Vaiko priežiūros atostogos ir išmokos 2023 metais

Mama keičia sauskelnes kūdikiui New Africa | Shutterstock.com

Vaiko priežiūros atostogos yra tikslinės atostogos, suteikiamos nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks 3 metai (tai – maksimalus terminas, išmokos mokamos daugiausia, iki kol vaikui sueina 24 mėn.).

Jeigu vaikas įvaikinamas, vaiko priežiūros atostogos gali trukti 18 arba 24 mėn., nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, tačiau tik kol jam sueis 18 metų.

Vaiko priežiūros atostogų metu vaiką prižiūrinčiam asmeniui išmoka mokama iš „Sodros“ biudžeto. 

Vaiko priežiūros atostogų metu darbdavys įsipareigoja išsaugoti jūsų darbo vietą.

Daugiau apie tėvų teises darbe skaitykite:

Kas gali eiti vaiko priežiūros atostogų?

Vaiko priežiūros atostogų eiti ir išmokas gauti gali ne tik vaiko mama ar tėtis (įmotė, įtėvis ar globėjas), bet ir vaiko senelė arba senelis.

Tiesa, vienas iš vaiko senelių išmoką gali gauti tik tuo atveju, jei teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi bent vienas iš vaiko tėvų.

Kam mokamos vaiko priežiūros išmokos?

Kad ir kas eitų vaiko priežiūros atostogų, teisę gauti išmoką vaiką prižiūrintis asmuo turi, jei atitinka tokias sąlygas:

 • yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu;
 • yra vaiko iki 3 metų priežiūros atostogose;
 • asmuo yra atleistas iš darbo, bet turi būtinąjį draudimo stažą;
 • asmuo dirba savarankiškai (teisės į išmoką diena bus laikoma kita diena po tėvystės atostogų ar nėštumo ir gimdymo atostogų paskutinės dienos);
 • per 24 mėnesius iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį kaip 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą;
 • kiti atvejai, numatyti „Sodros“.

Kokios išmokos mokamos neturintiems teisės gauti vaiko priežiūros išmokų?

Jei neturite teisės gauti „Sodros“ mokamų vaiko priežiūros išmokų, tam tikrais atvejais galite gauti savivaldybės mokamas išmokas, pavyzdžiui, išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.

Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė ir dydis

Vaiko priežiūros išmoka mokama nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sueis 18 arba 24 mėn. Vaiko priežiūros atostogos gali trukti ir trejus metus, tačiau trečiaisiais metais išmokos nėra mokamos.

Sprendimą dėl 18 arba 24 mėn. išmokų varianto priima tėvai. Priėmus sprendimą ir pateikus prašymą „Sodrai“ vėliau šio sprendimo nebus galima keisti, galės keistis tik išmokos gavėjas (pavyzdžiui, pasirinkus dvejų metų variantą, po vienerių metų mama galės „perleisti“ išmokas tėčiui, ir atvirkščiai).

 • 18 mėn. variantas: vaiko priežiūros išmokos dydis bus 60 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio (tai atitinka 77,34 proc. buvusio darbo užmokesčio „į rankas“).
 • 24 mėn. variantas: vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių bus 45 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio (58 proc. „į rankas“), o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio (38,67 proc. „į rankas“).

Kompensuojamasis uždarbio dydis yra apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 mėn. iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Draudžiamosios pajamos yra atlyginimas ir kitos pajamos, pavyzdžiui, individualios veiklos, nuo kurių mokamos „Sodros“ įmokos.

Jei vertinamu periodu nedirbote, turėjote neapmokamų atostogų, sirgote, draudžiamųjų pajamų vidurkis mažėja, tad atitinkamai mažėja ir išmokos.

Tikslius skaičiavimus kiekvienu atveju jums pateiks „Sodra“.

Vaiko priežiūros išmokos dydį galite apskaičiuoti pasinaudodami „Sodros“ Vaiko priežiūros išmokos skaičiuokle.

Vaiko priežiūros išmokos „grindys“ ir „lubos“

Vaiko priežiūros išmokos dydis yra apribotas „grindų ir lubų“. 

 • Vaiko priežiūros išmokos „lubos“: išmoka negali būti didesnė nei 2 šalies vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai (VMDU), galioję už praeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką atsiradimo dienos (pvz., 2023 m. I ketvirtį vaiko priežiūros išmokos „lubos“, pasirinkus 18 mėn. variantą, yra 2 144,52 Eur, o pasirinkus 24 mėn. variantą – 1 608,39 Eur pirmaisiais metais ir 1 072,26 antraisiais metais);
 • Vaiko priežiūros išmokų „grindys“: išmoka negali būti mažesnė nei 6 bazinės socialinės išmokos (nuo 2023 m. sausio 1 d. tai yra 294 Eur, nuo 2022 m. birželio 1 d. – 276 Eur, o nuo 2022 m. sausio 1 d. – 252 Eur).

Nurodytos sumos yra prieš atskaitant mokesčius („ant popieriaus“).

„Į rankas“ gausite mažesnę sumą, nes nuo jos dar bus išskaičiuoti PSD (6 proc.) ir gyventojų pajamų (GPM, 15 proc.) mokesčiai.

Išmokos vienu metu auginant du vaikus iki dvejų metų amžiaus

Gimus dviem ar daugiau vaikų

Vaiko priežiūros išmoka didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Vaiko priežiūros išmoka (jos dalis) už tą patį vaiką (tuos pačius vaikus) gali būti mokama tik vienam iš tėvų (įtėvių), vaiko globėjui arba vienam iš vaiko senelių.

Vaiko priežiūros atostogos su pirmu vaiku bei nėštumo ir gimdymo atostogos su antru

Jeigu mama, gaunanti vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės išmoką dėl kito vaiko gimimo, jai mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuotos šios išmokos.

Pametinukų priežiūros atostogos

Jeigu vaiko priežiūros išmoką gaunanti mama arba tėtis įgyja teisę gauti vaiko priežiūros išmoką kitam vaikui, mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 78 % kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį apskaičiuotos šios išmokos.

Vaiko priežiūros išmokos mokamos neatsižvelgiant į tai, kurio vaiko priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos (t. y. pakanka būti išėjus į vieno vaiko priežiūros atostogas).

Tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos

Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės išmoką, vaiko priežiūros išmoka nėra mokama.

Ką daryti norint gauti vaiko priežiūros išmoką?

Norint gauti išmokas už vaiko priežiūros atostogas, privalote susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą „Sodrai“, t. y. išmokos nėra mokamos „automatiškai“:

 1. pateikite prašymą „Sodrai“ skirti vaiko priežiūros išmoką;
 2. pateikite prašymą dėl neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) taikymo.

Šiuos dokumentus galima pateikti internetu, paštu arba atvykus į „Sodros“ skyrių.

SVARBU

Jei vaiko mama nusprendžia grįžti į darbą praėjus keliems mėnesiams po gimdymo, o vaiko priežiūros atostogų išeina tėtis, mama turi „Sodrai“ pateikti prašymą dėl vaiko priežiūros atostogų išmokų mokėjimo nutraukimo, o tėtis – prašymą dėl vaiko priežiūros išmokų skyrimo.

Kada reikia pateikti prašymą išmokai gauti?

Prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką turite pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo laikotarpio, už kurį asmuo turi teisę gauti išmoką, pabaigos.

Vaiko priežiūros išmokų mokėjimas turint kitų pajamų

Savarankiškai dirbantiems asmenims, gaunantiems vaiko priežiūros išmoką, jos dydis nemažinamas, jei asmuo išmokos gavimo laikotarpiu turi savarankiškos veiklos pajamų.

Išimtys

Nuo 2021 m. sausio 1 d. individualią veiklą vykdantiems asmenims išmoka pirmaisiais vaiko auginimo metais mokama neatsižvelgiant į jų pajamas, gautas iš savarankiškos veiklos. Mokant vaiko priežiūros išmoką, taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

Ankstesniais metais vaiko priežiūros išmoka, neatsižvelgiant į gautas pajamas, buvo mokama tik ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų ir tikrųjų ūkinių bendrijų nariams.

Tačiau vaiko priežiūros išmokos dydis yra mažinamas, jeigu asmuo turi pajamų pagal darbo (tarnybos) sutartį ar iš darbo santykiams prilygintų teisinių santykių neperleidžiamų vaiko priežiūros mėnesių laikotarpiu, arba jam yra mokama ligos išmoka.

Mokant vaiko priežiūros išmoką, taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

Jei dėl kokių nors priežasčių paaiškėtų, kad jums buvo išmokėta didesnė nei priklauso išmoka (pavyzdžiui, dėl papildomų pajamų), permoką privalėsite grąžinti. 

Daugiau informacijos – ir šiame „Sodros“ puslapyje.

Vaiko prieziuros atostogos

DUOMENYS – SADM

Taip pat skaitykite:

Susiję straipsniai

VPA esanti mama susirgo: kas turėtų prižiūrėti vaiką?

Ką daryti, jeigu motinystės ar vaiko priežiūros atostogose esant mama suserga arba patiria didesnę traumą ir negali rūpintis vaiku?

Daugiausia diskusijų keliantys naujosios vaiko priežiūros atostogų trukmės ir išmokų pakeitimai 2022 metais

2020 m. viduryje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija visuomenei pristatė pasiūlymų, skatinančių abu tėvus labiau įsitraukti į vaiko priežiūrą.

Vaiko priežiūros atostogos ir išmokos 2024

Vaiko priežiūros atostogos yra tikslinės atostogos, suteikiamos nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks 3 metai.