Zakarevičienė Jolita

Įstaigos, kuriose dirba:
Medicinos diagnostikos centras
V. Grybo g. 32/10, , Vilnius
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Santariškių g. 2, Vilnius, LT-08661, Vilnius
Skyrius: Akušerijos skyrius
Užimamos pareigos: Vyr. ordinatorė