Terminų žodynėlis

Anamnezė

Anamnezė - ligos duomenų, kuriuos gydytojas sužino iš ligonio arba jo artimųjų ir panaudoja teisingam diagnozės nustatymui, visuma.

Terminas "Anamnezė" yra pavartotas šiuose puslapiuose bei straipsniuose.