Vaiko priežiūros atostogos ir išmokos 2020 metais (2548)

Flamingo Images | Shutterstock.com

Kas yra vaiko priežiūros atostogos?

Vaiko priežiūros atostogos yra tikslinės atostogos, suteikiamos nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks 3 metai.

Vaiko priežiūros atostogų metu vaiką prižiūrinčiam asmeniui gali būti mokama vaiko priežiūros išmoka iš SODROS biudžeto. 

Kam mokamos vaiko priežiūros išmokos?

Nuo 2018.04.01 vaiko priežiūros išmokas gauti gali ne tik vaiko mama ar tėtis, bet ir vaiko senelis. Tiesa, vaiko senelis išmoką gali gauti tik tuo atveju, jei teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi bent vienas iš vaiko tėvų. 

Kad ir kas eitų vaiko priežiūros atostogų, teisę gauti išmoką vaiką prižiūrintis asmuo turi, jei atitinka tokias sąlygas:

 • Yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu ARBA yra vaiko iki trejų metų priežiūros atostogose ARBA yra atleistas iš darbo, bet turi būtinąjį draudimo stažą.
 • Įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas vaiko priežiūros atostogų arba vykdo savarankišką darbinę veiklą.
 • Per 24 mėnesius iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį kaip 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą. Jei gaunate pajamų tik iš sporto, atlikėjo veiklos, pagal autorines sutartis arba iš individualios veiklos, laikoma, kad draudžiamųjų pajamų turite visą mėnesį, jeigu motinystės socialinio draudimo įmokos sumokėtos nuo pajamų sumos, ne mažesnės negu minimalioji mėnesinė alga. Tuo atveju, kai motinystės socialinio draudimo įmokos sumokėtos nuo mažesnės negu minimalioji mėnesinė alga sumos, šių asmenų draudžiamųjų pajamų turėjimo laikotarpis laikomas proporcingai mažesniu.

Kokios išmokos mokamos neturintiems teisės gauti vaiko priežiūros išmokų?

Jei neturite teisės gauti SODROS mokamų vaiko priežiūros išmokų, tam tikrais atvejais galite gauti savivaldybės mokamas išmokas, pavyzdžiui, išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.

Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė ir dydis

Vaiko priežiūros išmoka mokama nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sueis vieneri arba iki vaikui sueis dveji metai.

Tėvai iš anksto turi apsispręsti iki kada bus mokamos vaiko priežiūros išmokos: priėmus sprendimą ir pateikus prašymą SODRAI vėliau šio sprendimo nebus galima keisti, galės keistis tik išmokos gavėjas.

 • Vienerių metų variantas: iki vaikui sukaks vieneri metai, išmokos dydis bus 77.58% išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
 • Dvejų metų variantas: iki vaikui sueis vieneri metai, išmokos dydis bus 54.31%, o antraisiais metais iki vaikui sueis 2 metai – 31.03% išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Nepriklausomai nuo pasirinkto išmokų mokėjimo varianto, pirmaisiais vaiko priežiūros atostogų metais gaunant pajamų, vaiko priežiūros atostogų išmoka bus atitinkamai mažinama.

Pasirinkus dvejų metų variantą, antraisiais vaiko auginimo metais gaunamos pajamos išmokos dydžiui įtakos neturi (31.03% dydžio išmoka bus mokama bet kokiu atveju).

Išmokos vienu metu auginant du vaikus iki dvejų metų amžiaus

Gimus dvynukams

Vaiko priežiūros išmoka didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 77.58% procentų išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Jei vienu metu gimė du ar daugiau vaikų, vaiko priežiūros atostogų gali išeiti ir išmokas gauti abu tėvai (vienas su vienu vaiku, kitas – su kitu).

Vaiko priežiūros atostogos su pirmu vaiku ir dekretinės su antru

Jeigu mama, gaunanti vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės išmoką dėl kito vaiko gimimo, jai mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 77.58% palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kuriuos yra apskaičiuotos šios išmokos.

Pametinukų priežiūros atostogos

Jeigu vaiko priežiūros išmoką gaunanti mama arba tėtis įgyja teisę gauti vaiko priežiūros išmoką kitam vaikui, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 77.58% palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kuriuos apskaičiuotos šios išmokos.

Vaiko priežiūros išmokos mokamos neatsižvelgiant į tai, kurio vaiko priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos (tai yra, pakanka būti išėjus į vieno vaiko priežiūros atostogas).

Tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos

Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės išmoką, vaiko priežiūros išmoka nemokama.

Ką daryti norint gauti vaiko priežiūros išmoką?

Norint gauti išmokas už vaiko priežiūros atostogas, privalote susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą SODRAI:

 1. Atostogų prašymas darbdaviui. Parašykite darbdaviui vaiko priežiūros atostogų prašymą. Jį turite pateikti likus 14 dienų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos. Jei dirbate savarankiškai, prašymo rašyti nereikia.
 2. Prašymas SODRAI. Pateikite prašymą SODRAI dėl motinystės išmokos skyrimo.

SVARBU

Jei vaiko mama nusprendžia grįžti į darbą praėjus keliems mėnesiams po gimdymo, o vaiko priežiūros atostogų išeina tėtis, mama turi SODRAI pateikti prašymą dėl vaiko priežiūros atostogų išmokų mokėjimo nutraukimo, o tėtis – prašymą dėl vaiko priežiūros išmokų skyrimo.

Kada reikia pateikti prašymą išmokai gauti?

Prašymą skirti išmokas privalote pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko priežiūros išmokų periodo pabaigos. Tai yra, jei pasirinkote vienerių metų variantą – iki antrojo vaiko gimtadienio, jei dviejų metų variantą – iki trečiojo vaiko gimtadienio.

Vaiko priežiūros išmokos dydis

Vaiko priežiūros išmokos dydis priklauso nuo asmens kompensuojamojo uždarbio dydžio, kuris nustatomas pagal asmens draudžiamąsias pajamas bei išmokų „grindis ir lubas“. Draudžiamosios pajamos yra atlyginimas ir kitos pajamos, pavyzdžiui, individualios veiklos, nuo kurių mokamos SODROS įmokos.

Paprastai kalbant, jei jūsų atlyginimas per 12 mėnesių periodą, pagal kurį skaičiuojamos vidutinės pajamos, buvo tarp SODROS nustatytų išmokų „grindų“ ir „lubų“ ir jūsų karjeroje nebuvo pertraukų, gausite apytiksliai atlyginimo „į rankas“ dydžio išmoką.

Jei vertinamu periodu nedirbote, turėjote nemokamų atostogų, sirgote, draudžiamųjų pajamų vidurkis mažėja, tad atitinkamai mažėja ir išmokos.

Pavyzdys

Jei teisę į išmoką įgijote 2020 m. sausio mėnesį, kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, gautas nuo 2018-12-01 iki 2019-11-31.

Tuo atveju, jei į išmokų dydžio skaičiavimus patenka iki 2019 metų mokėti atlyginimai, jų sumą „ant popieriaus“ reikia indeksuoti dauginat iš 1.289.

Kompensuojamasis uždarbio dydis kiekvienam iš tėvų nustatomas atskirai ir išmokos dydis priklauso nuo to, kuriam iš tėvų ji mokama.

Kalbant apie „grindis” ir „lubas”, nustatytos tokios minimalios ir maksimalios išmokų ribos:

 • Vaiko priežiūros išmokos „lubos“: išmoka negali būti didesnė nei 2 VMDU, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką atsiradimo dienos (2020 m. sausio mėn. tai gali būti 1306.30 Eur x 2 = 2612.60 Eur )
 • Vaiko priežiūros išmokų „grindys“: išmoka negali būti mažesnė nei 6 bazinės socialinės išmokos (nuo 2020.01.01 tai būtų 234 Eur, iki 2020 m. - 228 Eur).

Visos nurodytos sumos yra prieš atskaitant mokesčius („ant popieriaus“). „Į rankas“ gausite mažesnę sumą, nes nuo jos, įvertinus pasirinktą pensijų kaupimo variantą, neapmokestinamų pajamų dydį, dar bus išskaičiuoti SODROS ir gyventojų pajamų (GPM) mokesčiai. Apytiksliai, į rankas gaunama suma bus lygi mėnesiniam atlyginimui „į rankas“, tuo atveju, jei suma neviršija nustatytų išmokų lubų.

Tikslius skaičiavimus kiekvienu atveju Jums pateiks SODRA.

Vaiko priežiūros išmokų mokėjimas turint kitų pajamų

Jei vaiko priežiūros atostogų metu turėsite darbinių ir jų esmę atitinkančių pajamų ar išmokų, vaiko piežiūros išmoka bus atitinkamai sumažinta nepriklausomai nuo to, mokamos nuo šių pajamų SODROS įmokos ar ne, bei nepriklausomai nuo to, gautos jos Lietuvoje ar užsienyje. Išimtis taikoma tik darbdavio mokamoms vienkartinėms išmokoms (kompensacijoms, premijoms).

Tik ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams ir ūkinių bendrijų tikriesiems nariams, įgijusiems teisę gauti vaiko priežiūros išmoką, motinystės išmoka mokama neatsižvelgiant į pajamas.

Jei dėl kokių nors priežasčių paaiškėtų, kad jums buvo išmokėta didesnė nei priklauso išmoka (pavyzdžiui, dėl papildomų pajamų), permoką privalėsite grąžinti. Permokos negrąžinus, ji išieškoma įstatymų numatyta tvarka.

Taip pat skaitykite:

Naujausi komentarai

 1. Nepasimetusi
  Nepasimetusi prieš 3 val.

  Pinocio parašė:
  Turiu klausimą, gal net kelis :
  Pas mus su žmona gims dvynukai:

  Sveikinu, kaip faina!
  Yra lubos, plius visos gaunamos ismokos negali virsyti 77% jusu atlyginimo.

  Jeigu skaiciais, tai siuo metu pirmu metu lubos (einant i vpa 2 metus):
  su vienu vaiku: 1509 Eur --> 1190 Eur i rankas;
  su dviem vaikais: 2152Eur -> 1700 Eur i rankas;

  Jei jus su abiem vaikais busite vpa, tai zmona jau negales buti vpa, jai reiktu grizti i darba arba eiti i darbo birza.
  Jus irgi pirmais metais dirbti negalite.

  As tai sakyciau, kad cia nera optimalus variantas nenorite rasyti ant zmonos, nes jos atlyginimas mazesnis? Ar ji visai stazo neturi? Man atrodo net su mazesniu atlyginimu verta uzsirasyti po viena vaika abiems.

  Dar toki varianta sugalvoju:
  jus uzsirasote viena vaika ant saves vpa vieniems metams, gaunate lubas 1700 i rankas (aisku jei atlyginimas leidzia). Antrais metais uz ji jau nieko negaunate.
  Zmona uzsiraso kita vaika ant saves, vpa dviems metams. Pirmus metus tada gauna maziau (koks mazdaug jos atlyginimas?), o antrus gali ismoka perrasyti ant jusu, ir ismoka bus paskaiciuota nuo jusu atlyginimo (lubos dabar 684 eur i rankas). Ji budama namie abu vaikus ziuri, o jus griztate i darba ir gaunate savo iprasta atlyginima.

 2. User has not uploaded an avatar
  Pinocio prieš 1 val.

  Nepasimetusi parašė:
  Sveikinu, kaip faina!
  Yra lubos, plius visos gaunamos ismokos negali virsyti 77% jusu atlyginimo.

  Ačiū už išsamų atsakymą, daug ka paaiškino. Jos atlyginimas nieko gero, kadangi visą nėštumo laiko buvo bilietenyje. As galvojau toki variantą, kad rasau dviems metams su vienu vaiku, o ji eina su kitu, tik antrus metus abu vaikus persirasau ant saves ir einu i darbą. Antrus metus zmona gales buti vpa ir bus drausta ar turi grįžti į darbą ?

 3. Nepasimetusi
  Nepasimetusi prieš 1 val.

  Pinocio parašė:
  Ačiū už išsamų atsakymą, daug ka paaiškino. Jos atlyginimas nieko gero, kadangi visą nėštumo laiko buvo bilietenyje. As galvojau toki variantą, kad rasau dviems met…

  Taip, ismoka perrasius zmona toliau gali buti vpa (jai saugoma jos darbo vieta), ji yra drausta, tik kiek suprantu stazas neina, nes nemoka mokesciu.
  Tiesa as nesu tikra, ar galima bus antro vaiko ismoka ant jusu perrasyti, t.y.viena vpa gaunant, dar uzsirasyti antra 🤔 gal kas patvirtins, kas tikrai zino?

 4. User has not uploaded an avatar
  Pinocio prieš 47 min.

  Nepasimetusi parašė:
  Taip, ismoka perrasius zmona toliau gali buti vpa (jai saugoma jos darbo vieta), ji yra drausta, tik kiek suprantu stazas neina, nes nemoka mokesciu.

  Aš, manau, kad turėtų leisti persirasyti, nes juk vistiek daugiau nemokes kaip 40+40. Bet gal yra čia kas žino konkrečiai 😉

 5. User has not uploaded an avatar
  Pinocio prieš 31 min.

  Nepasimetusi parašė:
  Taip, ismoka perrasius zmona toliau gali buti vpa (jai saugoma jos darbo vieta), ji yra drausta, tik kiek suprantu stazas neina, nes nemoka mokesciu.

  Pasiskambinau i sodra, tai antrus metus galima ir antrą vaiką ant saves rašyti,