Koks jūsų vaiko likimo skaičius?

Vaikas ir jo likimo skaičiai Dzhulbee | Shutterstock.com

Likimo – gyvenimo kelio – skaičius – tai numerologijos raktas. Šis skaičius suteikia žinių apie vaiko likimą, gyvenimą, sėkmę, charakterį, polinkius, gyvenimo tikslą ir t. t. Įdomu, koks jūsų vaiko likimo, arba, kitaip, gyvenimo kelio skaičius? Pamėginkime išsiaiškinti. Tai – labai paprasta!

Kaip sužinoti likimo skaičių?

Užrašykite vaiko gimimo datą. Pavyzdžiui, 2010 06 01. Tuomet visus skaitmenis sudėkite: 2 + 0 + 1 + 0 + 0 + 6 + 0 + 1. Gausime 10. Tada sudėkite gautąjį skaičių 1+0. Gausite 1: tai ir bus jūsų vaiko likimo skaičius. Jei gavote dviženklį skaičių, sudėkite skaitmenis dar kartą, kol gausite vienaženklį skaičių. 

Toliau panagrinėsime, ką apie asmenybę atskleidžia likimo skaičiai. 

Likimo skaičius 1

Vaiko savybės

Vaikai, kurių likimo skaičius – 1, yra kūrybingi, novatoriški. Dažnai jie tampa vadovais ir, kaip sakoma, turi „verslininko gyslelę“. 

Tėvų užduotis

Svarbu ugdyti vaiko lyderystę, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, nes vaikui gali stigti šių savybių. 

Vaikai, kurių likimo skaičius yra 1, dažnai yra pernelyg orientuoti į save, vienpusiški, todėl turėsite mokyti juos situaciją vertinti iš įvairių perspektyvų. 

Jie paprastai būna nekantrūs, todėl jiems reikės pagalbos ugdant kantrybę. 

Vaikui, kurio likimo skaičius yra 4, taip pat gali stigti pasitikėjimo savimi, todėl ieškokite būdų lavinti šiai savybei. 

Patarimai:

 • Skatinkite sveiką konkurenciją. Vaikas neišvengiamai auga konkuruojančioje aplinkoje, todėl palaikydami jo gebėjimus padėsite pasiruošti lyderystei ir ateities pasiekimams.
 • Skatinkite fizinį aktyvumą. Tikėtina, kad jūsų vaikas – labai energingas, todėl jei nerasite būdų, kaip tą energiją panaudoti racionaliai, jis gali pradėti elgtis netinkamai. 

Likimo skaičius 2

Vaiko savybės

Vaikai, kurių likimo skaičius – 2, yra taikos nešėjai, pusiausvyros ir harmonijos ieškotojai. Jie – jautrūs, protingi, kantrūs, pareigingi, nuoširdūs bei sąžiningi, lengvai prisitaiko prie aplinkos. 

Tėvų užduotis

Tėvams svarbu ugdyti vaikų diplomatiškumą, harmoningumą, mokyti vaiką bendradarbiauti, siekti dinamikos dirbant su kitais. 

Nors vaikai gali patys to ir nežinoti, jie sugeria visas aplinkinių emocijas, todėl juos reikia mokyti atsiriboti nuo viso negatyvo.

Įskaudintas vaikas gali elgtis agresyviai, užsidaryti savyje, todėl vaiką svarbu skatinti išsikalbėti, nekaupti neigiamų emocijų. 

Patarimai:

 • Leiskite vaikui pasakyti „ne“. Siekiant atsikratyti įgimto drovumo labai svarbu kartais mokėti pasakyti „ne“ ir rūpintis savo, o ne kitų poreikiais.
 • Skatinkite veikti grupėje. Jūsų vaikas turi jaustis visaverčiu grupės nariu, todėl skatinkite veiklą, kur jis turėtų veikti drauge su kitais. 

Likimo skaičius 3

Vaiko savybės

Vaikai, kurių likimo skaičius – 3, yra kūrybingi, komunikabilūs, ekspresyvūs, greiti, protingi, kupini džiugesio, tačiau kartu jiems kai kuriose situacijose gali stigti pasitikėjimo savimi. Neretai jie jaučia baimę būti kritikuojami. Vaikams, turintiems šį likimo skaičių, sekasi praktiškai viskas, todėl jiems gali būti sunkiau į tam tikras veiklas susitelkti ilgesnį laiką ar tuo labiau jas užbaigti. 

Tėvų užduotis

Tėvai turėtų ugdyti kūrybinę vaikų saviraišką, emocinį jautrumą. Vaikas gerai jausis, jei leisite jam vadovautis kūrybiniais impulsais. 

Taip pat vaikams gali būti sunku priimti ir pripažinti savo emocijas. Dažnai vaikai, nemokantys reikšti emocijų, gali susirgti depresija, todėl tėvų užduotis – skatinti emocijų raišką. 

Vaikai, kurių likimo skaičius yra 3, yra emociškai jautresni, todėl kritikuoti juos reikia atsargiai: dėl kritikos vaikas gali netgi atsisakyti savo svajonių. 

Patarimai:

 • Neteisdami ir nekritikuodami išklausykite vaiką. Tai padės jam lavinti gebėjimą reikšti emocijas.
 • Skatinkite kūrybiškumą. Vaiko, kurio likimo skaičius – 3, gyvenimo tikslas yra panaudoti savo kūrybiškumą ir įkvėpti kitus. Tad net jei per vienerius metus vaikas pakeis 5 būrelius, vis tiek neribokite ir leiskite jam patenkinti smalsumą. 

Likimo skaičius 4

Vaiko savybės

Gyvenimo tikslas – siekti stabilumo, balanso, saugumo, kaupti žinias. Jie siekia tvarkos, jiems priimtina rutina, tai, kas nuspėjama. Vaikas, kurio likimo skaičius yra 4, daugelyje situacijų vadovaujasi populiariu posakiu: „Neskubėk ir būsi pirmas.“ Iš prigimties jie – užsispyrę ir visa žinantys, smalsūs, viskuo besidomintys. 

Taip pat jie gali būti uolūs, besilaikantys taisyklių, arba plaukti pasroviui ir bandyti išvengti atsakomybės.

Tėvų užduotis

Vaikams, kurių likimo skaitmuo yra 4, gali būti sudėtinga veikti ir konkretų darbą atlikti nuosekliai, žingsnis po žingsnio, todėl jie kai kuriuos proceso veiksmus gali eliminuoti. Jei reikia, mokykite vaiką nuoseklumo. 

Patarimai:

 • Kai gyvenimas tampa chaotiškas, vaikas išsigąsta. Jam svarbu žinoti, ko iš jų tikimasi: tėvai turėtų sukurti konkrečias elgesio taisykles. Turėdamas tam tikrą rutiną vaikas jausis saugus.
 • Skatinkite vaiką mąstyti plačiau, antraip jis susikurs tam tikras jį ribojančias aplinkybes ir nusivils.
 • Skatinkite vaiką judėti: dažnai vaikų, kurių likimo skaičius yra 4, kūnas tvirtas, nelankstus, todėl jiems reikia tempti raumenis ir mankštintis. 

Likimo skaičius 5

Vaiko savybės

Vaikams, kurių likimo skaičius yra 5, kyla sunkumų sukaupti ir ilgiau išlaikyti dėmesį. Jie pilni energijos, todėl dažnai jiems sunku nustygti vietoje. 

Vaikai, kurių likimo skaičius 5, mėgsta laisvę, siekia patirti kuo daugiau malonumų. Jie nori dalyvauti visur, kur tik įmanoma. Kai tik vaikas daugiau sužino apie laisvę, dažnai jis randa ir būdų išbandyti ribas. 

Tėvų užduotis

Tikslas – per savidiscipliną ugdyti laisvės jausmą, įvairiapusiškumą.

Patarimas:

 • Naudokite kalendorius ir darbų sąrašus. Vaikams, kurių likimo skaičius yra 5, reikia daugiau tvarkos ir disciplinos, todėl jiems labai padeda tvarkaraščiai ir sąrašai, ką konkrečią dieną reikia nuveikti. Galima aprašyti ir paprastus veiksmus, pavyzdžiui, kiek stiklinių vandens per dieną išgerti, kiek laiko valyti dantis ir kada susikrauti kuprinę į mokyklą. 

Likimo skaičius 6

Vaiko savybės

Vaikai, kurių likimo skaičius yra 6 – perfekcionistai, mėgstantys į savo rankas perimti kontrolę ir besistengiantys paveikti kitus žmones. Vaikas daugelyje sričių siekia grožio ir teisingumo. 

Labai dažnai šie vaikai anksti pradeda kalbėti ir turi puikius verbalinius-komunikacinius įgūdžius. Taip pat vaikai, kurių skaičius yra 6, yra kūrybingi, muzikalūs.

Jie turi vadinamąjį „šeštąjį pojūtį“, todėl dažnai gali įžvelgti tai, ko nemato kiti. 

Tėvų užduotis

Tėvams reikėtų ugdyti vaiko atsakomybės jausmą, nes jau nuo mažų dienų vaikai, kurių likimo skaičius yra 6, jaučiasi atsakingi už daugelį šio pasaulio neteisybių. 

Patarimai:

 • Padėkite atsikratyti perfekcionizmo. Kadangi vaikai, kurių liko skaičius yra 6, dažnai yra perfekcionizmo įkaitai, tėvai turėtų padėti jiems suvokti, jog klysti yra žmogiška ir visiškai normalu.
 • Kuo rečiau naudokite terminą „turėtum“. Šie vaikai yra idealistai, todėl jie sau ir kitiems žmonėms kelia didelius lūkesčius. Nuolatinis priminimas, kad vaikas turėtų kažką daryti, didins vaiko nusivylimą savimi. 

Likimo skaičius 7

Vaiko savybės

Vaikai, kurių likimo skaičius yra 7 – dvasinės pilnatvės ieškotojai. Dažnai jie atrodo uždari, susimąstę, turi puikius analitinius įgūdžius, tobulą intuiciją ir visuomet ieško atsakymų. Vaikams, kurių likimo skaičius yra 7, reikia nemažai asmeninio laiko, todėl jie mėgsta žaisti vienumoje.

Tėvų užduotis

Vaikai, kurių likimo skaičius yra 7 – gana pažeidžiami, todėl neišvengiamai tam tikrose situacijoje jie jausis išduoti. Todėl tėvai turėtų mokyti vaiką būti mažiau patiklų. 

Jie, bijodami būti įskaudinti, gali užsisklęsti savyje, todėl tėvams reikia ieškoti tinkamų būdų prakalbinti vaiką ir įtikinti, kad tėvai niekada nelinkės blogo. 

Patarimai:

 • Leiskite vaikui atsiriboti. Vaikams, kurių likimo skaičius yra 7, reikia ramybės ir laiko pažvelgti į savo vidinį pasaulį, tad neribokite vaiko ir leiskite jam rinktis, kada bendrauti, o kada atsiriboti.
 • Lavinkite vaiko intuiciją: mokykite ją pasitelkti reikiamu metu, išlaisvinti, neriboti jos raiškos, teisingai interpretuoti informaciją ir kt.
 • Skatinkite emocijų raišką: dažnai vaikams sudėtinga pažinti ir reikšti emocijas. 

Likimo skaičius 8

Vaiko savybės

Skaičius 8 siejamas su finansine gausa ir pinigais, todėl vaikams, kurių likimo skaičius yra 8, svarbi materialinė gerovė. 

Vaikai, kurių likimo skaičius yra 8, linkę daug mąstyti, jie dažniausiai gyvenime daug pasiekia – tampa vadovais. Šie vaikai mąsto dalykiškai ir yra orientuoti į konkrečius veiksmus. Jau nuo mažų dienų vaikai, kurių likimo skaičius yra 8, mokosi efektyviai vadovauti, siekia išreikšti nuomonę ir parodyti valdžią. Tačiau vis tik emociškai jie yra labiau pažeidžiami, nei galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. 

Tėvų užduotis

Pagrindinis tėvų uždavinys – asmeninės galios ugdymas, gebėjimo atrasti balansą tarp materialiojo pasaulio ir dvasinių vertybių puoselėjimas.

Patarimai:

 • Kalbėkite apie pinigus. Mūsų visuomenėje vis dar neįprasta su vaikais kalbėti apie pinigus, tačiau vaikui bus naudinga sužinoti, kaip jų užsidirbti, kaip tinkamai juos leisti ir dalytis su kitais. Sveikas santykis su pinigais gali prisidėti prie jūsų vaiko sėkmės.
 • Nustatykite tvirtas ribas. Vaikai, kurių likimo skaičius yra 8, mėgsta peržengti ribas, todėl nustatykite jas ir stenkitės išlikti nuoseklūs. 

Likimo skaičius 9

Vaiko savybės

Numerologijoje 9 – baigties skaičius, o vaikai, turintys šį likimo skaičių, puikiai naudojasi pasaulio sukaupta išmintimi. Vaikai, priskiriami šiam skaičiui, turi talentų meninėje ir kūrybinėje srityse, yra ypač charizmatiški ir visų mėgstami, jautrūs bei gailestingi. Jiems sunku paprašyti pagalbos: jie mano, kad viską gali atlikti patys. Taip pat jie yra puikūs pašnekovai, galintys išklausyti, todėl žmonės dažnai jais naudojasi. 

Tėvų užduotis

Tėvų užduotis – ugdyti humanistinį požiūrį į gyvenimą, sąžiningumą, išmintį, dvasinį susitelkimą ir kūrybiškumą. 

Patarimai:

 • Palaikykite vaiką. Vaikai, kurių likimo skaičius yra 9, dažnai renkasi netipinius sprendimus ir išeitis, todėl palaikykite juos net jei pasirinkimas ir atrodys keistokas.
 • Mokykite vaiką atsisveikinti, palesti. Šie vaikai dažnai būna prieraišūs, todėl mokykite juos tinkamai atsisveikinti su praeitimi, nereikalingais daiktais ir kt.
 • Lavinkite vaikų kūrybiškumą ir meninį talentą, o pastebėję pasiekimus vaiką būtinai pagirkite.

Įdomu, kaip ir kiek zodiako ženklas susijęs su vaiko charakteriu? Skaitykite:

Susiję straipsniai

Nedarbo dienos ir ilgieji savaitgaliai 2024 metais

2024 m. džiaugsimės 11 su savaitgaliais nesutampančių šventinių (nedarbo) dienų ir net 6 ilgaisiais savaitgaliais.

Darbas mamoms iš namų – misija įmanoma? (Daugiau nei 60 idėjų, ką dirbti!)

Dirbančios mamos – dažniau taisyklė negu išimtis. Maždaug 3 iš 4-ių mamų dirba visą darbo dieną. Motinystę ir darbą suderinti – įmanoma.

„Vyriški“ ir „moteriški“ darbai: realios šeimų patirtys

Darbų skirstymas į „vyriškus“ ir „moteriškus“ šeimoje, atrodo, niekur nedingsta. Jeigu vyras kala vinis, remontuoja, tai moteris stovi prie viryklės.