Terminų žodynėlis

Sinapsė

Sinapsė (gr. σύν, syn 'kartu' + gr. ἅπτειν, haptein 'sugriebti, čiupti, paliesti') – tai jungtis tarp dviejų neuronų, pritaikyta signalams perduoti. Dažniausios sinapsės tarp vieno neurono aksono ir kito neurono dendrito, bet būna kitokių sinapsių.

Šaltinis: Wikipedia

Terminas "Sinapsė" yra pavartotas šiuose puslapiuose bei straipsniuose.