Tėvystės atostogos ir išmokos 2019 metais (50)

tėtis miega su kūdikiu lovoje - tėvystės atostogos VGstockstudio | Shutterstock.com

Tėvystės atostogos yra kūdikio tėvui suteikiamos tikslinės atostogos.

Tėvystės atostogas galima išnaudoti bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo iki vaikui sukanka trys mėnesiai. Komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – iki vaikui (vaikams) sukanka šeši mėnesiai.

Tėvystės atostogų trukmė yra 30 kalendorinių dienų ir jos yra nepertraukiamos – tai yra, jų negalima naudoti dalimis.

Kam mokama tėvystės išmoka?

Tėvystės atostogų metu kūdikio tėvas (įtėvis) turi teisę gauti tėvystės išmoką, jeigu jis:

 • Yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu (t.y. dirba ir moka mokesčius SODRAI).
 • Įstatymų nustatyta tvarka yra darbdavio išleistas tėvystės atostogų ARBA yra draustas motinystės draudimu kaip ūkininkas, šeimynos dalyvis ar užsiimantis individualia veikla (išskyrus individualią veiklą pagal verslo liudijimus) ARBA augina vaiką iki trijų metų ARBA buvo atleistas iš darbo, bet turite būtinąjį darbo stažą.
 • Per 24 mėnesius iki pirmosios tėvystės atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį kaip 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą. 

Dirbant pagal darbo sutartis, per mėnesį sukaupiamas vienas socialinio draudimo stažo mėnuo. Jei gaunate pajamų tik iš sporto, atlikėjo veiklos, pagal autorines sutartis arba iš individualios veiklos, laikoma, kad draudžiamųjų pajamų turite visą mėnesį, jeigu motinystės socialinio draudimo įmokos sumokėtos nuo pajamų sumos, ne mažesnės negu minimalioji mėnesinė alga. Tuo atveju, kai motinystės socialinio draudimo įmokos sumokėtos nuo mažesnės negu minimalioji mėnesinė alga sumos, šių asmenų draudžiamųjų pajamų turėjimo laikotarpis laikomas proporcingai mažesniu.

Tėvystės išmokos dydis

Tėvystės išmokos dydis priklauso nuo asmens kompensuojamojo uždarbio dydžio ir šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau VMDU).

Kompensuojamojo uždarbio dydis per darbo dieną apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas (algą, atostoginius, iš SODROS gautas išmokas, individualios veikos pajamas, autorinius atlyginimus ir. t.t), gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Pavyzdys

Jei teisę į išmoką įgijote 2019 m. sausio mėnesį, kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, gautas nuo 2017-12-01 iki 2018-11-31.

Tėvystės išmoka už tėvystės atostogų mėnesį yra 77,58% kompensuojamojo uždarbio, tačiau ne mažesnė suma, nei išmokų „grindys”, ir ne didesnė, nei išmokai nustatytos „lubos”:

 • Tėvystės išmokos „lubos“:  tėvystės išmoka negali būti didesnė nei 2 VMDU, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką atsiradimo dienos.
 • Tėvystės išmokos „grindys“: tėvystės išmoka negali būti mažesnė nei 6 bazinės socialinės išmokos. 

Tėvystės išmokos dydis

Išmokos „lubos“ šiuo atveju būtų skaičiuojamos pagal 2018 metų III-čio ketvirčio VMDU, todėl, dėl mokesčių reformos šis dydis turi būti dauginamas iš 1.289. Tais atvejais, kai išmokos dydis būtų skaičiuojamas pagal 2019 VMDU, daugiklio jau nebereikės taikyti, nes atlyginimai su mokesčiais („ant popieriaus“) bus skaičiuojamas pagal naują tvarką.

2018 m. III-čio ketvirčio VMDU dar nėra paskelbtas, tad kol kas skaičiuojame pagal II-o ketvirčio VMDU, lygų 918,80 Eur:

 • Apytikslė maksimali tėvystės išmoka „ant popieriaus“ yra 2 VMDU, t.y. 918,80 Eur x 1.289 x 2 = 2368.67 Eur 
 • Minimali tėvystės išmoka „ant popieriaus“  šiuo metu tai 38*6 = 228 Eur, tačiau iki 2018 metų pabaigos turi būti paskelbtas naujas bazinės socialinės išmokos dydis, taikomas 2019 metais).

Ši suma yra prieš atskaitant mokesčius („ant popieriaus“).

Skaičiuodama kompensuojamąjį uždarbio dydį, SODRA apskaičiuoja, kiek gavote pajamų per tuos 12 mėnesių, kiek juose buvo darbo dienų ir padalinusi vieną iš kito gauna vidutinį darbo dienos atlygį prieš sumokant mokesčius („ant popieriaus“).

Pavyzdys

Vertinamu periodu viso buvo 252 darbo dienos, jūs į rankas gaunate apie 1000 Eur, taigi prieš mokesčius („ant popieriaus“) uždirbate po 1695 Eur per mėnesį (jei į skaičiavimus patenka 2018 metų mėnesiai, tais mėnesiais „ant popieriaus“ priskaičiuotą atlyginimą reikia dauginti iš 1.289). Tokiu atveju, viso per 12 mėn. bus priskaičiuota 20'340 Eur „ant popieriaus“, o Jūsų dienos kompensuojamasis užmokesčio vidurkis yra 20'340 Eur : 252 = 80.71 Eur.

Tuomet įvertinama, už kokį periodą bus mokama tėvystės išmoka ir kiek darbo dienų įeina į tėvystės atostogų periodą. Darbo dienų skaičius dauginamas iš dienos kompensuojamojo užmokesčio vidurkio.

Pavyzdys

Tėvystės atostogų periodas yra 30 kalendorinių dienų, iš kurių 22 yra darbo dienos. Tokiu atveju Jūsų tėvystės išmoka bus 80.71 Eur x 22= 1775.62 Eur.

Kadangi tai yra suma „ant popieriaus“, „į rankas“ gausite mažesnę sumą, nes įvertinus NPD (neapmokestinamą pajamų dydį), pasirinktą pensijų kaupimo būdą, iš šios sumos dar bus išskaičiuoti mokesčiai.

Tikslius skaičiavimus kiekvienu atveju Jums pateiks SODRA.

Ką daryti norint gauti tėvystės išmoką?

Tam, kad būtų išmokėta tėvystės išmoka, privalote susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą SODRAI:

 1. Parašykite darbdaviui prašymą suteikti tikslines tėvystės atostogas (jei dirbate savarankiškai, toks prašymas nereikalingas).
 2. Darbdavys parengs reikiamus dokumentus dėl Jūsų atostogų ir pateiks SODRAI pranešimą (jei ne, SODRAI reikės pateikti atostogų įsakymo kopiją).
 3. SODROS teritoriniam skyriui pateikite prašymą dėl tėvystės išmokos skyrimo. Jis pateikiamas tokiu pat principu, kaip ir prašymas suteikti motinystės išmoką, tačiau reikia pasirinkti formą ne formą GPS2, o formą GPS3 (Prašymas skirti tėvystės pašalpą).

Taip pat skaitykite:

Svarbu

Tuo atveju, jeigu išmoka mokama už visą kalendorinį mėnesį arba apdraustojo mėnesinis darbo užmokestis yra mažesnis arba lygus 200 €, SODRAI, be kitų dokumentų, taip pat turite pateikti prašymo dėl neapmokestinamųjų pajamų dydžio taikymo pateikto darbdaviui patvirtintą kopiją.

Jei to nepadarysite, jums bus išskaičiuoti didesni nei priklauso mokesčiai ir „į rankas“ gausite mažesnę sumą.

Kada reikia pateikti prašymą tėvystės išmokai gauti?

Prašymą skirti tėvystės išmoką privalote pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tėvystės atostogų pabaigos.

Kaip ir kada išmokama tėvystės išmoka?

Sprendimas dėl tėvystės išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo SODROS teritoriniame skyriuje.

Pašalpa bus pervesta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po tėvystės atostogų pabaigos į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą.

Neturintys banko sąskaitos išmoką gali atsiimti prašyme nurodytame AB „Lietuvos paštas“ skyriuje.

Pajamos esant tėvystės atostogose

Jei tėvystės atostogų metu turėsite darbinių ir jų esmę atitinkančių pajamų ar išmokų, išmoka bus atitinkamai sumažinta. Išmoka mažinama nepriklausomai nuo to, mokamos nuo šių pajamų SODROS įmokos ar ne, bei nepriklausomai nuo to, gautos jos Lietuvoje ar užsienyje. Išimtis taikoma tik vienkartinėms premijoms ir kompensacijoms.

Ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, įgijusiems teisę gauti tėvystės išmoką, tėvystės išmoka mokama neatsižvelgiant į pajamas.

Jei dėl kokių nors priežasčių paaiškėtų, kad jums buvo išmokėta didesnė nei priklauso išmoka, permoką privalėsite grąžinti.

Taip pat skaitykite:

Naujausi komentarai

 1. User has not uploaded an avatar
  Victrix prieš 3 sav.

  Apie vaiko priežiūrą. Aš išeinu į dekretines tas 56 dienas po gimdymo. Klausimas, jei vyras eis priežiūros atostogų 2 metams, ar jos prasideda po šitų (tėvystės) atostogų, ar iškart po gimdymo ir į šitas (tėvystės) nekreipti dėmesio?

 2. Jolanta-K@J mama
  [email protected] mama prieš 3 sav.

  Victrix parašė:
  Apie vaiko priežiūrą. Aš išeinu į dekretines tas 56 dienas po gimdymo. Klausimas, jei vyras eis priežiūros atostogų 2 metams, ar jos prasideda po šitų (tėvystės) at…

  Nu tai jeigu jus nieko negausit uz dekreta is sodros, tai vyras nuo gimimo gali eiti i tevystes atostogas, o po ju i vaiko prieziuros atostogas, priklauso kaip jus nutaret pasirinkti ismokos gavima ar iki metu ar iki 2-ju. Jeigu iki metu, tai jau tas tevystes atostogas gali neimti, o nuo gimimo eiti i vaiko prieziura, jeigu iki 2-ju, tai ispradziu tevystes, o tada vaiko prieziura. Cia jeigu jus negausit is sodros uz dekreta.

 3. User has not uploaded an avatar
  Victrix prieš 3 sav.

  [email protected] mama parašė:
  Nu tai jeigu jus nieko negausit uz dekreta is sodros, tai vyras nuo gimimo gali eiti i tevystes atostogas, o po ju i vaiko prieziuros atostogas, priklauso kaip jus …

  Ačiū

 4. User has not uploaded an avatar
  Voveryte89 prieš 2 sav.

  O vyrams privaloma menesiui iseiti tevystes atostogu? Mano vyras neseniai pradejo aplamai dirbti ir nenori iseiti jokiu atostogu.

 5. Jolanta-K@J mama
  [email protected] mama prieš 2 sav.

  Voveryte89 parašė:
  O vyrams privaloma menesiui iseiti tevystes atostogu? Mano vyras neseniai pradejo aplamai dirbti ir nenori iseiti jokiu atostogu.

  Nera nieko privalomo, nori ima, nenori- neima.