Drejerienė Violeta

Įstaigos, kuriose dirba:
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (Antakalnio ligoninė)
Antakalnio g. 57, LT-10207, Vilnius
Skyrius: Naujagimių skyrius
Užimamos pareigos: Skyriaus vedėja