Voverienė Neringa

Įstaigos, kuriose dirba:
Vilniaus gimdymo namai
Tyzenhauzų g. 18A, LT-02106, Vilnius
Skyrius: Konsultacinis centras
Užimamos pareigos: Bendrosios praktikos slaugytoja