Nėštumo ir gimdymo atostogos (dekretinės) 2018 metais

Nėštumo ir gimdymo atostogos, dekretinės atostogos, 2018 metai

Nėštumo ir gimdymo atostogos (NGA), liaudyje dar vadinamos dekretinėmis, yra 126 kalendorinių dienų atostogos, į kurias galite išeiti, kuomet nėštumui sueina pilnos 30 savaičių – tai yra 70 dienų iki numatomos gimdymo datos ir 56 dienos po jos.

Į nėštumo ir gimdymo atostogas galima išeiti ir vėliau (tarkime, 32 ar 35 nėštumo savaitę), tačiau jei to nepadarysite iki gimdymo, po gimdymo Jums bus suteiktos tik 56 dienos. Šių atostogų negalite imti dalimis (su pertraukomis).

Atostogų galite ir neimti, tačiau pagal naują Darbo kodeksą, jeigu darbuotoja nesinaudoja nėštumo ir gimdymo atostogomis, darbdavys privalo suteikti 14 dienų atostogų dalį iš karto po gimdymo, nepriklausomai nuo to, yra darbuotoja pateikusi NGA atostogų prašymą ar ne.

Už nėštumo ir gimdymo atostogas gali būti mokama šiame straipsnyje aptariama motinystės išmoka (iki 2017 metų ji buvo vadinama motinystės pašalpa) arba vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Ar jums bus mokama motinystės išmoka?

Tam, kad jums SODRA skirtų motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, gydytojas turi išduoti nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą.

Nors šis pažymėjimas išduodamas visoms nėščiosioms, teisę gauti motinystės išmoką turėsite tuo atveju, jei atitinkate žemiau išvardintas sąlygas:

 • Esate apdrausta motinystės socialiniu draudimu ARBA auginate vaiką iki trejų metų ARBA buvote atleista iš darbo, bet turite būtinąjį darbo stažą.
 • Įstatymų nustatyta tvarka esate išleista nėštumo ir gimdymo atostogų ARBA esate drausta motinystės draudimu kaip ūkininkė, šeimynos dalyvė ar užsiimanti individualia veikla (išskyrus individualią veiklą pagal verslo liudijimus) ARBA auginate vaiką iki trijų metų ARBA buvote atleista iš darbo, bet turite būtinąjį darbo stažą.
 • Per 24 mėnesius iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos sukaupėte ne trumpesnį kaip 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą.

Ką daryti, jei neturite teisės gauti motinystės išmokos?

Nėščiai moteriai, neturinčiai teisės gauti motinystės išmokos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos (tai yra, kai nėštumui sueina 30 nėštumo savaičių), skiriama vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Už kokį periodą mokama motinystės išmoka?

Jei jūs turite teisę gauti motinystės išmoką nėštumo ir gimdymo atostogų metu, ji bus išmokama:

 • už 126 kalendorinių dienų periodą, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau ir į dekretą būsite išėjusi iki gimdymo.
 • už 56 kalendorinių dienų periodą po gimdymo, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau, bet į dekretą iki gimdymo nebūsite išėjusi.
 • už 28 kalendorines dienas po gimdymo, jei pagimdysite 22-30 nėštumo savaitę. Jei kūdikis gyvens 28 paras ir ilgiau, bus skiriama papildoma išmoka už 98 kalendorines dienas.

Visais šiais atvejais dar už 14 kalendorinių dienų bus mokama papildomai, jei gimdymas buvo komplikuotas arba gimus daugiau nei vienam vaikui.

Tuo atveju, jei nėštumo ir gimdymo atostogų neišeisite savo noru pateikusi prašymą, pagal naują Darbo kodeksą, 14 dienų trukmės nėštumo ir gimdymo atostogas po gimdymo darbdavys privalės jums suteikti bet kokiu atveju.

Pavyzdys

Numatoma gimdymo data yra 2018.09.03, tuomet į nėštumo ir gimdymo atostogas anksčiausiai galite išeiti nuo 2018.06.25. Nepriklausomai nuo to, kurią būtent dieną Jūs pagimdysite, atostogos baigsis 2018.10.29. Jei gimdymas bus komplikuotas, atostogos ir išmokos mokėjimas bus pratęstas iki 2018.11.12.

Ar bus mokama motinystės išmoka, jei gaunu vaiko priežiūros išmoką?

Jei esate vaiko priežiūros atostogose bei gaunate vaiko priežiūros išmoką, o Jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos laukiantis kito vaiko, Jums bus mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.

Ką daryti norint gauti motinystės išmoką?

Motinystės išmoka už nėštumo ir gimdymo atostogas nėra išmokama automatiškai. Kad ji būtų išmokėta, privalote susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą Sodrai:

 1. Su Jus prižiūrinčiu gydytoju aptarkite, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite atostogų pradžios datą.
 2. Gydytojas Jums suformuos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 pilnų nėštumo savaičių.
 3. Kai elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas bus išduotas, pranešimą apie jį darbdavys turėtų gauti automatiškai, tačiau dėl visa ko informuokite jį ir pati, ypač jei nuspręsite šių atostogų neimti ar išeiti į jas vėliau. Bet kokiu atveju, turėsite parašyti prašymą išleisti nėštumo ir gimdymo atostogų.
 4. Darbdavys parengs reikiamus dokumentus dėl Jūsų atostogų ir pateiks SODRAI pranešimą dėl išmokos skyrimo NP-SD.
 5. Jei norite gauti motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogas, SODROS teritoriniam skyriui turite pateikti prašymą dėl motinystės išmokos skyrimo ir prašymą dėl NPD (neapmokestinamo pajamų dydžio) taikymo.

Taip pat skaitykite:

Kada reikia pateikti prašymą motinystės išmokai gauti?

Prašymą skirti motinystės išmoką privalote pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Motinystės išmokos dydis ATNAUJINTA!

Motinystės išmokos dydis priklauso nuo asmens kompensuojamojo uždarbio dydžio. Išmokų lubos motinystės išmokoms nuo 2017 m. nebetaikomos, makama 100% kompensuojamojo darbo užmokesčio.

Motinystės išmokų „grindys“ priklauso nuo to, kada išeisite nėštumo ir gimdymo atostogų:

 • Jei NGA išeisite 2017 metais, motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė nei 20% VMDU (šiuo metu, priklausomai nuo ketvirčio, pagal kurį skaičiuojama išmoka, tai būtų apie 150-160 Eur).
 • Jei NGA išeisite 2018 metais, minimali motinystės išmoka per mėnesį negali būti mažesnė už 6 bazines socialines išmokas (šiuo metu tai 228 Eur). 

Kaip apskaičiuojama motinystės išmoka?

Gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas (algą, atostoginius, iš Sodros gautas išmokas, individualios veikos pajamas, autorinių atlyginimų ir. t.t), gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Jeigu į tą 12 mėnesių periodą patenka nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogos, mama gali pateikti prašymą naują motinystės išmoką apskaičiuoti iš kompensuojamojo uždarbio, pagal kurį buvo apskaičiuota motinystės išmoka už prieš tai gimusį vaiką.

Pavyzdys

Jei teisę į išmoką įgijote 2018 m. rugsėjo mėnesį, kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, gautas nuo 2017-08-01 iki 2018-07-31.

Dažniausias yra atvejis, kai būsima mama gauna vienos rūšies pajamas – fiksuotą mėnesinį darbo užmokestį. Jo dydis ir lemia motinystės išmokos dydį – žinoma, jei atlyginimas nebuvo mokamas „vokelyje“ ir nuo jo buvo sumokėti SODROS mokesčiai.

Paprastai kalbant, SODRA apskaičiuoja, kiek gavote pajamų per tuos 12 mėnesių, kiek juose buvo darbo dienų ir padalinusi vieną iš kito gauna vidutinį darbo dienos atlygį prieš sumokant mokesčius („ant popieriaus“).

Pavyzdys

Vertinamu periodu viso buvo 252 darbo dienos, o Jūs prieš mokesčius („ant popieriaus“) uždirbote po 550 Eur per mėnesį, viso per 12 mėn. 6600 Eur. Tokiu atveju Jūsų dienos kompensuojamais užmokesčio vidurkis yra 6600 Eur : 252 = 26,19 Eur.

Tuomet įvertinama, už kokį periodą bus mokama motinystės išmoka ir kiek darbo dienų įeina į jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodą. Darbo dienų skaičius dauginamas iš dienos kompensuojamojo užmokesčio vidurkio.

Pavyzdys

Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodas yra 126 kalendorinės dienos, iš kurių 88 yra darbo dienos. Tokiu atveju Jūsų motinystės išmoka už VISĄ nėštumo ir gimdymo atostogų periodą bus 26,19 Eur *88=2304,76 EUR.

Kadangi tai yra suma „ant popieriaus“, „į rankas“ gausite mažesnę sumą, nes nuo jos, įvertinus neapmokestinamą pajamų dydį (NPD ir PNPD), dar bus atskaičiuoti mokesčiai (PSD – 6% ir GPM – 15%). Tikslius skaičiavimus kiekvienu atveju Jums pateiks SODRA.

Atkreipkite dėmesį, kad nuo 2018 m. PNPD (papildomas neapmokestinamų pajamų dydis) už vaikus nebus taikomas, jį pakeičia „vaiko pinigai”.

Svarbu

Jei neužpildėte prašymo taikyti NPD, bus apmokestinta visa gaunamos išmokos suma ir mokesčių permoką galėsite susigrąžinti tik po metinės pajamų deklaracijos pateikimo.

Jei nėštumo ir gimdymo atostogų metu turėsite darbinių ir jų esmę atitinkančių pajamų ar išmokų, motinystės išmoka bus atitinkamai sumažinta. Išmoka mažinama nepriklausomai nuo to, mokamos nuo šių pajamų SODROS įmokos ar ne, bei nepriklausomai nuo to, gautos jos Lietuvoje ar užsienyje.

Jei dėl kokių nors priežasčių paaiškėtų, kad jums buvo išmokėta didesnė nei priklauso išmoka (pavyzdžiui, dėl nėštumo ir gimdymo metu gautų pajamų), permoką privalėsite grąžinti. Permokos negrąžinus, ji išieškoma įstatymų numatyta tvarka.

Motinystės išmokos dydis dirbant savarankiškai NAUJA!

Nuo 2018 metų aiškiau apibrėžiamas ne pagal darbo sutartis dirbančių ir draudžiamas pajamas gaunančių asmenų teisės gauti išmokas:

 • Darbo stažo skaičiavimas. Jei gaunate pajamų tik iš sporto, atlikėjo veiklos, pagal autorines sutartis arba iš individualios veiklos, laikoma, kad draudžiamųjų pajamų turite visą mėnesį, jeigu motinystės socialinio draudimo įmokos sumokėtos nuo pajamų sumos, ne mažesnės negu minimalioji mėnesinė alga. Tuo atveju, kai motinystės socialinio draudimo įmokos sumokėtos nuo mažesnės negu minimalioji mėnesinė alga sumos, šių asmenų draudžiamųjų pajamų turėjimo laikotarpis laikomas proporcingai mažesniu.
 • Pajamos išmokų gavimo periodu. Ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, įgijusiems teisę gauti motinystės išmoką, motinystės išmoka mokama neatsižvelgiant į pajamas.

Kaip ir kada išmokama motinystės išmoka?

Visa motinystės išmokos suma už nėštumo ir gimdymo atostogas išmokama iš karto, išskyrus atvejus, kai dekretinės atostogos pereina iš vienų kalendorinių metų į kitus, o išmokos gavėja prašyme dėl NPD taikymo nurodė, kad norėtų išmoką gauti dalimis.

Išmoką SODRA išmoka per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo. Taigi, kuo anksčiau pateiksite prašymą, tuo anksčiau gausite išmokėjimą.

Išmoka pervedama į prašyme nurodytą gavėjo asmeninę banko sąskaitą. Jei banko sąskaitos neturite, išmoką galite atsiimti AB „Lietuvos pašto” skyriuje (jį turite nurodyti prašyme).

Svarbu

Jei susitvarkysite dokumentus ir išmoką gausite vos prasidėjus dekretinėms atostogoms, turėkite omenyje, kad tai išmoka už kiek daugiau nei keturis mėnesius, o kitą išmoką (už vaiko priežiūros atostogas) gausite tik po apytiksliai penkių mėnesių.

Taip pat skaitykite: