Nėštumo ir gimdymo atostogos (dekretinės) 2017 metais (1299)

Nėštumo ir gimdymo atostogos, dekretinės atostogos, 2017 metai

Nėštumo ir gimdymo atostogos (liaudyje dar vadinamos dekretinėmis) yra 126 kalendorinių dienų atostogos, į kurias galite išeiti, kuomet nėštumui sueina pilnos 30 savaičių – tai yra 70 dienų iki numatomos gimdymo datos ir 56 dienos po jos.

Į nėštumo ir gimdymo atostogas galima išeiti ir vėliau (tarkime, 32 ar 35 nėštumo savaitę), tačiau jei to nepadarysite iki gimdymo, po gimdymo Jums bus suteiktos tik 56 dienos. Šių atostogų negalite imti dalimis (su pertraukomis).

Už nėštumo ir gimdymo atostogas gali būti mokama motinystės išmoka (iki 2017 metų ji buvo vadinama motinystės pašalpa) arba vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Ar jums bus mokama motinystės išmoka?

Tam, kad jums SODRA skirtų motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, gydytojas turi išduoti nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą.

Nors šis pažymėjimas išduodamas visoms nėščiosioms, teisę gauti motinystės išmoką turėsite tuo atveju, jei atitinkate žemiau išvardintas sąlygas:

 • Esate apdrausta motinystės socialiniu draudimu ARBA auginate vaiką iki trejų metų ARBA buvote atleista iš darbo, bet turite būtinąjį darbo stažą.
 • Įstatymų nustatyta tvarka esate išleista nėštumo ir gimdymo atostogų ARBA esate drausta motinystės draudimu kaip ūkininkė, šeimynos dalyvė ar užsiimanti individualia veikla (išskyrus individualią veiklą pagal verslo liudijimus) ARBA auginate vaiką iki trijų metų ARBA buvote atleista iš darbo, bet turite būtinąjį darbo stažą.
 • Per 24 mėnesius iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos sukaupėte ne trumpesnį kaip 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą.

Ką daryti, jei neturite teisės gauti motinystės išmokos?

Nėščiai moteriai, neturinčiai teisės gauti motinystės išmokos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos (tai yra, kai nėštumui sueina 30 nėštumo savaičių), skiriama dviejų bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Dėl šios išmokos reikia kreiptis į savo savivaldybės administraciją per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo išdavimo dienos.

Jei jūsų savivaldybė yra pradėjusi vykdyti elektroninių prašymų apdorojimą, prašymą dėl šios išmokos galite pateikti ir elektroniniu būdu per www.spis.lt sistemą (patogiausias ir greičiausias būdas).

Savivaldybių sąrašą ir nuorodas į savivaldybių svetaines rasite www.lsa.lt. Prašymų pateikimo tvarka paprastai nurodoma dalyse Paslaugos arba Gyventojams.

Pavyzdys

Šiuo metu bazinė socialinė išmoka yra 38 Eur, tad vienkartinės išmokos dydis yra 76 Eur.

Už kokį periodą mokama motinystės išmoka?

Jei jūs turite teisę gauti motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų metu, ji bus išmokama:

 • už 126 kalendorinių dienų periodą, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau ir į dekretą būsite išėjusi iki gimdymo.
 • už 56 kalendorinių dienų periodą po gimdymo, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau, bet į dekretą iki gimdymo nebūsite išėjusi.
 • už 28 kalendorines dienas po gimdymo, jei pagimdysite 22-30 nėštumo savaitę. Jei kūdikis gyvens 28 paras ir ilgiau, bus skiriama papildoma išmoka už 98 kalendorines dienas.

Visais šiais atvejais dar už 14 kalendorinių dienų bus mokama papildomai, jei gimdymas buvo komplikuotas arba gimus daugiau nei vienam vaikui.

Pavyzdys

Numatoma gimdymo data yra 2017.09.03, tuomet į nėštumo ir gimdymo atostogas anksčiausiai galite išeiti nuo 2017.06.25. Nepriklausomai nuo to, kurią būtent dieną Jūs pagimdysite, atostogos baigsis 2017.10.29. Jei gimdymas bus komplikuotas, atostogos ir išmokos mokėjimas bus pratęstas iki 2017.11.12.

Ar bus mokama motinystės išmoka, jei gaunu vaiko priežiūros išmoką?

Jei esate vaiko priežiūros atostogose bei gaunate vaiko priežiūros išmoką, o Jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos laukiantis kito vaiko, Jums bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.

Ką daryti norint gauti motinystės išmoką?

Motinystės išmoka už nėštumo ir gimdymo atostogas nėra išmokama automatiškai. Kad ji būtų išmokėta, privalote susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą Sodrai:

 1. Su Jus prižiūrinčiu gydytoju aptarkite, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite atostogų pradžios datą.
 2. Gydytojas Jums suformuos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 pilnų nėštumo savaičių.
 3. Kai elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas bus išduotas, pranešimą apie jį darbdavys turėtų gauti automatiškai, tačiau dėl visa ko informuokite jį ir pati, ypač jei nuspręsite šių atostogų neimti ar išeiti į jas vėliau. Bet kokiu atveju, turėsite parašyti prašymą išleisti nėštumo ir gimdymo atostogų.
 4. Darbdavys parengs reikiamus dokumentus dėl Jūsų atostogų ir pateiks SODRAI pranešimą dėl išmokos skyrimo NP-SD.
 5. Jei norite gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogas, SODROS teritoriniam skyriui turite pateikti prašymą dėl motinystės išmokos skyrimo ir prašymą dėl NPD (neapmokestinamo pajamų dydžio) taikymo.

Taip pat skaitykite:

Kada reikia pateikti prašymą motinystės išmokai gauti?

Prašymą skirti motinystės išmoką privalote pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Nuo ko priklauso motinystės išmokos dydis?

Motinystės išmokos dydis priklauso nuo asmens kompensuojamojo uždarbio dydžio ir šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau VMDU), galiojusio užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti motinystės išmoką atsiradimo dienos.

Motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 20% VMDU (šiuo metu, priklausomai nuo ketvirčio, pagal kurį skaičiuojama išmoka, tai būtų apie 150-155 Eur).

Išmokų lubos motinystės išmokoms nuo 2017 m. nebetaikomos.

Kaip apskaičiuojama motinystės išmoka?

Gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas (algą, atostoginius, iš Sodros gautas išmokas, individualios veikos pajamas, autorinių atlyginimų ir. t.t), gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Jeigu į tą 12 mėnesių periodą patenka nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogos, mama gali pateikti prašymą naują motinystės išmoką apskaičiuoti iš kompensuojamojo uždarbio, pagal kurį buvo apskaičiuota motinystės išmoka už prieš tai gimusį vaiką.

Pavyzdys

Jei teisę į išmoką įgijote 2017 m. rugsėjo mėnesį, kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, gautas nuo 2016-08-01 iki 2017-07-31.

Dažniausias yra atvejis, kai būsima mama gauna vienos rūšies pajamas – fiksuotą mėnesinį darbo užmokestį. Jo dydis ir lemia motinystės išmokos dydį – žinoma, jei atlyginimas nebuvo mokamas „vokelyje“ ir nuo jo buvo sumokėti mokesčiai.

Paprastai kalbant, SODRA apskaičiuoja, kiek gavote pajamų per tuos 12 mėnesių, kiek juose buvo darbo dienų ir padalinusi vieną iš kito gauna vidutinį darbo dienos atlygį prieš sumokant mokesčius („ant popieriaus“).

Pavyzdys

Vertinamu periodu viso buvo 252 darbo dienos, o Jūs prieš mokesčius („ant popieriaus“) uždirbote po 550 Eur per mėnesį, viso per 12 mėn. 6600 Eur. Tokiu atveju Jūsų dienos kompensuojamais užmokesčio vidurkis yra 6600 Eur : 252 = 26,19 Eur.

Tuomet įvertinama, už kokį periodą bus mokama motinystės išmoka ir kiek darbo dienų įeina į jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodą. Darbo dienų skaičius dauginamas iš dienos kompensuojamojo užmokesčio vidurkio.

Pavyzdys

Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodas yra 126 kalendorinės dienos, iš kurių 88 yra darbo dienos. Tokiu atveju Jūsų motinystės išmoka už VISĄ nėštumo ir gimdymo atostogų periodą bus 26,19 Eur *88=2304,76 EUR.

Kadangi tai yra suma „ant popieriaus“, „į rankas“ gausite mažesnę sumą, nes nuo jos, įvertinus neapmokestinamą pajamų dydį (NPD ir PNPD), dar bus atskaičiuoti mokesčiai (PSD – 6% ir GPM – 15%). Tikslius skaičiavimus kiekvienu atveju Jums pateiks SODRA.

Svarbu

Jei neužpildėte prašymo taikyti NPD, bus apmokestinta visa gaunamos išmokos suma ir mokesčių permoką galėsite susigrąžinti tik po metinės pajamų deklaracijos pateikimo.

Jei nėštumo ir gimdymo atostogų metu turėsite darbinių ir jų esmę atitinkančių pajamų ar išmokų, motinystės išmoka bus atitinkamai sumažinta. Išmoka mažinama nepriklausomai nuo to, mokamos nuo šių pajamų SODROS įmokos ar ne, bei nepriklausomai nuo to, gautos jos Lietuvoje ar užsienyje.

Jei dėl kokių nors priežasčių paaiškėtų, kad jums buvo išmokėta didesnė nei priklauso išmoka (pavyzdžiui, dėl nėštumo ir gimdymo metu gautų pajamų), permoką privalėsite grąžinti. Permokos negrąžinus, ji išieškoma įstatymų numatyta tvarka.

Kaip ir kada išmokama motinystės išmoka?

Visa motinystės išmokos suma už nėštumo ir gimdymo atostogas išmokama iš karto, išskyrus atvejus, kai dekretinės atostogos pereina iš vienų kalendorinių metų į kitus, o išmokos gavėja prašyme dėl NPD taikymo nurodė, kad norėtų išmoką gauti dalimis.

Išmoką SODRA išmoka per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo. Taigi, kuo anksčiau pateiksite prašymą, tuo anksčiau gausite išmokėjimą.

Išmoka pervedama į prašyme nurodytą gavėjo asmeninę banko sąskaitą. Jei banko sąskaitos neturite, išmoką galite atsiimti AB „Lietuvos pašto” skyriuje (jį turite nurodyti prašyme).

Svarbu

Jei susitvarkysite dokumentus ir išmoką gausite vos prasidėjus dekretinėms atostogoms, turėkite omenyje, kad tai išmoka už kiek daugiau nei keturis mėnesius, o kitą išmoką (už vaiko priežiūros atostogas) gausite tik po apytiksliai penkių mėnesių.

Taip pat skaitykite:

Naujausi komentarai

 1. Jolanta-K@J mama
  Jolanta-K@J mama prieš 2 d.

  mama03 parašė:
  O jeigu ieiciau, kai mergaitei bus 2 su virsum? nes domejausi sodroj, man atsake jog tais metais, kai tetis gaus ismokas, man nesikaups stazas, tai reiskia, jei ise…

  Gausit, kaip ir rasau, svarbiausia prasymuose zymeti, kad skaiciuotu pagal palankesni vidurki, yra prasyme toks punktas, nebent jus nesat darbe VPA.

 2. User has not uploaded an avatar
  mama03 prieš 2 d.

  Jolanta-K@J mama parašė:
  Gausit, kaip ir rasau, svarbiausia prasymuose zymeti, kad skaiciuotu pagal palankesni vidurki, yra prasyme toks punktas, nebent jus nesat darbe VPA.

  Darbe esu VPA, esu isejusi 2metams, todel ir mastau, ar prasitesus tretiems ir isejus i dekreta, kai mazajai bus virs 2 metu, nesikeistu ismokos...aciu

 3. Jolanta-K@J mama
  Jolanta-K@J mama prieš 2 d.

  mama03 parašė:
  Darbe esu VPA, esu isejusi 2metams, todel ir mastau, ar prasitesus tretiems ir isejus i dekreta, kai mazajai bus virs 2 metu, nesikeistu ismokos...aciu

  Prasiteskit. Ismoka keisis vien tik del to, kad netaikys jau PNPD, tad ji bus kazkiek mazesne.

 4. M@m@mi prieš 8 val.

  Sveiki! Gal kas atsakys į mano klausimą 12-29baigiasi pirmo vaiko vpa. Į sekantį dekretą sausio 31d. Visas mėnesis iki dekreto. Dukrytė lanko darželį, bet labai serga, todėl daktarė nuo gruodžio 30d parašys pažymą į darželį, kad dėl imuniteto negali jo lankyti. Kaip man elgtis tą mėnesį? Pasiimti biuletenį? Ar kas nors jį mokėtų? Imti trečius metus vpa dėl vieno mėnesio? Būčiau dėkinga už atsakymus

 5. Jolanta-K@J mama
  Jolanta-K@J mama prieš 5 val.

  M@m@mi parašė:
  Sveiki! Gal kas atsakys į mano klausimą 12-29baigiasi pirmo vaiko vpa. Į sekantį dekretą sausio 31d. Visas mėnesis iki dekreto. Dukrytė lanko darželį, bet labai …

  Imkit 3-cius VPA metus.