Vaikų tolerancijos ugdymas

Mažiausiųjų šeimos narių tolerancijos ugdymas tampa vis aktualesnis: juk vaikai vis dažniau susiduria su skirtingų kultūrų, rasių, religijų atstovais. Sėkmė labai priklauso nuo to, kaip patys tėvai vertina aplinkinius, nuo jų santykio su juos supančiu pasauliu.

Tolerantiškumas – ženklas, kad žmogus atviras naujoms gyvenimo pasiūlytoms galimybėms. Sutarti su visiškai skirtingais žmonėmis vaikas turėtų išmokti iš savo tėvų.

Vis dėlto ne visi tėvai mano, kad tai yra svarbu. Padėtis dar liūdnesnė, jeigu šeima beveik nebendrauja su kitataučiais, kitų religijų atstovais ir pan., o juk vaikams tenka įsilieti į labai nevienalytę bendruomenę – visai ne tokią, kokią atsimena jų tėvai. Štai kodėl labai svarbu mokyti tolerancijos.

Ko reikia, kad vaikas augtų tolerantiškas? Visų pirma – atmesti į šalį stereotipus ir įveikti kultūrų skirtumus, ieškoti panašumų.

Ko toleruoti negalima?

Ne visi elgesio modeliai turi būti toleruojami. Poelgiai, kurie skaudina kitus, nepagarba, nesantaikos kurstymas, patyčios, melas, vagystė ir socialinių normų pažeidimai toleruojami nebus.

Tolerancija – tai gebėjimas priimti kitus tokius, kokie jie yra, o ne blogo jų elgesio priėmimas. Čia taip pat galioja auksinė taisyklė: elgtis su kitais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi.

Kaip išmokyti tolerancijos?

Tolerancijos ugdymas – menas. Jo reikia mokytis patiems ir mokyti savo vaikus. Dar prieš išmokdamas kalbėti, vaikas įdėmiai stebi savo tėvus ir ima juos mėgdžioti.

Santykiai su aplinkiniais yra tokia neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, kad tėvai apie tai iš viso beveik niekada nesusimąsto. Tie, kurie savo kasdieniame gyvenime (neretai – netgi visai nesąmoningai) rodo pagarbą ir toleranciją, jau moko to paties ir savo atžalas.

Patarimai tėvams

 

  • Kalbėkite vaikams apie tai, kad tai, kad išskirtinės savybės, žmogaus ypatumai turi būti priimami ir gerbiami. Paaiškinkite apie vertybes, kurias norite jiems įskiepyti.
  • Suteikite vaikui galimybę žaisti su vaikais, kurie nuo jos skiriasi. Tai padės jai pačiai patirti, kad kiekvienas žmogus kažkuo skiriasi, ir būtent tie skirtumai daro jį įdomų.
  • Atminkite, kad vaikai nuolat jus girdi. Susimąstykite, kaip jūs kalbate apie tuos, kurie yra kitokie nei jūs. Nepalaikykite stereotipinių juokelių – juk ši iš pirmo žvilgsnio nekalta pramoga moko netolerancijos ir nepagarbos.
  • Kruopščiai atrinkite knygas, filmus, animacinius filmukus, kuriuos žiūri jūsų vaikas. Atminkite, kad masinės informavimo priemonės ir populiarioji kultūra daro didelę įtaką besiformuojančiam charakteriui.
  • Sąžiningai ir pagarbiai atsakinėkite į vaikų klausimus. Tai moko, kad viskas turi būti aptariama su pagarba, net jeigu pašnekovų „statusai“ ir skirtingi.
  • Gerbkite ir pripažinkite skirtumus netgi savo šeimoje. Parodykite, kad priimate šeimos narius tokius, kokie jie yra, kad gerbiate jų pomėgius, interesus. Vertinkite savo šeimos narių unikalumą.
  • Mokykite vaikus gerbti save. Vaikai, kurie negerbia savęs, negerbia ir kitų. Tie, kurie gerai žino savo vertę ir turi stiprų savigarbos jausmą, paprastai linkę taip pat gerbti ir vertinti aplinkinius. Padėkite vaikui pajusti, kad jis svarbus, gerbiamas ir vertinamas, ir kad su juo skaitomasi.
  •  

Suprantama, kad stebint ir vertinant aplinkinių skirtumus, nereikia pamiršti ir savo kultūros, savo paveldo. Jūsų šeima gali turėti savo tradicijas, kuriomis galima didžiuotis. Prieš mokydami gerbti ir vertinti kitų tradicijas, pirmiausiai išmokite puoselėti savąsias.

Susiję straipsniai

Moksleivių atostogos 2023-2024 mokslo metais

Moksleivių laukia rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos ir pavasario (Velykų) atostogos, o mokslo metams pasibaigus prasidės vasaros atostogos.

Kaip užregistruoti vaiką į darželį?

Straipsnyje trumpai apžvelgiama priėmimo į darželius 5 didžiausiuose Lietuvos miestuose tvarka.

Kokių vitaminų ir mineralų dažniausiai trūksta vaikams?

Kokių vitaminų ir mineralų dažniausiai trūksta vaikams, į kokius simptomus reikėtų atkreipti dėmesį tėvams ir kaip papildyti mikroelementų atsargas?