Terminų žodynėlis

blastocista

Penktos–šeštos dienos embrionas su atitinkamai išsidėsčiusiomis ląstelėmis.

Terminas "blastocista" yra pavartotas šiuose puslapiuose bei straipsniuose.