Andrutytė Dalia

Įstaigos, kuriose dirba:
Vilniaus gimdymo namai
Tyzenhauzų g. 18A, LT-02106, Vilnius
Skyrius: Nėštumo patologijos skyrius
Užimamos pareigos: Vyr. slaugos administratorė