Išmokos vaikui (vaiko pinigai) 2018 metais (1576)

Vaiko pinigai: vaikui skiriama 15-30 EUR per mėnesį.

Apie 2019 metų VAIKO PINIGUS skaitykite čia:

Šiame straipsnyje aptariamos tik savivaldybių administracijų vaikams skiriamos ir mokamos išmokos.

Apibendrintą informaciją apie visas išmokas nėštumo metu ir auginantiems vaikus rasite čia:
Išmokos nėštumo metu ir gimus vaikui 2017-2018 metais.

Reklama:

Savivaldybės moka tokias išmokas vaikams (populiariai vadinamas "vaiko pinigais"):

 • Išmoka vaikui (mokama kas mėnesį).
 • Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui.
 • Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.
 • Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.

Išmoka vaikui ATNAUJINTA!

2017-12-05 LR Seimas patvirtino išmokų vaikams įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos nuo 2018 m. išmokos vaikams bus mokamos už visus vaikus nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba 21 metų, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą).

Nuo 2018 m. išmoką vaikui sudarys dvi dalys:

 • Išmoka vaikui (visiems vaikams). Tai nuo 2018 m. naujai įvedama išmokos dalis.
 • Papildoma išmoka vaikui (išmoka tam tikras sąlygas atitinkančioms šeimos). Ši išmoka mokama ir 2017 m. ir yra vadinama tiesiog „išmoka vaikui“.

Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2018 m. naikinamas PNPD (papildomas neapmokestinamų pajamų dydis) už vaikus, tad tų tėvų, kurių pajamos buvo didesnės ir kurie turėjo galimybę pasinaudoti šia mokesčių lengvata, pajamos atitinkamai sumažės.

Reklama:

Kadangi šią išmoką vaikams mokės savivaldybių administracijos, kaip ir kitų savivaldybių mokamų išmokų atveju, norėdami gauti šią išmoką turėsite pateikti savivaldybei prašymą išmokoms gauti.

Išmokos vaikui dydis (nuo 2018 m.)

Ši dalis mokama visiems vaikams. Ši išmokos dalis yra lygi 0.79 bazinės socialinės išmokos, galiojančios tą mėnesį.

Nuo 2017 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 38 Eur, tad išmoka bus 38 Eur x 0.79 = 30.02 Eur.

Papildomos išmokos dydis (nuo 2018 m.)

Papildoma išmoka išmokama tik daugiavaikėms ir mažai uždirbančioms šeimoms. Išmokos apskaičiuojamos pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojantį bazinės socialinės išmokos dydį.

 • Iki vaikui sukaks 2 metukai skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį (šiuo metu tai būtų 38 Eur x 0.75 = 28.50 Eur)
 • kai vaikas yra nuo 2 iki 18 metų amžiaus, mokama 0,40 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį (šiuo metu tai būtų 38 Eur x 0.4 = 15.20 Eur).

Jei auginate 3 ir daugiau vaikų, teisę į papildomą išmoką turite nepriklausomai nuo šeimos pajamų.

Jei auginate 1-2 vaikus, teisę į šią išmoką turite tuo atveju, jei pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Nuo 2018.01.01 valstybės remiamų pajamų dydis bus 122 Eur, tad į šią paramą galėtų pretenduoti šeimos, kurių vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui yra ne didesnės nei 183 Eur.

Išmokos vaikams dydis 2017 m. 

Išmokos apskaičiuojamos pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojančius išmokos dydį ir bazinės socialinės išmokos dydžius.

 • Iki vaikui sukaks 2 metukai skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį (šiuo metu tai būtų 38 Eur x 0.75 = 28.50 Eur)
 • kai vaikas yra nuo 2 iki 18 metų amžiaus, mokama 0,40 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį (šiuo metu tai būtų 38 Eur x 0.4 = 15.20 Eur).

Jei auginate 3 ir daugiau vaikų, teisę į šią išmoką turite nepriklausomai nuo šeimos pajamų.

Reklama:

Jei auginate 1-2 vaikus, teisę į šią išmoką turite tuo atveju, jei pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Valstybės remiamos pajamos 2017 m.  yra 102 Eur, tad į šią paramą galėtų pretenduoti šeimos, kurių vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui yra ne didesnės nei 153 Eur.

Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

Ši išmoka skiriama vienu metu gimus dviems ar daugiau vaikų ir yra mokama nuo vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai.

Išmokos dydis

Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu.

2017 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 38 Eur, tad išmoka gimus dvynukams būtų 152 Eur per mėnesį.

Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

Išmoka skiriama kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ir/ar motinos tarnybos laikotarpiu, jei vaikas nuolat arba darbo dienomis nėra išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui skiriama nuo vaiko tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos.

Vaikui, gimusiam po jo tėvo pašaukimo į privalomąją karo tarnybą dienos, ši išmoka skiriama nuo vaiko gimimo dienos.

Išmokos dydis

Išmokos dydis ‐1.5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

Nuo 2015 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 38 Eur, tad išmoka kario vaikui būtų 57 Eur per mėnesį.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ATNAUJINTA!

Ši išmoka skiriama, jeigu nė vienas iš tėvų negauna ir/ar neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos už tą vaiką, o bent vienas iš tėvų yra moksleivis, studentas ar neseniai baigęs mokslus ar studijas. Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieneri metai. Išmoka skiriama:

 • mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir/ar kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą), jeigu jis mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja ar studijavo aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą;
 • iki išmoką gaunančiam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja ar studijavo doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį).

Išmokos dydis (nuo 2018 m.)

Ši išmoka bus 6 bazinių socialinių išmokų dydžio ir bus mokama vaiko priežiūros laikotarpiu kas mėnesį, nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieneri metai. Gimus dviem ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas. Nuo 2017 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 38 Eur, tad išmoka būtų 228 Eur.

Išmokos dydis 2017 m.

Ši išmoka yra 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir yra mokama vaiko priežiūros laikotarpiu kas mėnesį, nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks vieneri metai. Gimus dviem ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas. 2017 m. bazinės socialinės išmokos dydis yra 38 Eur, tad išmoka būtų 152 Eur.

Savivaldybės skiriamų išmokų skyrimas ir mokėjimas

Kad gautumėte Savivaldybės administracijos mokamas išmokas, Jums reikia kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje esate deklaravę gyvenamąją vietą, socialinių išmokų skyrių.

Jei jūsų savivaldybė yra pradėjusi vykdyti elektroninių prašymų apdorojimą, daugumą šių prašymų galite pateikti ir elektroniniu būdu per www.spis.lt sistemą (patogiausias ir greičiausias būdas).

Apie prašymų teikimą per SPIS skaitykite čia: Kaip pateikti prašymą per SPIS

Savivaldybių sąrašą ir nuorodas į savivaldybių svetaines rasite www.lsa.lt. Prašymų pateikimo tvarka paprastai skelbiama poskyriuose Paslaugos arba Gyventojams.

Kreipiantis dėl išmokos su prašymų privaloma pateikti visus būtinus dokumentus – kitaip išmoka jums nebus skirta.

SVARBU: Jeigu išmoka vaikui paskirta iki 2018.01.01 ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, įsigaliojus įstatymo pakeitimui, išmoka bus perskaičiuota automatiškai ir prašymo teikti nereikės.

Kada kreiptis dėl socialinių išmokų?

Dėl visų išmokų turite kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į išmoką atsiradimo dienos. Pavyzdžiui, dėl išmokos besimokančio vaiko priežiūrai turite kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo.

Prašymus dėl vaiko pinigų už 2018 m. galėsite pradėti teikti nuo 2018.01.01, tačiau jei kreipsitės vėliau - nieko baisaus, nes išmokos išmokamos ir už praėjusius periodus, tačiau ne daugiau kaip už 12 ankstesnių mėnesių skaičiuojant nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.

Pavyzdžiui, jei jūsų šeimos pajamos buvo mažesnės nei valstybės remiamos nuo 2015 metų liepos mėnesio, tačiau dokumentus pateiksite tik 2018.01.01 dieną, išmokas galėsite gauti tik už 2017 metus. 

Atitinkamai, prašymus dėl vaiko pinigų už 2018 metus galite pateikti iki pat 2018 m. pabaigos.

Per kiek laiko išmokamos išmokos?

Priimti sprendimą ir apie tai pranešti raštu savivaldybės administracija privalo per mėnesį nuo visų dokumentų gavimo dienos.

Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, turi būti nurodytos išmokos neskyrimo priežastys.

Kam išmokama išmoka?

Bet kuri išmoka išmokama vienam iš tėvų, įtėvių arba globėjų. Kilus ginčui tarp tėvų dėl to, kas gaus išmoką, savivaldybės administracija priimdama sprendimą turi atsižvelgti į vaiko (vaikų) interesus.

Išmokos gavimo būdą pasirenka išmokos gavėjas, išskyrus tuos, kurie yra patyrę socialinę riziką.

Socialinės rizikos šeimoms išmoka vaikui gali būti skiriama maisto produktais, talonais, apmokant išlaikymą ugdymo įstaigose ir pan.

Kaip apskaičiuojamos vaikams mokamos išmokos?

"Vaiko pinigai" apskaičiuojamos pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius.

Jeigu vaikas gimė iki įstatymo apie išmokas atsiradimo, teisę į išmokas toks vaikas turi nuo įstatymo įsigaliojimo datos.

Išmokos (pavyzdžiui, išmoka vaikui turintiems mažas pajamas), kurios buvo paskirtos iki įstatymo įsigaliojimo turėtų būti mokamos pagal seną tvarką, o išmokos, paskirtos (pratęstos) 2017 metais – jau pagal naują.

Jei dėl išmokos už 2017 metų mėnesius bus kreipiamasi 2018 metais, išmokos už 2017 m. bus mokamos pagal 2017 metais galiojusią tvarką.

Svarbu

Savivaldybei turite pateikti visą teisingą informaciją ir dokumentus, įrodančią jūsų teisę gauti šias išmokas.

Jei mėnesinių išmokų mokėjimo periodu atsirado aplinkybės, turinčios įtakos išmokos dydžiui ar mokėjimui, apie jas Savivaldybei turite pranešti per mėnesį nuo jų atsiradimo dienos.

Jei dėl šių aplinkybių jums turėjo būti mokama mažesnė išmoka, tačiau apie jas nepranešėte, vėliau permokas privalėsite grąžinti.

Taip pat skaitykite:

Reklama

Naujausi komentarai

 1. Marta1991 prieš 1 sav.

  Laba diena, ar kas gal gavo jau is vln ismoka uz vaikus?🙂

 2. andrejeva33 prieš 1 sav.

  Marta1991 parašė:
  Laba diena, ar kas gal gavo jau is vln ismoka uz vaikus?🙂

  Taigi perveda kas mėnesį, šiandien jei negausit bus rytoj

 3. Jolanta-K@J mama
  [email protected] mama prieš 1 sav.

  andrejeva33 parašė:
  Aš esu dviejų vaikų priežiūros atostogose ir už vaikus gaunu pinigus. Vyras pradėjo dirbti Norvegijoje, ar kažką ta šalis irgi skiria ar ne?

  Gali skirti vaiko pinigus, bet ilgas procesas, nes uzklausima duos i Lietuva, kiek cia gaunat vaiko pinigu, tada ten mokes skirtuma.

 4. Čiukas prieš 5 d.

  Sveiki, situacija tokia :vaiko tėvui 19 metų,mokosi proftechninėje pagal bendrą ugdymo programą ir dar dirba, ar jam kaip turinčiam vaiką, dirbančiam priklausytų vaiko pinigai pačiam kaip besimokančiam iki 21 metų?

 5. User has not uploaded an avatar
  gintare1982 prieš 5 d.

  Nepriklausytu nes dirba.