  Klaud parašė:
  Sveikoss!! Galit man padėt apskaičiuot. Haosas nieko nesuprantu. Labaiii prašauuu. Žodžiu su pirmagime kaip išejaui vpa kazkiek menesiu gavau apie 300 minimalia ta …

  Jei rinksitės pagal palankesnį vidurkį, tai gausite tą patį ką ir su pirma. Vpa jei gaudavot minimalią išmoką, tai ir dabar gaisite minimalią, kokia tuo metu bus nustatyta.

 2. User has not uploaded an avatar
  Aneta5 prieš 5 d.

  Gal kas pilde ir gali pasakyti: Ar sutampa vga ir vpa gaunamos sumos su nurodytais sodros skaiciuokleje ?

 3. vili
  vili prieš 4 d.

  Aneta5 parašė:
  Gal kas pilde ir gali pasakyti: Ar sutampa vga ir vpa gaunamos sumos su nurodytais sodros skaiciuokleje ?

  Nuo nurodytos sumos dar nuskaičiuojami mokesčiai. Išmokėtų išmokų suvestinėje matysite galutines sumas. Šiaip anksčiau siūsdavo ir į žinutes priskaičiuotą galutinę sumą.

 4. User has not uploaded an avatar
  Aneta5 prieš 4 d.

  vili parašė:
  Nuo nurodytos sumos dar nuskaičiuojami mokesčiai. Išmokėtų išmokų suvestinėje matysite galutines sumas. Šiaip anksčiau siūsdavo ir į žinutes priskaičiuotą galutinę …

  Sodroje rodo suma su mokesciais ir be

 5. User has not uploaded an avatar
  Ievutea1993 prieš 1 d.

  AL2023 parašė:
  Kad veliau isejot pagal istatimus nenusikelia dienos po gimdimo

  Man dekretas turėjo prasidėti nuo kovo 29d. Bet pasirinkau dirbti ir į dekretą išėjau nuo gegužės 2d. Tai kaip ir gydytojas sakė dekretas man iki rugsėjo 4d kitaip tariant 126d nuo išėjimo dienos