Terminų žodynėlis

hemolizė

eritrocitų ardymo procesas

Šaltinis: Medicinos enciklopedija

Terminas "hemolizė" yra pavartotas šiuose puslapiuose bei straipsniuose.