Aktyvūs lauko žaidimai vaikams

Vaikai žaidžia aktyvius lauko žaidimus Ramona Heim | Shutterstock.com

Siūlome išbandyti kelis aktyvius, lauke žaidžiamus žaidimus, kurie tiks ikimokyklinio amžiaus ir vyresniems vaikams.

Šauk vardu ir mesk kamuoliuką

Visi žaidėjai sustoja ratu, vienam žaidėjui duodamas kamuolys.

Kamuolį turintis vaikas pasako kito žaidėjo vardą ir meta jam kamuolį. Kamuolį pagavęs žaidėjas vėl vardu kviečia kitą draugą ir meta kamuolį jam.

Jeigu kuris žaidėjas užsižiopso, neišgirsta savo vardo ir kamuolio nepagauna, tai visi ima bėgti, o žiopliukas turi kuo greičiau pakelti kamuolį ir sušukti: „Stokit!“.

Visi privalo sustoti, o kamuolį turintis žmogus stengiasi juo pataikyti į vieną iš sustojusiųjų.

Jeigu pataikoma į sustojusįjį, tai jis gauna vieną baudos tašką, jeigu metikas nepataiko, tai baudos tašką gauna pats.

Žaidimas tęsiamas nebe tvarkingame ratelyje, o taip, kaip sustojo bėgti pradėję vaikai.

5 (arba jūsų susitartą skaičių) baudos taškų surinkęs žmogus iš žaidimo iškrenta.

Žaidimas „Virvės ratelis“

Vienas žaidėjas paskiriamas virvininku.

Ilgos virvės ar kaspino galai surišami, virvininkas stoja į rato vidurį. Rate stovintieji rankomis laikosi už virvės.

Virvininkas vaikšto ar bėgioja ir siekia švelniai delnu trinktelėti per žaidėjo ranką. Žaidėjai turi to išvengti, atsitraukti, tačiau nepaleisti ir nenutraukti virvės.

Gavęs per rankas arba virvę paleidęs žaidėjas tampa naujuoju virvininku.

Žaidimas „Dvi lazdelės“

Paimami du didesni akmenys, plytgaliai, keletas viena ant kitos sudėtų knygų ar bet kokie kiti paaukštinimai ir sudedami dviejų ištiestų delnų atstumu vienas nuo kito. Ant paaukštinimų uždedama lazdelė.

Paskiriamas žaidėjas, kuris bus muštuku, jis gauna ilgesnę lazdą. Muštukas turi ilgesne lazda trenkti per trumpąją ir ją kuo toliau nusviesti.

Mušimo metu kiti žaidėjai stovi per 5 žingsnius (ar kitokį sutartą atstumą) nuo sudėtų paaukštinimų, o muštukui trenkus skuba prie nusviestos lazdelės. Pirmasis ją pasiekęs tampa naujuoju muštuku.

Žaidimas „Šuo ir kiškis“

Vienas žaidėjas paskiriamas šuniu. Jis pats kitą žaidėją paskiria kiškiu ir stengiasi jį pagauti.

Likę žaidėjai turi visaip (žinoma, negrubiai) trukdyti šuniui, tačiau prisiminti, kad atsidūręs tiesiai tarp šuns ir kiškio žmogus pats tampa kiškiu, senasis kiškis jau nebėra gaudomas, jis prisideda prie trukdančiųjų šuniui.

Pagautas kiškis tampa šunimi, paskiria naują kiškį ir jį gaudo.

Žaidimas „Medis dega“

Visi žaidėjai, išskyrus vieną, paskirtą gaisrininku, sode ar miškelyje pasirenka savo medžius. Jeigu aplinkui daug medžių, tai pasirinktuosius galima pažymėti apjuosus virvele ar ant šakos pakabinus kaspiną.

Visi žaidėjai stovi prisiglaudę prie savo medžių.

Gaisrininkas vaikštinėja ir staiga sušunka: „Medis dega!“, tada visi turi pasitraukti nuo savo medžio ir skubiai prisiglausti prie kito žaidėjo medžio, pats gaisrininkas taip pat privalo prisiglausti prie vieno iš žaidėjų medžio.

Be medžio likęs žmogus tampa gaisrininku.

Žaidimas „Katyte, ksss ksss“

Vienas žaidėjas paskiriamas katyte, o likusieji yra katytės ieškotojai. Visiems ieškotojams užrišamos akys.

Visi žaidėjai atsistoja plačiu ratu, o katytė įsitaiso jo centre.

Vienas iš ieškotojų sako: „Katyte, kur tu? Kss Kss!“ Katytė atsako: „Miau! Miau! Miau!“ ir pasitraukia, kur nori, bet tik per 3 žingsnius.

Nematantys ieškotojai link katytės žengia 3 žingsnius, sustoja ir vėl klausia, kur yra katytė, ji atsako ir vėl pasitraukia.

Šitaip žaidžiama iki kol katytė bus sugauta ar bent jau paliesta rankomis. Katytę sugavęs žmogus pats tampa katyte, o ji tampa ieškotoju.

Jeigu žaidžiama didesniame plote, tai galima žengti ir po 5 žingsnius.

Būtų šaunu, kad vienas ar pora žmonių prižiūrėtų nematančius žaidėjus ir pakreiptų juos, kad jie nesusižeistų atsitrenkę į medį, tvorą, nesukluptų užkibę už šaknies ir pan.

Židimas „Akmenukai“

Visi žaidėjai pasirenka po kuo skirtingesnį akmenuką (prieš tai kiekvienas savo akmenuką gali pasispalvinti, užklijuoti lipduką ar kitaip papuošti). Norimu atstumu padedamas didelis akmuo. Visi žaidėjai nuo susitartos vietos meta savo akmenukus stengdamiesi, kad jie nukristų kuo arčiau didžiojo akmens.

Kiekvienam paeiliui numetus akmenuką skaičiuojami taškai - arčiau didžiojo akmens savo akmenėlį numetęs žmogus gauna 2 taškus, o visi kiti - po vieną. Jeigu mestas akmenukas lietė didįjį akmenį arba užkrito už jo, tai tas žaidėjas taškų visai negauna.

Suskaičiavus taškus žaidėjai susirenka savo akmenukus ir juos meta iš naujo.

Laimi tas, kuris pirmasis surenka 10 (ar kitą susitartą skaičių) taškų.

Žaidimas „Sargyba“

Vienas žaidėjas išrenkamas pagrindiniu sargu, o likusieji atsistoja į sargybos postus, kurie pažymimi į žemę įsmeigiant pagaliuką, pasidėjus akmenį, kankorėžį ar pan. Pagrindinis sargas savo sargybos posto neturi.

Pagrindinis sargas eina ir už rankos paima vieną iš žaidėjų, tuomet - kitą ir tokiu būdu susidaro visa sargų vorelė. Pagrindinis sargas kurį laiką vedžioja vorelę, papildomai visi gali ant vienos kojos pašokinėti ar dainelę sudainuoti. Staiga pagrindinis sargas sušunka: „Ateina plėšikai!“, visi paleidžia rankas ir skuba į sargybos postus.

Žmogus, kuriam sargybos posto neliko, tampa naujuoju pagrindiniu sargu.

Žaidimas „Tuku tuku“

Vienas žaidėjas paskiriamas gaudytoju, jis atsistoja prie nustatytos sienos, medžio ar pan. ir užsidengęs akis skaičiuoja iki 50 ar iki 100. Likusieji tuo tarpu pasislepia. Suskaičiavęs ieškotojas vaikšto ir ieško pasislėpusiųjų. Pamatęs pasislėpusį žmogų ieškotojas turi kuo skubiau bėgti prie nustatytos sienos, medžio ar pan. ir sušukti „Tuku tuku“ bei surastojo vardą, pavyzdžiui, „Tuku tuku Aistė!“

Jeigu surastasis bus greitesnis arba nematant gaudytojui pirmasis pribėgs prie sienos, pasakys „Tuku tuku“ ir savo vardą, tai jis bus saugus.

Žaidimo pabaigoje gaudytojas iš tų, kuriuos jis „užtukutukino“ išrenka naują gaudytoją. Jeigu gaudytojui nepavyko surasti nė vieno pasislėpusiojo, tai jis lieka gaudytoju dar vienam žaidimo etapui.

Susiję straipsniai

Keliaujame su kūdikiu: kas geriau – skristi lėktuvu ar važiuoti automobiliu?

Daugeliui tėvų kyla natūralus klausimas, kaip geriau daryti: skristi lėktuvu ar keliauti automobiliu su mažu vaiku?

Ar patinka žaisti su vaikais? Ar apskirtai patinka žaisti?

Dar ir šiandien prisimenu, kaip kiekvieną kartą palengvėdavo, kai išgirsdavau vaikų tėtį sakant „mes varom į žaidimų aikštelę“.

Kelionės ne mokinių atostogų metu: ką reikėtų žinoti tėvams?

Vaikui pradėjus lankyti mokyklą šeimos gyvenimas gerokai apsiverčia: keliones svetur ir pramogas tenka derinti prie vaiko mokyklos atostogų.