Ruošiamės į darželį: priėmimo į valstybinius darželius tvarka ir mokesčiai

Mergaitė piešia su vaikais darželyje Oksana Kuzmina | Shutterstock.com

Tėvams, auginantiems mažus vaikus, dažnai kyla klausimų, susijusių su registracija į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kada geriausias metas suskubti registruotis ir pagal kokią tvarką sudaromos eilės, galiausiai, kiek tėvams atsieis darželis ir ar galima tikėtis lengvatų jo negavus.

Taigi, pasidomėję priėmimo į darželius tvarka išvengsite dviprasmiškų situacijų, o gal netgi lengviau pateksite į ugdymo įstaigos priimtųjų sąrašus.

Kada vaiką galima užregistruoti į darželį?

Registruoti į darželį vaikus galima bet kuriuo metu, net ir netrukus po gimimo. Nors iš esmės didelės reikšmės registravimosi laikas neturi, tačiau svarbu žinoti, kad grupės sudaromos pavasarį, tad jei norite, kad vaikas darželį lankytų, pavyzdžiui, nuo 2023 m. rugsėjo, prašymą būtina užpildyti iki tų pačių metų kovo-balandžio mėn. taigi, svarbiausia apsispręsti ir prašyme nurodyti, kurių mokslo metų rugsėjį vaikas pradės lankyti darželį.

Prašyme nurodomos dvi skirtingos pasirinktos ugdymo įstaigos, vaiko duomenys, kontaktinė informacija ir kt.

Kaip vaiką užregistruoti į darželį?

Daugelis didžiųjų miestų ir rajonų savivaldybių turi centralizuotas informacines sistemas, kuriose galima pateikti prašymus ir matyti jų apdorojimo būseną bei kurioje eilės į darželį vietoje šiuo metu yra vaikas.

Jei šeima neturi galimybių pateikti prašymo elektroniniu būdu, jį galima pateikti ir pasirinktuose darželiuose.

Informacijos apie registravimo į darželius tvarkos aprašus rasite internete. Galima susisiekti su atsakingomis institucijomis bei pasiteirauti dėl registravimo tvarkos.

Formuojant eiles prioritetas teikiamas vaikams:

 • iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų iki 18 m. arba vyresnių vaikų, dar besimokančių mokykloje arba dieninėse visų mokymo įstaigų programose;
 • kurie yra įvaikinti arba globojami;
 • kurie yra iš socialiai remtinų šeimų;
 • kuriems yra nustatytas neįgalumas arba vystymosi sutrikimai;
 • kuriuos augina tik vienas iš tėvų (o kitas tėvas yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, yra dingęs be žinios ar neveiksnus ir šiuos faktus yra pripažinęs teismas);
 • kurių vienam iš tėvų (globėjų) nustatytas ne didesnis nei 40 proc. darbingumas;
 • kurių brolis ar sesuo mokosi toje pačioje ugdymo įstaigoje;
 • kurių tėvai – kariai, perkelti iš kitos savivaldybės;
 • kuriems reikalinga nuolatinė sveikatos priežiūra ar / ir slauga, o ugdymo įstaigoje tokios paslaugos yra teikiamos;
 • kuriems savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • kurie yra iš prieglobsčio Lietuvoje prašančios šeimos (pasiūlymą teikti turi savivaldybės administracijos Švietimo skyrius);
 • kurie anksčiau lankė savivaldybės iniciatyva likviduotą švietimo įstaigą.

Kiekviena savivaldybė yra parengusi vaikų priėmimo į ugdymo įstaigas tvarkos aprašus, tačiau prioritetai visos šalies valstybinėse ugdymo įstaigose yra labai panašūs ar daugelis jų sutampa.

Daugeliu minėtųjų atvejų lankantiems darželį vaikams 50 proc. sumažinamos ir įmokos, t. y. suteikiama lengvata. Nemažai ugdymo įstaigų teikia pirmenybę, jei vienas iš vaiko tėvų darželio aptarnaujamoje teritorijoje bent prieš 2 m. ar seniau yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą.

Kokiais atvejais vaikai į darželius gali būti priimami be eilės?

 • Kai atsakingų institucijų sprendimu skirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas.
 • Be eilės gali būti priimti darželio darbuotojų vaikai, jei darbuotojai ugdymo įstaigoje dirba ne trumpiau nei 6 mėn.
 • Jei vienu metu šeimoje gimė du ar daugiau vaikų.
 • Diplomatinio korpuso darbuotojų vaikai.

Kai kuriose savivaldybėse be eilės priimami įvaikinti arba globojami vaikai (kai kur jiems tik teikiama pirmenybė).

Ar negavus darželio priklauso kokios nors kompensacijos?

Negavus darželio, tėvams kai kurios savivaldybės moka 100 Eur kompensacijas, skirtas iš dalies padengti privačių darželių išlaidas.

Ką daryti, jei vaikas nepateko į ugdymo įstaigą, o mamai ar tėčiui reikia grįžti į darbą?

 • Prasitęskite VPA darbe iki kol vaikui sueis 3 metai.
 • Jei žinote, kad po vaiko priežiūros atostogų (VPA) į buvusią darbovietę negrįšite, galite registruotis Užimtumo tarnyboje. Jei iki VPA esate sukaupę pakankamą stažą, yra galimybė gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką.
 • Yra galimybė samdyti auklę ar prašyti artimųjų pagalbos, taip pat galima vaiką leisti į privatų darželį.

Mokesčio už darželį dedamosios

Paprastai mokestis už darželį yra išskaidomas į dvi dalis (nors tėvai ir moka vieną bendrą įmoką):

 1. Atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą (šis mokestis skirtas edukacijai skirtoms erdvėms įrengti, priemonėms, įvairiam turtui pirkti, edukacinio pobūdžio renginiams, kompensuoti darbuotojų darbo užmokestį ar jo dalį ir kt.).
 2. Atlyginimas už vaiko maitinimą (sprendimą dėl mokesčio dydžio priima savivaldybės taryba).

Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. visi priešmokyklinukai, taip pat pirmokai (vėliau įtraukti ir antrokai) ugdymo įstaigose (įskaitant ir nevalstybinius darželius bei mokyklas) maitinami nemokamai, nevertinant šeimos pajamų. Tėvams, norintiems, kad jų vaikai gautų nemokamą maitinimą, reikia užpildyti prašymą, kurį pateikia darželio arba mokyklos administracija.

Jei vaikas susirgo ir darželio nelanko, ar vis tiek reikės už jį mokėti?

Vaiko tėvams ar globėjams už darželį mokėti nereikia šiais atvejais (pateikiant faktus pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, gydytojo ar darbdavio pažymą):

 • jei vaikas darželio nelanko dėl ligos;
 • jei tėvai yra išėję kasmečių atostogų;
 • vasaros atostogų metu, kai vaikas atostogauja ne trumpiau nei 1 sav.;
 • mamos nėštumo ir gimdymo atostogų metu;
 • tėvų ar globėjų nemokamų atostogų ar prastovų metu;
 • tėvams dirbant pagal kintamą (slankųjį) darbo grafiką.