Vaiko raidos klinika – vaikų, kuriems reikia pagalbos, išsigelbėjimas

Reklaminis partnerio turinys
Mama su vaiku spalvina; vaiko su specialiaisiais poreikiais lavinimas Partnerio nuotr.

Vaiko raidos klinika

Daugelis tėvų, kai jų vaikučius aplanko negalia ar problema, dažnai nežino, nuo ko pradėti jiems padėti ir kur kreiptis pagalbos. Galime tik pasidžiaugti, kad Lietuvoje augant vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičiui atsiranda vis daugiau inovatyvių terapijų ir specialistų, kurie ugdo vaikų savarankiškumą ir padeda jiems atsistoti ant kojų tikrąja šio žodžio prasme.

Vaiko raidos klinika – inovatyvių terapijų pradininkė Lietuvoje

Vaiko raidos klinika yra ne pelno siekianti viešoji įstaiga, teikianti tikslines paslaugas vaikams. Čia kuriama saugi, jauki ir padedanti stiprėti aplinka, o paslaugos koncentruotos į kiekvieną vaiką individualiai. Klinikos tikslas – kad kiekvienam vaikui su sutrikusia fizine, emocine raida ar esančiam po traumų ir kitų susirgimų būtų suteikta taip reikiama pagalba.

Klinikos pagrindinis prioritetas – vaikai, dėl to jos specialistai džiaugiasi galėdami pristatyti dar vieną terapiją, kurios nėra niekur kitur Lietuvoje – specialiojo pedagogo terapiją: užsiėmimų metu naudojama neurosensorinė stimuliacija. 

Specialusis pedagogas – pagalba vaikams

Norint pasiekti geriausią rezultatą, būtinas ne tik vaiko, specialiojo pedagogo, bet ir tėvų įsitraukimas.

Specialiųjų pratybų metu lavinamos vaikų sutrikusios funkcijos, smulkioji motorika, skaitymo, rašymo, skaičiavimo gebėjimai ir socialiniai įgūdžiai. Atsižvelgiant į vaiko specialiuosius ir individualiuosius poreikius, išsikeliami tikslai ir jų pasiekimo būdai. Konsultuojami tėvai specialiosios pedagoginės pagalbos klausimais ir parengiamos rekomendacijos, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo(si) priemones.

Vaiko raidos klinikaPartnerio nuotr.

Ypatinga terapija – didelis žingsnis į priekį

Vaiko raidos klinikoje specialiosios pratybos ypatingos tuo, kad pirmojo vizito metu yra ištiriami vaiko gebėjimai ir sunkumai, pateikiant įvairias užduotis, atsižvelgiant į vaiko amžiaus tarpsnį ir sutrikimus.

Kiekvienas vaikas kartu su tėvais išsikelia konkretų tikslą, kuris atitinka vaiko gebėjimus bei poreikius ir kurį susitikimų metu būtų galima įgyvendinti, atsižvelgiant į tėvų lūkesčius. Po kiekvienų pratybų tėvai yra konsultuojami apie vaiko daromą pažangą, atliktas užduotis, teikiamos rekomendacijos, kaip bendradarbiaujant būtų galima greičiau pasiekti išsikeltą tikslą. Šių pratybų metu, naudojantis vaiko stiprybėmis, siekiama lavinti jo sutrikusias funkcijas.

Bendradarbiaujant kartu su tėvais, aptariami vaiko motyvaciniai aspektai, kurie padeda jam geriau susikoncentruoji į mokymo(si) procesą ir tikslingai dirbant pasiekti užsibrėžtų tikslų. Sekant ir atsižvelgiant į kasdienių užsiėmimų metu vaiko daromą pažangą, išsikeltas tikslas gali būti koreguojamas. Vaiko raidos klinikoje specialusis pedagogas dažnai kuria priemones, užduotis ir ugdymo metodus, atsižvelgdamas individualiai į kiekvieną vaiką, siekdamas mokymosi procesą sukurti patrauklų kiekvienam.

Vieninteliai Lietuvoje taikome audioneurosensorinę stimuliaciją

Vaiko raidos klinika yra vienintelė įstaiga visoje Lietuvoje, kurioje yra taikoma audioneurosensorinė stimuliacija. Neurosensorinės stimuliacijos metu smegenų veikla yra suaktyvinama garsu. Smegenys stimuliuojamos žemo ir aukšto garso dažnių kaita, kurių stiprumas nuolat mažinamas arba stiprinamas, neleidžiant smegenims atsipalaiduoti. Per ausį perduodami impulsai keliauja į smegenis ir suaktyvina jų veiklą. Neurosensorinė stimuliacija kartu integruojama ir į specialiosios pedagoginės pagalbos užsiėmimus, vaikams išklausius pirmąjį audioneurosensorinės stimuliacijos ciklą. Neurosensorinė stimuliacija specialiųjų pratybų užsiėmimų metu:

  • padeda geriau išgirsti savo balsą, kuris leidžia įsiklausyti į taisyklingą garsų tarimą;
  • padeda geriau įsiklausyti ir atlikti jiems pateikiamas žodines instrukcijas;
  • padeda greičiau įsiminti ir užfiksuoti mokomąją medžiagą.

Atsižvelgdami į konkretaus vaiko poreikius, specialiosios įrangos pagalba galime stimuliuoti už konkrečias funkcijas atsakingas smegenų zonas.

Kiekvienam vaikui – vienodos galimybės

Vaiko raidos klinika tiki, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias pačias galimybes mokytis, žaisti, augti, ir nesvarbu, ar jo gyvenimas yra paženklintas negalia, liga, sutrikimu, ar tiesiog šiandien vaikui yra reikalingas pagalba. Tokia kompleksinė specialiojo pedagogo paslauga – didelis žingsnis visai Lietuvos ugdymo sistemai.