Šventiniai Velykų sveikinimai

Vašku marginti margučiai, Velykos JurateBuiviene | Shutterstock.com

Šv. Velykos yra viena gražiausių švenčių, kurios metu džiaugiamės Kristaus prisikėlimo stebuklu, bundančiu pavasariu, vis ryškiau šviečiančia saulute, vis žaliau žėrinčiomis pievomis ir vis ryškesnėmis spalvomis besidabinančiomis gėlėmis. Šią prasmingą dieną pasveikinkite jums brangius žmones, bičiulius ir giminaičius.

Jau dangaus skliautai šviesėja,
Linksmas paukščių čiulbesys.
Te skambus Velykų Aleliuja,
Uždega naujas, šviesias viltis!

---

Šv. Velykų proga visiems linkime patirti:
Tylos žavesį,
Saulės šviesos didybę,
Tamsos paslaptį,
Liepsnos stiprybę,
Oro gaivumą,
Žemės tylią tvirtybę,
Meilę,
Kuri yra visa ko pradžia.

---

Raudonų plytų bokštai vėl prabyla
Šventų Velykų rytmečio varpų garsais.
Malda ir giesmės nuo altorių kyla
Ir laimę neša žydraakiai Angelai.

---

Ak Aleliuja, Kristus prisikėlė!
Aš sveikinu visus su dvasios kilimu.
Lai aidinčių varpų maldinga siela
Ir vėl užlies tikru gyvenimo ritmu.

---

Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros,
Daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių.
Ir margučių tau stiprių per Velykas aš linkiu…

---

Auksinį kiaušinį raiboji padėjo,
Ilgai kudakavo, pati juo gėrėjos.
Pabandysiu tą stebuklą iš jos išvilioti,
Per Velykas noriu tau padovanoti!

---

Striksi zuikis pievele
Su gera, gera žinia.
Velykos tuoj ateis,
Kiaušiniauti visi eis.
Kraustykis ir tu nuo krosnies
Šventė jau visai ant nosies!

---

Su margučiais, su šv. Velykom,
Ir su pirmais pavasario žiedais!
Palaiminto prisikėlimo ryto,
Gyvenimo su džiaugsmo spinduliais!

--

Pažadinus kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą.
Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.
Su Šv. Velykom!

---

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią,
Velykos kaip paukštė giedodama skris,
Ir visa, ir visa kas rudenį mirė,
Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims…

---

Auštantis Velykų rytas teatneša
Jums pilnas rieškučias džiaugsmo,
Didelį krepšį margučių ir gausybę
Skaisčių pavasario spalvų!

--

Jums noriu palinkėti iš visos širdies,
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
Kad šviesią mintį dar geresnę keistų.

Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai,
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas – dangaus pasiuntinys,
Juos saugotų, globotų, neapleistų.

---

Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką.
Ankstyvą rytmetį per jį prisikėlimo saulė teka.
Su Šv. Velykom!

---

Suskambo Velykų varpai sidabriniai,
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą išganymo šventę.

---

Lai Velykinė bobutė dovanoja Tau margutį.
Žalsvą – simbolį stiprybės,
Melsvą – santaikos, ramybės,
O raudoną nuo širdies –
Meilės simbolį, vilties!

Susiję straipsniai

Velykų prietarai ir burtai

Velykų dieną buvo spėjamas vasaros oras, derliaus gausa, laukiama santuoką pranašaujančių ženklų, prašoma šeimos pagausėjimo.

Įdaryti kiaušiniai Velykoms - net 20 įdarų variantų

Įdaryti kiaušiniai - greitai paruošiamas užkandis, kuris puikiai tinka tiek Velykų, tiek ir bet kurios kitos šventės stalui.

Velykų eilėraštukai vaikams

Velykoms artėjant kviečiame išsirinkti patinkantį eilėraštuką ir su vaikučiu jį pasimokyti, vėliau bus galima padeklamuoti artimiesiems.