Astrauskas Albertas

Įstaigos, kuriose dirba:
Pasvalio ligoninė
Geležinkeliečių g. 70, LT-39122, Pasvalys