Stankevičiūtė Virginija

Įstaigos, kuriose dirba:
Kauno klinikos (LSMU ligoninė)
Eivenių g. 2, LT-50009, Kaunas
Skyrius: Gimdymo skyrius
Užimamos pareigos: Vyr.akušerė