Vaiko priežiūros atostogos ir išmokos 2022 metais

Mama keičia kūdikiui sauskelnes Oksana Kuzmina | Shutterstock.com

Vaiko priežiūros atostogos yra tikslinės atostogos, suteikiamos nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks 3 metai.

Jeigu vaikas įvaikinamas, vaiko priežiūros atostogos gali trukti 1 arba 2 metus nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, tačiau tik iki kol vaikui sueis 18 metų.

Vaiko priežiūros atostogų metu vaiką prižiūrinčiam asmeniui gali būti mokama vaiko priežiūros išmoka iš SODROS biudžeto. 

Vaiko atostogų metu darbdavys įsipareigoja išsaugoti jūsų darbo vietą.

Daugiau apie tėvų teises darbe skaitykite:

Kas gali eiti vaiko priežiūros atostogų?

Nuo 2018-04-01 vaiko priežiūros atostogų eiti ir išmokas gauti gali ne tik vaiko mama ar tėtis (įmotė, įtėvis ar globėjas), bet ir vaiko senelė ar senelis.

Tiesa, vaiko senelis išmoką gali gauti tik tuo atveju, jei teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi bent vienas iš vaiko tėvų.

Kam mokamos vaiko priežiūros išmokos?

Kad ir kas eitų vaiko priežiūros atostogų, teisę gauti išmoką vaiką prižiūrintis asmuo turi, jei atitinka tokias sąlygas:

  • Yra apdraustas motinystės socialiniu draudimu ARBA yra vaiko iki 3 metų priežiūros atostogose ARBA yra atleistas iš darbo, bet turi būtinąjį draudimo stažą.
  • Įstatymų nustatyta tvarka yra išleistas vaiko priežiūros atostogų arba vykdo savarankišką darbinę veiklą.
  • Per 24 mėnesius iki pirmosios vaiko priežiūros atostogų dienos sukaupė ne trumpesnį kaip 12 mėnesių motinystės socialinio draudimo stažą.

Kokios išmokos mokamos neturintiems teisės gauti vaiko priežiūros išmokų?

Jei neturite teisės gauti SODROS mokamų vaiko priežiūros išmokų, tam tikrais atvejais galite gauti savivaldybės mokamas išmokas, pavyzdžiui, išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai.

Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė ir dydis

Vaiko priežiūros išmoka mokama nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sueis vieneri arba iki vaikui sueis dveji metai. Vaiko priežiūros atostogos gali trukti ir trejus metus, tačiau trečiaisiais metais išmokos nėra mokamos.

Sprendimą dėl vienerių arba dėl dvejų metų išmokų varianto priima tėvai. Priėmus sprendimą ir pateikus prašymą SODRAI vėliau šio sprendimo nebus galima keisti, galės keistis tik išmokos gavėjas (pavyzdžiui, pasirinkus dvejų metų variantą, po vienerių metų mama galės „perleisti“ išmokas tėčiui).

  • Vienerių metų variantas: iki vaikui sukaks vieneri metai, išmokos dydis bus 77,58 % išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.
  • Dvejų metų variantas: iki vaikui sueis vieneri metai, išmokos dydis bus 54,31 %, o antraisiais metais iki vaikui sueis 2 metai – 31,03 % išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Kompensuojamasis uždarbio dydis yra apskaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 mėn. iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Draudžiamosios pajamos yra atlyginimas ir kitos pajamos, pavyzdžiui, individualios veiklos, nuo kurių mokamos SODROS įmokos.

Jei vertinamu periodu nedirbote, turėjote neapmokamų atostogų, sirgote, draudžiamųjų pajamų vidurkis mažėja, tad atitinkamai mažėja ir išmokos.

Tikslius skaičiavimus kiekvienu atveju jums pateiks SODRA.

Vaiko priežiūros išmokos dydį galite apskaičiuoti pasinaudodami SODROS Vaiko priežiūros išmokos skaičiuokle.

Vaiko priežiūros išmokos „grindys“ ir „lubos“

Vaiko priežiūros išmokos dydis yra apribotas „grindų ir lubų“. 

  • Vaiko priežiūros išmokos „lubos“: išmoka negali būti didesnė nei 2 šalies vidutiniai mėnesiniai darbo užmokesčiai (VMDU), galioję už praeitą ketvirtį iki teisės gauti tėvystės išmoką atsiradimo dienos (pvz., 2022 m. I ketvirtį vaiko priežiūros išmokos „lubos“, pasirinkus 1 metų variantą, yra 2 460,83 Eur, o pasirinkus 2 metų variantą – 1 722,71 Eur pirmaisiais metais ir 984,27 antraisiais metais);
  • Vaiko priežiūros išmokų „grindys“: išmoka negali būti mažesnė nei 6 bazinės socialinės išmokos (nuo 2021-01-01 tai yra 240 Eur, nuo 2022-01-01 – 252 Eur).

Nurodytos sumos yra prieš atskaitant mokesčius („ant popieriaus“).

„Į rankas“ gausite mažesnę sumą, nes nuo jos, įvertinus pasirinktą pensijų kaupimo variantą, neapmokestinamų pajamų dydį, dar bus išskaičiuoti SODROS ir gyventojų pajamų (GPM) mokesčiai.

Išmokos vienu metu auginant du vaikus iki dvejų metų amžiaus

Gimus dvynukams

Vaiko priežiūros išmoka didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 77,58 % išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Jei vienu metu gimė du ar daugiau vaikų, vaiko priežiūros atostogų gali išeiti ir išmokas gauti abu tėvai (vienas su vienu vaiku, kitas – su kitu).

Vaiko priežiūros atostogos su pirmu vaiku ir dekretinės su antru

Jeigu mama, gaunanti vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės išmoką dėl kito vaiko gimimo, jai mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 77,58 % palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį yra apskaičiuotos šios išmokos.

Pametinukų priežiūros atostogos

Jeigu vaiko priežiūros išmoką gaunanti mama arba tėtis įgyja teisę gauti vaiko priežiūros išmoką kitam vaikui, mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra jų suma negali būti didesnė kaip 77,58 % palankesnio kompensuojamojo uždarbio dydžio, pagal kurį apskaičiuotos šios išmokos.

Vaiko priežiūros išmokos mokamos neatsižvelgiant į tai, kurio vaiko priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos (t. y. pakanka būti išėjus į vieno vaiko priežiūros atostogas).

Tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos

Tėvystės atostogų metu tėvui, gaunančiam tėvystės išmoką, vaiko priežiūros išmoka nemokama.

Ką daryti norint gauti vaiko priežiūros išmoką?

Norint gauti išmokas už vaiko priežiūros atostogas, privalote susitvarkyti reikiamus dokumentus ir pateikti prašymą SODRAI, t. y. išmokos nėra mokamos „automatiškai“:

  1. Vaiko priežiūros atostogų prašymas darbdaviui. Parašykite darbdaviui vaiko priežiūros atostogų prašymą. Jį turite pateikti likus 14 dienų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos. Jei dirbate savarankiškai, prašymo rašyti nereikia.
  2. Prašymas SODRAI. Pateikite prašymą SODRAI dėl vaiko išmokos skyrimo ir dėl neapmokestinamo pajamų dydžio (NPD) taikymo.

SVARBU

Jei vaiko mama nusprendžia grįžti į darbą praėjus keliems mėnesiams po gimdymo, o vaiko priežiūros atostogų išeina tėtis, mama turi SODRAI pateikti prašymą dėl vaiko priežiūros atostogų išmokų mokėjimo nutraukimo, o tėtis – prašymą dėl vaiko priežiūros išmokų skyrimo.

Kada reikia pateikti prašymą išmokai gauti?

Prašymą skirti išmokas privalote pateikti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko priežiūros išmokų periodo pabaigos. T. y. jei pasirinkote vienerių metų variantą – iki antrojo vaiko gimtadienio, jei dvejų metų variantą – iki trečiojo vaiko gimtadienio.

Vaiko priežiūros išmokų mokėjimas turint kitų pajamų

Nepriklausomai nuo pasirinkto išmokų mokėjimo varianto, pirmaisiais vaiko priežiūros atostogų metais gaunant pajamų, vaiko priežiūros atostogų išmoka bus atitinkamai mažinama. Išimtis taikoma tik darbdavio mokamoms vienkartinėms išmokoms (kompensacijoms, premijoms).

Pasirinkus dvejų metų variantą, antraisiais vaiko auginimo metais gaunamos pajamos išmokos dydžiui įtakos neturi (t. y. 31,03 % dydžio išmoka bus mokama ir jeigu dirbsite arba turėsite kitų pajamų).

Išimtys

Nuo 2021-01-01 individualią veiklą vykdantiems asmenims išmoka pirmaisiais vaiko auginimo metais mokama neatsižvelgiant į jų pajamas, gautas iš savarankiškos veiklos. Mokant vaiko priežiūros išmoką, taip pat neatsižvelgiama į meno kūrėjo statusą turinčio asmens draudimo valstybės lėšomis sumas.

Ankstesniais metais vaiko priežiūros išmoka, neatsižvelgiant į gautas pajamas, buvo mokama tik ūkininkams ir jų partneriams, šeimynos dalyviams, individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų bei tikrųjų ūkinių bendrijų nariams.

Jei dėl kokių nors priežasčių paaiškėtų, kad jums buvo išmokėta didesnė nei priklauso išmoka (pavyzdžiui, dėl papildomų pajamų), permoką privalėsite grąžinti. Permokos negrąžinus, ji išieškoma įstatymų numatyta tvarka.

Taip pat skaitykite:

Susiję straipsniai

Vaiko priežiūros atostogos ir išmokos 2024

Vaiko priežiūros atostogos yra tikslinės atostogos, suteikiamos nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks 3 metai.

VPA esanti mama susirgo: kas turėtų prižiūrėti vaiką?

Ką daryti, jeigu motinystės ar vaiko priežiūros atostogose esant mama suserga arba patiria didesnę traumą ir negali rūpintis vaiku?

Daugiausia diskusijų keliantys naujosios vaiko priežiūros atostogų trukmės ir išmokų pakeitimai 2022 metais

2020 m. viduryje Socialinės apsaugos ir darbo ministerija visuomenei pristatė pasiūlymų, skatinančių abu tėvus labiau įsitraukti į vaiko priežiūrą.

Naujausi komentarai

Tema uždaryta

Naujoms žinutėms ši tema yra uždaryta.