Tikyba ar etika: kurią pamoką pasirinkti pirmoje klasėje?

Mokiniai sėdi klasėje pakėlę rankas ir bendrauja su mokytoja Ground Picture | Shutterstock.com

Dar gerokai iki vaikui peržengiant mokyklos slenkstį tėvams jau teks apsispręsti, kurios dorinio ugdymo disciplinos – etikos ar tikybos – mokykloje mokysis jų vaikas.

Iš esmės tiek etikos, tiek tikybos pamokų turinys yra panašus: orientuojamasi į bendražmogiškųjų vertybių, teigiamo elgesio, įpročių, emocinio intelekto, empatijos ir kitų svarbių savybių ugdymą. Tačiau ką vis tik reikėtų žinoti apie šiuos dėstomus dalykus?

Dalyvaukite apklausoje mūsų forume:

Etikos pamokų turinys orientuotas į vertybines nuostatas, gebėjimus, žinias ir supratimą

Etikos pamokų tikslas – ugdyti mąstančią, deramai, teisingai kito asmens ir aplinkos atžvilgiu besielgiančią asmenybę. Pamokose dažniausiai pasitelkiamos humanizmo idėjos, puoselėjamos tradicinės vertybės.

Etikos pamokų esminė ašis – pats žmogus ir jo elgesys. Šių pamokų metu analizuojami žmonių santykiai, poelgiai, problemos.

Pagrindinės etikos mokymo kryptys (ypač vyresnių klasių mokiniams):

  • saviugda ir savisauga;
  • dialoginis bendravimas;
  • socialiniai santykiai;
  • santykis su pasauliu.

Etikos pamokos yra nekonfesinės, t. y. nesusijusios su religija ir bažnyčia. 

Tikybos pamokos – ne tik vaikams iš religingų šeimų

Nors tikybos moko Katalikų bažnyčios įgalioti asmenys, remiamasi bažnyčios doktrinomis, tačiau šias pamokas lanko nebūtinai vien vaikai iš tikinčių šeimų.

Tikybos pamokose taip pat daug dėmesio skiriama vertybių ugdymui, žmogaus kūnui ir sielai, į tikybos pamokas įtraukiamos visos žmogaus gyvenimo sritys, vaikams suprantama kalba nagrinėjamos egzistencinės, etinės, socialinės ir kultūrinės problemos.

Tikybos pamokų metu taip pat remiamasi Šventuoju Raštu, 10 Dievo įsakymų, Jėzaus mokymu ir kt. Dėmesio skiriama ir religiniams-egzistenciniams klausimams, pavyzdžiui, iš kur atsirado žmogus, kodėl Dievas jį sukūrė ir pan.

Pastaraisiais metais tikybos mokymo metodikos mokykloje gerokai tobulėjo: pritaikomi nauji darbo metodai, formos, mokiniai dirba individualiai ir grupelėmis ir kt.

Ar lankantis tikybos pamokas vaikas bus paruošiamas sakramentams (pavyzdžiui, Pirmajai Komunijai)?

Labai dažnai tėvai renkasi tikybos pamokas vien dėl to, kad tikisi, jog jose jų vaiką mokytoja paruoš Pirmajai šv. Komunijai. Tačiau dažniausiai vaikai sakramentams ruošiami bažnyčioje, o ne klasėje.

Vis tik jei vaikas yra krikštytas ir planuojama, kad jis priims ir kitus sakramentus, tikybos pamokos jam suteiks puikius pagrindus ir kontekstą tam.

Svarbu: kai kuriose parapijose vaikai, kurie nelankė tikybos pamokų, turės rinktis ne vienerius, bet dvejus metus trunkančią ruošimo Pirmajai šv. Komunijai programą.

Kada galima pakeisti sprendimą ir rinktis etiką vietoje tikybos ar atvirkščiai?

Iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. vaiko tėvai gali pateikti prašymą tikybos pamokas pakeisti etikos pamokomis ar atvirkščiai. Kai kurie tėvai nori, kad vaikai pereitų į kitą dalyką mokslo metų viduryje, tačiau svarbu suvokti, kad negebėjimas apsispręsti labai trikdo darbą.

Praktikoje pasitaiko ir tokių situacijų, kad nedidelėse miestelių mokyklose beveik visa pradinukų klasė renkasi tikybos pamokas ir tik keli vaikai nori lankyti etiką, tad mokyklos administracijai gali kilti sunkumų sprendžiant šią situaciją. Dažnai visi vaikai priversti mokytis tik tikybos.

Integruotos etikos ir tikybos pamokos – naujas standartas

Kai kuriose mokyklose mokiniams vykdomos integruotos etikos ir tikybos pamokos, skirtos nagrinėti įvairioms temoms, pavyzdžiui, patyčių prevencijai, nuotaikų ir emocijų pažinimui, gyvenimo sunkumams, kalendorinių ir katalikiškų švenčių prasmei ir kt.

Integruotos etikos ir tikybos pamokos turėtų padėti mokiniams dar efektyviau dalytis patirtimis, nuomonėmis, diskutuoti, atlikti įvairias kūrybines užduotis, tad gali būti, kad ateityje bus organizuojamos tik integruotos pamokos, įtraukiant ir kitas religijas.

Taip pat vyresnėse klasėse etikos pamokos dažnai integruojamos su filosofijos, psichologijos ir kitomis disciplinomis.

Ar vaikas gali pats pasirinkti tikybos arba etikos pamokas?

Kai kurie tėvai leidžia patiems vaikams priimti sprendimą, kokias pamokas – etikos ar tikybos – jie lankys. Visiškai natūralu, kad būsimasis pirmokas dar nelabai žino, nei kas yra etika, nei kas – tikyba.

Tačiau vienerius ar dvejus metus palankęs pamokas vaikas jau žinos, ar pamoka jam patinka, ar yra įdomi. Jeigu taip, nieko keisti nereikia, jei ne, verta išbandyti ir kitą dalyką.

Beje, iš diskusijos „Tėvų darželio“ forume pastebima, kad kai kuriems vaikams tikybos pamokos – įdomesnės nei etikos, paklausti, ko buvo mokomi per etikos pamokas, jie konkrečiai nė negalėjo atsakyti.

Tėvų gana logiškas sprendimas – pradinėse klasėse vaikus leisti į tikybą, o nuo 5 ar 9 (1 gimnazijos) klasės – į etiką.

Taigi, trumpiau tariant, patirties jau turintis ir etikos bei tikybos pamokas lankęs vaikas veikiausiai žinos, ką norėtų mokytis ir toliau.

Susiję straipsniai

Moksleivių atostogos 2023-2024 mokslo metais

Moksleivių laukia rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos ir pavasario (Velykų) atostogos, o mokslo metams pasibaigus prasidės vasaros atostogos.

Kaip užregistruoti vaiką į darželį?

Straipsnyje trumpai apžvelgiama priėmimo į darželius 5 didžiausiuose Lietuvos miestuose tvarka.

Kokių vitaminų ir mineralų dažniausiai trūksta vaikams?

Kokių vitaminų ir mineralų dažniausiai trūksta vaikams, į kokius simptomus reikėtų atkreipti dėmesį tėvams ir kaip papildyti mikroelementų atsargas?