Nėštumo ir gimdymo atostogos (dekretinės) - 2016 metais

Nėštumo ir gimdymo atostogų formalumų ir išmokų sutvarkymas.

Atnaujinta informacija čia: 

Nėštumo ir gimdymo atostogos (liaudyje dar vadinamos dekretinėmis) yra 126 kalendorinių dienų atostogos, į kurias galite išeiti, kuomet nėštumui sueina pilnos 30 savaičių – tai yra 70 dienų iki numatomos gimdymo datos ir 56 dienos po jos.

Į nėštumo ir gimdymo atostogas galima išeiti ir vėliau (tarkime, 32 ar 35 nėštumo savaitę), tačiau jei to nepadarysite iki gimdymo, po gimdymo Jums bus suteiktos tik 56 dienos. Šių atostogų negalite imti dalimis (su pertraukomis).

Jei jūs turite teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogu metu, ji bus išmokama:

 • už 126 kalendorinių dienų periodą, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau ir į dekretą būsite išėjusi iki gimdymo.
 • už 56 kalendorinių dienų periodą po gimdymo, jei pagimdysite 31 nėštumo savaitę ar vėliau, bet į dekretą iki gimdymo nebūsite išėjusi.
 • už 28 kalendorines dienas po gimdymo, jei pagimdysite 22-30 nėštumo savaitę. Jei kūdikis gyvens 28 paras ir ilgiau, bus skiriama papildoma išmoka už 98 kalendorines dienas.

Visais šiais atvejais dar už 14 kalendorinių dienų bus mokama papildomai, jei gimdymas buvo komplikuotas arba gimus daugiau nei vienam vaikui.

Pavyzdys

Numatoma gimdymo data yra 2017.09.03, tuomet į nėštumo ir gimdymo atostogas anksčiausiai galite išeiti nuo 2017.06.25. Nepriklausomai nuo to, kurią būtent dieną Jūs pagimdysite, atostogos baigsis 2017.10.29. Jei gimdymas bus komplikuotas, atostogos bus pratęstos iki 2017.11.12.

Taip pat skaitykite:

Ar man bus mokama motinystės pašalpa?

Motinystės pašalpa bus mokama už nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį, jei atitinkate žemiau išvardintas sąlygas:

 • Gydytojas išdavė Jums elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą.
 • Esate draudžiama ligos ir motinystės socialiniu draudimu (t.y. jei dirbate valstybės tarnyboje, pagal darbo, autorines, sporto ar atlikėjo veiklos sutartis, dirbate su individualios veiklos pažyma, esate ūkininkė arba auginate prieš tai gimusį vaiką iki 3 metų) arba buvote atleista iš darbo, bet turite reikalaujamą draudžiamąjį stažą.
 • Per paskutinius 24 mėnesius iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos esate sukaupusi ne trumpesnį kaip 12 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą arba atitinkate žemiau išvardintas išimtis*.

*Jums mažiau nei 26 metai ir per pastaruosius dvejus metus mokėtės pagal bendrojo ugdymo ar pagal profesinio mokymo programą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę arba nuolatinę studijų formą, o nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos per 12 mėnesių nuo mokslo baigimo.

*Esate pirmųjų medicinos rezidentūros studijų metų apdraustoji gydytoja rezidentė ir per pastaruosius dvejus metus studijavote aukštosiose mokyklose pagal dieninės arba nuolatinės formos studijų programas ir (arba) studijavote medicinos rezidentūroje, o nėštumo ir gimdymo atostogos suteiktos per 12 mėnesių nuo medicinos rezidentūros studijų pradžios.

*Pastaruosius dvejus metus atlikote profesinę karo tarnybą, buvote karė savanorė, aktyviojo ar parengtojo rezervo karė ir pertrauka nuo statuso pasikeitimo neviršija 3 mėnesių.

*Prieš tai buvote darbdavio suteiktose anksčiau gimusio vaiko priežiūros atostogose. Tokiu atveju ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iš 24 mėnesių laikotarpio, buvusio iki vaikui sukaks 2 metai.

Ar bus mokama motinystės pašalpa, jei gaunu motinystės (tėvystės) pašalpą?

Jei jūs esate vaiko priežiūros atostogose bei gaunate motinystės (tėvystės) pašalpą ir Jums suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos laukiantis kito vaiko, Jūs turite teisę gauti motinystės pašalpą. Jums bus mokamos abi šios pašalpos, tačiau bendra pašalpų suma negali būti didesnė kaip 100 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.

Ką daryti norint gauti motinystės pašalpą?

Motinystės pašalpa už nėštumo ir gimdymo atostogas nėra išmokama automatiškai. Kad ji būtų išmokėta, privalote susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą Sodrai:

 1. Su Jus prižiūrinčiu gydytoju aptarkite, nuo kada galite išeiti nėštumo ir gimdymo atostogų ir tiksliai nustatykite atostogų pradžios datą.
 2. Gydytojas Jums suformuos elektroninį nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą. Jis gali būti išduodamas ne anksčiau kaip suėjus 30 pilnų nėštumo savaičių.
 3. Kai elektroninis nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas bus išduotas, pranešimą apie jį darbdavys turėtų gauti automatiškai, tačiau dėl visa ko informuokite jį ir pati, ypač jei nuspręsite šių atostogų neimti ar išeiti į jas vėliau.
 4. Darbdavys parengs reikiamus dokumentus dėl Jūsų atostogų ir pateiks Sodrai pranešimą dėl pašalpos skyrimo NP-SD.
 5. Jei norite gauti motinystės pašalpą už nėštumo ir gimdymo atostogas, Sodros teritoriniam skyriui turite pateikti prašymą dėl motinystės pašalpos skyrimo ir prašymą dėl NPD (neapmokestinamo pajamų dydžio) taikymo.

Taip pat skaitykite:

Kada reikia pateikti prašymą motinystės pašalpai gauti?

Prašymą skirti motinystės pašalpą privalote pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

Nuo ko priklauso motinystės pašalpos dydis?

Šiuo metu motinystės pašalpos dydis priklauso nuo kompensuojamojo uždarbio dydžio ir LR Vyriausybės patvirtinto einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio (nuo 2016.01.01 jis yra lygus 445 Eur), pagal kurį nustatomos motinystės pašalpos „grindys“ ir „lubos“:

 • Minimali motinystės pašalpa per mėnesį yra 1/3 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio, t.y. 445:3= 148,33 Eur
 • Maksimali motinystės pašalpa per mėnesį yra x3,2 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžio, t.y. 445x3,2= 1424 Eur

Jei į dekretines išeisite 2016 metais, Jums bus mokama motinystės pašalpa lygi 100% kompensuojamojo uždarbio dydžio, bet ne mažesnė kaip 148,33 EUR ir ne didesnė kaip 1424 Eur prieš atskaitant mokesčius („ant popieriaus“).

Svarbu

Po Konstitucinio Teismo priimto nutarimo, buvo priimtas įstatymo pakeitimas, įsigaliosiantis nuo 2017.01.01, kuriuo motinystės išmokų dydis ribojamas nebus ir priklausys tik nuo jos uždirbto atlyginimo. Nuo 2017 m. dekretinių metu bus mokama 100 procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. Be to, išmoka bus susieta ne su draudžiamųjų pajamų dydžiu, bet su vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu: per mėnesį ji negalės būti mažesnė už 20 procentų šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti motinystės išmoką atsiradimo dienos (šiuo metu tai apie 150 Eur).

Kaip apskaičiuojama motinystės pašalpa?

Gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas (algą, atostoginius, iš Sodros gautas pašalpas, individualios veikos pajamas, autorinių atlyginimų ir. t.t), gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į pašalpą atsiradimo mėnesį.

Pavyzdys

Jei teisę į pašalpą įgijote 2016 m. rugsėjo mėnesį, kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, gautas nuo 2015-08-01 iki 2016-07-31.

Dažniausias yra atvejis, kai būsima mama gauna vienos rūšies pajamas – fiksuotą mėnesinį darbo užmokestį. Jo dydis ir lemia motinystės pašalpos dydį – žinoma, jei atlyginimas nebuvo mokamas „vokelyje“ ir nuo jo buvo sumokėti mokesčiai Valstybei.

Paprastai kalbant, Sodra apskaičiuoja, kiek gavote pajamų per tuos 12 mėnesių, kiek juose buvo darbo dienų ir padalinusi vieną iš kito gauna vidutinį darbo dienos atlygį prieš sumokant mokesčius („ant popieriaus“).

Pavyzdys

Vertinamu periodu viso buvo 252 darbo dienos, o Jūs prieš mokesčius („ant popieriaus“) uždirbote po 550 Eur per mėnesį, viso per 12 mėn. 6600 Eur. Tokiu atveju Jūsų dienos kompensuojamais užmokesčio vidurkis yra 6600 Eur : 252 = 26,19 Eur.

Tuomet įvertinama, už kokį periodą bus mokama motinystės pašalpa ir kiek darbo dienų įeina į jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodą. Darbo dienų skaičius dauginamas gautą iš dienos kompensuojamojo užmokesčio vidurkio.

Pavyzdys

Jūsų nėštumo ir gimdymo atostogų periodas yra 126 kalendorinės dienos, iš kurių 88 yra darbo dienos. Tokiu atveju Jūsų motinystės pašalpa už VISĄ nėštumo ir gimdymo atostogų periodą bus 26,19 Eur *88=2304,76 EUR.

Kadangi tai yra suma „ant popieriaus“, „į rankas“ gausite mažesnę sumą, nes nuo jos, įvertinus neapmokestinamą pajamų dydį (NPD), dar bus atskaičiuoti mokesčiai (PSD – 6% ir GPM – 15%). Tikslius apskaičiavimus kiekvienu atveju Jums pateiks Sodra.

Svarbu

Jei neužpildėte prašymo taikyti NPD, bus apmokestinta visa gaunamos pašalpos suma ir mokesčių permoką galėsite susigrąžinti tik po metinės pajamų deklaracijos pateikimo.

Jei nėštumo ir gimdymo atostogų metu turėsite darbinių ir jų esmę atitinkančių pajamų ar pašalpų, motinystės pašalpa bus atitinkamai sumažinta. Pašalpa mažinama nepriklausomai nuo to, mokamos nuo šių pajamų SODROS įmokos ar ne, bei nepriklausomai nuo to, gautos jos Lietuvoje ar užsienyje.

Kaip ir kada išmokama motinystės pašalpa?

Visa motinystės pašalpos suma už nėštumo ir gimdymo atostogas išmokama iš karto, išskyrus atvejus, kai dekretinės atostogos pereina iš vienų kalendorinių metų į kitus, o pašalpos gavėja prašyme dėl NPD taikymo nurodė, kad norėtų pašalpą gauti dalimis.

Pašalpą Sodra išmoka per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo. Taigi, kuo anksčiau pateiksite prašymą, tuo anksčiau gausite išmokėjimą.

Pašalpa pervedama į prašyme nurodytą gavėjo asmeninę banko sąskaitą. Jei gavėja neturi banko sąskaitos, pašalpą gali atsiimti AB „Lietuvos pašto” teritoriniame skyriuje

Svarbu

Jei susitvarkysite dokumentus ir išmoką gausite vos prasidėjus dekretinėms atostogoms, turėkite omenyje, kad tai išmoka už kiek daugiau nei keturis mėnesius, o kitą išmoką (už vaiko priežiūros atostogas) gausite tik po apytiksliai penkių mėnesių.