Vaiko mokymas namuose (šeimoje): kas tai – lepinimas ar baudimas?

Mama moko dukterį namuose Halfpoint | Shutterstock.com

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., Vyriausybei priėmus nutarimą „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, visi vaikai gali būti mokomi namuose ir nelankyti bendrojo lavinimo įstaigų.

Tai galioja priešmokyklinukams, pradinukams, vaikams, ugdomiems pagal pagrindinio ir vidutinio ugdymo programas.

Tiesa, tokiu atveju tėvai prisiima visišką atsakomybę už vaiko mokymą ir pasiektus rezultatus.

Tiesa, vienam vaikui mokymas šeimoje bus esminių problemų sprendimo būdas ir sukels vien teigiamas emocijas, kitam – atskirtis nuo bendraamžių ir įkalinimas namuose, tad kiekvieną situaciją reikia vertinti individualiai. Tai negali būti savanaudiškas tėvų sprendimas, paremtas tik jų interesais ar patogumu.

Mokymo namuose sąvokos

Neretai vis dar painiojamos namų mokymo, ugdymo šeimoje ir nuotolinio mokymo sąvokos.

 • Namų mokymas – ugdymo principas, kai dėl tam tikrų priežasčių (pavyzdžiui, sveikatos problemų, tam tikrų sutrikimų) mokytojas mokyti vaiko ateina į namus.
 • Ugdymas šeimoje (šio straipsnio objektas) – kai vaikas ugdomas namuose, padedant artimiesiems, ir nelanko mokyklos.
 • Nuotolinis mokymas – kai vaikai (paprastai visa klasė) ugdomi nuotoliniu būdu (kaip kad karantino metu).

Tačiau daugelis ugdymą šeimoje vis tik vadina mokymu namuose.

Ką reiki daryti norint vaiką mokyti patiems namuose?

Tėvams, kurie nori, kad jų vaikai būtų ugdomi namuose, reikia kreiptis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. Ji išduos informacinio pobūdžio pažymą, jog per pastaruosius 2 m. iki kreipimosi į tarnybą šeimoje nebuvo nustatyta vaikų teisių pažeidimų, įskaitant tėvų pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą dėl alkoholio, kitų psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto ir kitų veiksmų, galinčių daryti įtaką vaiko teisei į mokslą.

Tad tėvams (globėjams) tiesiog reikia kreiptis į VSAT teritorinį skyrių, pateikiant prašymą dėl reikiamos informacijos. Prašymą galima pateikti ne tik atvykus į skyrių, bet ir paštu bei el. paštu.

Paprastai informacija apie (ne)nustatytus vaiko tiesių pažeidimus parengiama per 5 darbo dienas. Ją reikia pateikti ugdymo įstaigai, su kuria bus sudaroma sutartis.

Daugiau informacijos rasite šiame puslapyje.

Kokie reikalavimai keliami norint vaiką mokyti namuose?

 • Kaip jau minėta, pagrindinis reikalavimas – gauti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išduotą pažymą apie saugią vaikui aplinką.
 • Jei vaikas jau yra lankęs mokyklą, reikia gauti jos pažymą apie praėjusių mokslo metų pažangumą.
 • Tėvai turi užpildyti specialią anketą (joje klausiama, kodėl pasirenkamas ugdymas šeimoje, kaip planuojama mokyti ir t. t.).
 • Reikia pasirinkti mokyklą, su kuria bus pasirašoma sutartis. Mokyklą paskiria savivaldybė arba ją galima išsirinkti patiems iš pateikto sąrašo (savivaldybėse yra bent po kelias mokyklas, su kuriomis galima sudaryti sutartis dėl ugdymo šeimoje).
 • Taip pat nustatytas reikalavimas, kad namuose vaikui būtų įrengta ne mažesnė nei 4 kv. m dydžio erdvė mokymuisi.
 • Tėvams nuolatos reikia stebėti vaiką ir pildyti ataskaitas apie jo raidą bei mokymosi rezultatus.

Kokia tvarka vyksta vaikų ugdymas namuose?

Tėvai gali ugdyti vaikus namuose patys, tačiau retkarčiais į namus atvyksta mokytojai.

Mokykla, su kuria šeima yra sudariusi sutartį, namuose mokomus mokinius aprūpins vadovėliais, visa kita reikiama medžiaga, konsultuos, suteiks vaikui galimybę dalyvauti neformaliojo ugdymo programose, renginiuose, socialinėms ir emocinėms kompetencijoms ugdyti skirtoje prevencinėje programoje ir kt.

Tėvai, savarankiškai šeimoje ugdantys vaikus, konsultuojasi su mokytojais. Tėvų užduotis – pasidomėti programa, sudaryti vaiko mokymo planą, atrinkti užduotis, testus ir kt.

Kaip vertinami namuose ugdomo vaiko pasiekimai?

Mokyklose mokomų vyresnių klasių mokinių pasiekimai vertinami pažymiais, o kaip įvertinti namuose ugdomų vaikų rezultatus? Mokyklų, su kuriomis tėvai yra sudarę sutartis, mokytojai dukart per metus įvertins mokinio mokymosi pasiekimus (vaikui atlikus mokyklos pateikiamas užduotis), nustatys, ar jis padarė pažangą, ar užtikrinama pakankama mokinio socializacija.

Jeigu atliekant testus kurio nors mokomojo dalyko pažymys yra nepatenkinamas, vaikui rekomenduojama grįžti į mokyklą ir mokytis su visa klase.

Dėl kokių priežasčių pasirenkamas mokymas namuose? Dažniausiai minimi privalumai

 • Vaikas gali mokytis savoje, gerai pažįstamoje aplinkoje, tad patiria mažiau streso, jam lengviau susikaupti.
 • Užtikinamas visavertis vaiko poilsis (pavyzdžiui, nereikia anksti keltis į mokyklą).
 • Galima mokytis vaikui patogiu tempu (pavyzdžiui, daryti ilgesnes pertraukas nei mokykloje).
 • Galima keisti pamokų trukmę (pavyzdžiui, gal vaikui geriau sekasi lietuvių kalba, bet jis patiria sunkumų skaičiuodamas, todėl matematikai reikia skirti daugiau dėmesio ir laiko).
 • Didesnis šeimos mobilumas (pavyzdžiui, jei tėvams tenka daug keliauti, vaikai gali mokytis iš bet kurio pasaulio kampelio).
 • Išvengiama patyčių ir kitų mokymosi mokykloje „atributų“.
 • Užtikrinama mityba, atitinkanti vaiko poreikius (pavyzdžiui, vaikas namuose gali būti maitinamas sveikiau, veganiškai, atsižvelgiant į jo turimas alergijas ir pan.).

Plačiau skaitykite:

Dažniausiai minimi vaikų mokymo namuose trūkumai

 • Tėvai pervertina savo įgūdžius ir žinias: mokant vaikus, ypač vyresnius, reikia tikrai daug įvairių disciplinų žinių.
 • Mokymas namuose kenkia vaiko socializacijai: vaikams būtina bendrauti su bendraamžiais, pasijusti bendruomenės dalimi. Mokykloje jie įgyja ne tik žinių, bet ir įvairių įgūdžių.
 • Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai ir kita mokomoji medžiaga pritaikyta darbui klasėje, bet ne individuliam mokymui (-si).
 • Bent vienas iš tėvų turi būti namuose ir nedirbti arba turėti galimybę dirbti nuotoliniu būdu, o tokią galimybę turi mažai tėvų.

Kaip veiksmingai mokyti (-s) namuose?

Mokantis namuose labai svarbi disciplina ir planas. Vaikas drauge su tėvais turi numatyti, kokias užduotis jam kasdien reikės atlikti. Tam galima naudoti specialias programas ir programėles, specializuotas mokymosi platformas (pavyzdžiui, Google „Classroom“) ir kt. Būtina susidėlioti dienotvarkę, kad nenutiktų taip, jog vaikas visą dieną žaidžia, sportuoja, pramogauja, o vakare pavargęs puola mokytis.

Kiekviena šeima turi atrasti jai patogiausią ir priimtiniausią mokymosi metodiką.