Kaip užregistruoti vaiką į darželį?

Mergaitė piešia darželyje Ground Picture | Shutterstock.com

Jei norite, kad vaikas pradėtų lankyti darželį, prašymą pateikti galite praktiškai bet kuriuo metu. Tai padaryti galima internetu, užpildžius ir pateikus specialią elektroninę formą. Prašymą priimti darželį reikia teikti tai savivaldybei, kurios teritorijoje esate deklaravę gyvenamąją vietą.

Labai dažnai tėvai, norėdami išvengti netikėtumų vėliau, registruotis į darželius suskumba netrukus po vaikelio gimimo. Ir tai – visai logiška, nes kai kuriuose miestuose eilės sudaromos pagal pageidaujančiųjų lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą prašymo registravimo datą, kai kur visiškai nesvarbu, kada prašymas užregistruotas. Pirmumo teisę suteikiančios priežastys, priklausomai nuo savivaldybės, taip pat gali šiek tiek skirtis.

Visą aktualiausią informaciją apie priėmimą į kiekvienos savivaldybės darželius rasite jų interneto svetainėse, taip pat registravimo ir priėmimo į ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašuose.

Straipsnyje trumpai apžvelgiama priėmimo į darželius 5 didžiausiuose Lietuvos miestuose tvarka.

Taip pat skaitykite:

Vaikų registracija į darželius Vilniuje

Vilniečiai tėvai, norintys užregistruoti vaiką į darželį, gali pateikti prašymą šioje svetainėje.

Prašymai Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje registruojami nuolat, išskyrus dalį kovo mėnesio (dažniausiai nuo 11 iki 31 d.), kai tikrinami prioritetai ir pridėti dokumentai bei formuojamos naujos grupės.

Norint, kad vaikas pradėtų lankyti ugdymo įstaigą einamaisiais metais (t. y. nuo rugsėjo mėnesio), prašymą sistemoje reikia užsiregistruoti iki grupių formavimo pradžios, t. y. iki kovo 10 d.

Tėvams svarbu žinoti, kad Vilniuje eilės sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, o prašymo pateikimo (redagavimo) data vietai eilėje įtakos nedaro.

Kur rasti daugiau informacijos? Visą aktualią informaciją apie priėmimą į Vilniaus miesto darželius galima rasti šioje interneto svetainėje. Tinklalapyje rasite dažniausiai užduodamus klausimus apie priėmimą į darželius Vilniuje.

Vaikų registracija į darželius Kaune

Registruoti kūdikį ar vaiką į Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigas galite bet kuriuo metu. Bene svarbiausia užduotis – apsispręsti ir prašyme nurodyti, nuo kurių mokslo metų pradžios (t. y. nuo kurios rugsėjo 1 osios) pageidaujate vaiką leisti į darželį.

Pildant prašymą galima nurodyti ne daugiau nei dvi pozicijas į skirtingas įstaigas (t. y. negalite registruotis į daugiau negu du darželius).

Jeigu tėvai dėl kažkokių priežasčių negali užpildyti prašymo elektroniniu būdu, tai padaryti galima pasirinktame darželyje.

Kur rasti daugiau informacijos? Plačiau su Kauno miesto priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarka galite susipažinti čia, o šiame puslapyje galite rasti dažniausiai užduodamus klausimus apie priėmimą į Kauno darželius.

Vaikų registracija į darželius Klaipėdoje

Tėvai, norintys užregistruoti vaiką į darželį Klaipėdoje, prašymus turi pateikti elektroniniu būdu.

Priėmimo į Klaipėdos miesto darželius sistemoje rasite specialų laukelį „Teikti prašymą“ ir galėsite jį suformuoti prisijungę per Elektroninius valdžios vartus. Prašymą pildo vienas iš tėvų, kurio gyvenamoji vieta ne mažiau kaip 1 mėnesį kartu su vaiku yra deklaruota Klaipėdos mieste.

Pildant prašymą galima pateikti ne daugiau nei tris prašymus į skirtingas ikimokyklinio ugdymo įstaigas.

Kur rasti daugiau informacijos? Šiame puslapyje galite rasti dažniausiai užduodamus klausimus apie priėmimą į darželius Klaipėdoje. Taip pat savivaldybės svetainėje galite rasti ir instrukciją, kaip prisijungti prie sistemos, Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų žemėlapį, ieškoti laisvų vietų Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pasikonsultuoti dėl priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes, rasti priėmimo į darželius tvarkos aprašus, kitus aktualius dokumentus.

Vaikų registracija į darželius Šiauliuose

Tėvai, norintys savo vaikus užregistruoti į darželį Šiauliuose, turi užpildyti ir pateikti šią formą.

Taip pat vienai iš pasirinktų ugdymo įstaigų galima pateikti spausdintą (popierinį) užpildyto prašymo variantą. Pateikus prašymą automatiškai formuojama vaikų registracijos eilė. Prašymo pateikimo dieną tėvams elektroniniu būdu suteikiamas prisijungimo prie duomenų bazės vartotojo vardas.

Atkreipkite dėmesį, kad Šiaulių mieste vaikas į eilę registruojamas tik vienoje bendrosios paskirties švietimo įstaigoje, o specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai gali būti registruojami ir bendrosios paskirties, ir specialiosios paskirties švietimo įstaigoje.

Dar viena neįprasta sąlyga – jog tėvai, ketinantys vaiką leisti į darželį nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., pakartotinai iki tų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu turi patvirtinti pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, antraip prarandama vieta eilėje.

Kur rasti daugiau informacijos? Visą aktualią informaciją apie priėmimą į darželius Šiaulių mieste rasite šioje interneto svetainėje.

Vaikų registracija į darželius Panevėžyje

Tėvai, norintys užregistruoti vaiką į darželį Panevėžio mieste, turi pateikti prašymą internetu.

Atsidariusiame elektroninių valdžios vartų puslapyje galite pasirinkti tinkamiausią prisijungimo būdą (per banką, naudodamiesi mobiliuoju elektroniniu ar elektroniniu parašu), atverkite visas Panevėžio ikimokyklines įstaigas ir apsispręskite, kurioje norėtumėte registruotis.

Panevėžyje vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta visus metus.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos pagal prašymų, pateiktų iki gegužės 31 d., skaičių (grupių ir vaikų skaičius patikslinamas iki rugsėjo 1 d.).

Kur rasti daugiau informacijos? Visą aktualią informaciją apie priėmimą į darželius Panevėžio mieste rasite šioje interneto svetainėje. Šioje interneto svetainėje galite rasti naudotojo vadovą tėvams.

Susiję straipsniai

Kokius klausimus užduoti renkantis darželį?

Renkantis darželį vertėtų pasikalbėti su administracijos darbuotojais arba auklėtoja. Paruošėme klausimų, kuriuos verta užduoti, sąrašą.

Metas į darželį! 10 naudingų patarimų tėvams

Darželio lankymas - didelis iššūkis vaikui bei tėvams, tad dalinamės naudingais patarimais, kad adaptacija būtų kuo sklandesnė ir paprastesnė.

Mamos dalijasi patirtimi apie vaikų ligas ir sirgimus: kaip sau padėti?

Gydytoja Vytenė Menkevičienė juokauja, sakydama, kad daug žmonių mano, jog gydytojų vaikai neserga. Deja. Kaip su savo vaikų ligomis kovoja gydytojai?